Khat-beslaget redusert med 88 prosent på to år

Beslagene av det narkotiske stoffet khat stuper. Smuglerne kan ha blitt smartere, men sannsynligvis smugles det mindre.

Et khat-beslag fra 2010.

I løpet av to år har khat-beslagene sunket med nesten 90 prosent, skriver Dagsavisen. Det kan skyldes at smuglerne er blitt smartere og har funnet veier eller metoder tollerne ikke kjenner, men mest sannsynlig er det et uttrykk for at det smugles mindre av kvistene som gir narkotisk virkning og som særlig tygges i Somalia og Øst-Afrika.

I første halvår 2016 ble det beslaglagt til sammen 815 kilo khat på vei inn til Norge. Tolldirektoratet har ikke registrert lavere tall siden registreringen begynte i 2010. Sammenlignet med toppåret 2014 da 6.640 kilo khat ble beslaglagt, er nedgangen på nesten 90 prosent.

– Hovedårsaken er nok at i 2013 ble khat klassifisert som narkotika i Nederland, og i 2014 skjedde det samme i England, forklarer seksjonssjef i Tolletaten ved OSL, Tor Fredriksen, til Dagsavisen.

Smuglerne har fått det vanskeligere, det er ikke lenger bare å fylle opp bilen med khat et sted i Nord-Europa hvor stoffet ikke er forbudt og kjøre til Norge.

Forbud reduserer tilgang

Dermed ble livet vanskeligere og utgiftene mye større for smuglerne. I stedet for å ta kvistene med seg i bil fra Nederland eller England, må de ta den lange turen fra Øst-Afrika med fly for å frakte khat til Norge.

– Etter forbudene i Nederland og England dukket flere nye trender opp. Blant annet ser vi at det kommer langt mer tørket khat. Laboratoriene våre har konkludert med at det er omtrent tre ganger mer potent
enn fersk khat- målt kilo mot kilo, sier Fredriksen til Dagsavisen.

Khat-markedet er kraftig markedsstyrt, og redusert tilgang har ført til kraftig prisvekst. Det har igjen ført til redusert eterspørsel. Politiet frykter at tidlgere khat-bruker går over til tyngre stoffer.

LES MER OM KHAT HER: