Oslo

Kollektivselskapene i Oslo krangler: - Trikkekjøpet forsinket med ett år

Dyp uenighet mellom Ruter og Oslo Vognselskap har forsinket kjøpet av Oslos nye trikker med minst et år, ifølge Ruter selv.

Italiatrikkene, som har kjørt i Oslo siden 1999, har vært dyre og dårlige. Byrådet ba Ruter og Vognselskapet samarbeide for å unngå et nytt feilkjøp.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Oslo har to trikketyper: Store, tunge trikker ødelegger asfalten, er dyre i drift og bråker intenst, og gamle, upraktiske trikker som begynner å synge på siste verset.

Det haster å få på plass nye trikker, konkluderte eksterne konsulenter med i fjor. Ønsket fra Byrådet er at de skal være moderne, lette, stillegående og tilpasset trikkeskinnene i Oslo.

I august i år fikk Ruter mandat til å lede en gruppe med Bymiljøetaten, Oslo Vognselskap (se faktaboks til høyre) og Sporveiene.

Nå vil ikke Ruter ha Vognselskapet med i samarbeidsgruppen. Faktisk har det allerede vært avholdt et møte uten at Vognselskapets administrerende direktør var til stede.

Vognselskapet vil på sin side vil gjøre hele anskaffelsesjobben alene.

Les også: Skroter alle de 72 trikkene

Forsinket med ett år

Ifølge styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter, har uenigheten mellom Vognselskapet resten av trikkeprogrammets styre pågått i halvannet år.

Høsten 2013 forventet Ruter først å få mandatet til å sette i gang arbeidet med anskaffelser av trikker. Da var kvalitetssikringen av Ruters rapport om behovet for nye trikker klar. Men først i august i år kom mandatet fra byrådet.

— Diskusjonen har vært den samme hele tiden, og har nå pågått i halvannet år. Alle unntatt Vognselskapet har sagt det samme, at programstyret som nedsettes er det som gir anbefalinger om hva som skal kjøpes og driftes, sier Karlsen.

- Er det bare diskusjonen med Vognselskapet som har forsinket arbeidet?

— Ja, og det har forsinket arbeidet med i hvert fall ett år, sier Karlsen.

Kaller det maktkamp

Erik Lund, administrerende direktør i Vognselskapet, beskriver uenigheten slik:

— Det handler om en ny runde med maktkamp om organiseringen av kollektivtrafikk, denne gangen anført av Ruter, som vel rett og slett har en tanke om å overta en oppgave som etter dagens organisering er Vognselskapets ansvar, sier Lund. Vognselskapets oppgave er å anskaffe og leie ut vognmateriell til Ruter.

- Det er veldig omfattende anskaffelser vi snakker om, det er milliardverdier. Det vil være krevende forhandlinger, sier Lund.

Nå ber Vognselskapet byrådsavdelingen de ligger under, byrådsavdelingen for kultur og næring, om et møte for å avklare rammene for det videre arbeidet. Lund mener at å ta oppgaven fra dem og gi den til samarbeidsgruppen i praksis er ulovlig ifølge aksjeloven.

— Trikkeprogrammet er en samarbeidskonstellasjon. Det er ikke en juridisk enhet, og de kan ikke ta ansvaret for en anskaffelse, sier Lund.

- Slik Ruter legger opp til at trikkeprogrammetskal opptre, må det få status som en juridisk enhet som kan inngå kontrakter ogbære forpliktelser. Da er man i ferd med å etablere nok et selskap, sier Lund.

- Mildt sagt sprøyt

Styreleder i Ruter Bernt Stilluf Karlsen har informert byrådsavdelingen om at Vognselskapet ikke lenger er en del av samarbeidsgruppen kalt programstyret, fordi de ikke klarer å bli enige med Vognselskapet.

Les også:

Les også

Politikerne er enige: Skrot Italia-trikkene

Ifølge Karlsen var det slik at alle deltagerne måtte avgi sin beslutningsmyndighet til samarbeidsgruppen. I mandatet fra byrådet står det at styringsgruppens medlemmer opererer på vanlig måte innenfor de fullmakter de til enhver tid har fra styrene i det respektive selskaper.

At det ikke er innenfor aksjeloven å ta ansvaret fra Vognselskapet, er han helt uenig i.

— Det er mildt sagt sprøyt. Det kan du sitere meg på, sier Karlsen.

Byråden: Lover å rydde opp

Samferdselsbyråd Guri Melby innkaller til ekstraordinær generalforsamling i krangleselskapene.

Da Aftenposten torsdag morgen spurte byråd Guri Melby (V) om hun vil gripe inn for å stoppe krangelen, sa hun først nei.

Etter å ha konferert med byrådsavdelingen om jusen, sier hun imidlertid at hun som representant for eieren Oslo kommune vil «foreslå at byrådssaken forankres via ekstraordinær generalforsamling i de respektive selskapene».

Bakgrunnen for at anskaffelsen organiseres litt uvanlig, gjennom en styringsgruppe, er rådene Byrådet fikk i forbindelse med forarbeidene: Alle etater og instanser som blir påvirket av trikkekjøpet bør være med og si hvor skoen eventuelt kan trykke.

— Det er viktig at alle involverte i prosessen er med og påvirker. Det er da vi får det beste resultatet. Historien har vist at det er viktig. Italiatrikkene som kjører rundt i byen i dag er jo ikke tilpasset forholdene i Oslo, sier Melby.

Hun håper på å få et forprosjekt til politisk behandling på nyåret eller til våren neste år.

Les også

  1. Oslo får tilbake penger for trikketrøbbel

  2. Sporveien vurderer å leie inn trikker

Les mer om

  1. Samferdsel