Oslo

Vålerenga kan få ny gavepakke på 25 mill. av kommunen

Fotballklubben vil legge ansvaret for å oppgradere veien ved sitt nye stadion over på Oslo kommune. Byrådet er positive, de mener det er nødvendig for å få åpnet skolen og barnehagen der i tide.

Arbeidet med Vålerengas nye stadionanlegg på Valle Hovin skrider frem. Første avspark er allerede i september i år, og måneden før skal den nye videregående skolen åpne.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

– Denne videregående skolen har kommunen allerede tatt opp elever til, med skolestart i august, og barnehagen skal etter planen tas i bruk til vinteren. Men da er vi avhengig av å få brukstillatelser for byggene på plass først, sier kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Barnehagen skal drives av et privat selskap, mens skolebygget skal leies ut fra Vålerenga til Oslo kommune.

I dag sier reguleringsplanen for området at gang- og sykkelvei må være på plass før byggene kan åpnes. Dette har fotballklubbens utbyggingsselskap Vålerenga kultur- og idrettspark AS (VKIP) foreslått å endre. De får støtte fra byrådet. Saken blir endelig avgjort i bystyret før sommeren.

Rina Mariann Hansen (Ap)

Den tilsynelatende beskjedne endringen av reguleringsplanen har en annen konsekvens: Regningen vil ende hos kommunen, ikke hos VKIP. Byrådet anslår at det vil koste ca. 25 millioner kroner.

– Dette er måten det er mulig å løse dette på. Utfordringen er at det må skje såpass fort, sier Hansen.

Derfor må kommunen betale

Men hvorfor er det slik at kommunen da får regningen?

Svaret ligger i et teknisk begrep: rekkefølgebestemmelser.

Det er vanlig i store byggeprosjekter at deler av kostnaden for blant annet infrastruktur legges på utbygger. En utbygger kan normalt ikke pålegges å bygge noe, selv om det er regulert inn. Men de kan i praksis tvinges til det ved å kreve at konkret infrastruktur skal være på plass før det gis brukstillatelser.

Uten slike krav faller ansvaret for å bygge på kommunen, som eier veigrunnen.

Les også

LES OGSÅ: Den nye skolen blir ikke oppkalt etter VIF

Gjennom reguleringsplanen, og en utbyggingsavtale med kommunen, fikk VKIP blant annet ansvaret for å oppgradere gang- og sykkelveiene langs Grenseveien. Den går fra Helsfyr i øst til Carl Berners plass i vest, og den er en av hovedveiene i nærområdet til det nye stadionet.

Det er disse arbeidene rekkefølgen kan bli endret for.

– Ikke Vålerengas skyld

Byråd Rina Mariann Hansen synes ikke det er urimelig at kommunen får regningen. Hun viser til at det har oppstått uforutsette situasjoner, som utbygger ikke kan klandres for. Veivesenets arbeid med å ruste opp Brynstunnelen har skapt forsinkelser, slik at det rent faktisk ikke har vært mulig å få ting ferdig i tide. I tillegg er det usikkerhet om hvordan gang- og sykkelløsningene bør være, siden kommunen vurderer å legge trikk i Grenseveien i fremtiden.

– Også alternativet, som blant annet ville ha vært at vi måtte leie erstatningslokaler til skolen, hadde hatt en kostnad og ville vært en belastning for dem det angår, sier hun.

Les også

LES OGSÅ: Den gamle storheten Skeid drømmer om cupsuksess - og toaletter

Daglig leder Stig-Ove Sandnes i VKIP understreker at de har en løpende dialog med kommunen og varslet da det var klart at arbeidene ikke kunne bli utført i tide.

– Vi har vært løsningsorienterte, vi ønsker ikke å løpe fra ansvaret vårt. Vi er glade for byrådets initiativ, og vi håper selvsagt at bystyret vil støtte dette, sier han.

Pia Farstad von Hall (H)

– Så blir det nok diskusjoner videre rundt dette, legger Sandnes til.

Høyre var i sin tid imot å selge stadiontomten for 1 krone til Vålerenga. Bystyrerepresentant Pia Farstad von Hall (H) sier at partiet ikke har tatt stilling til omreguleringsforslaget ennå.

– Vi er opptatt av å finne en fornuftig løsning, men vi må se på det økonomiske. Vålerenga gikk i utgangspunktet med på å dekke disse kostnadene som del av en pakkeløsning da de fikk tomten, sier hun.


Interessert i stadionutbyggingen ved Valle Hovin eller Oslo-fotballen? Kanskje disse sakene er av interesse:

Les mer om

  1. Oslo
  2. Bystyret
  3. Vålerenga Fotball
  4. Byutvikling