Vil redde bomiljøene – vurderer å danne parti

– Jeg synes det er synd at det ikke er kommunevalg med fokus på lokale saker i år, sier Marianne Storhaug.

Det er planer om fortetting i mange områder i byen, og beboerne reagerer. Her fra villastrøket på Borgen på Oslo vest.

Hun er en av drivkreftene bak Nabolagsgruppen Bevar Smestad. Smestad er ett av mange steder i Oslo hvor misnøyen med politikernes planer for byutvikling vekker harme. Det er ett av stadig flere steder hvor det er dannet grupper som kjemper mot utbyggingsplaner.

Det koker over hele byen

Det begynte på Nedre Grefsen, det fortsatte på Smestad og nå putrer og koker det over hele byen blant beboere som føler at boligen deres og nærmiljøet deres er truet av en mektig allianse av politikere og utbyggere.

Derfor kunne Storhaug godt tenke seg et valg med fokus på lokale saker i år.

Marianne Storhaug synes det er synd at det ikke er kommunevalg, med fokus på lokale saker, i høst. Men om to år stiller kanskje de som vil bevare Oslos småhusområder med eget parti?

– Ja, for selv om jeg har registeret at byutviklingen i Oslo har vært inne i debatten foran stortingsvalget, så ser jeg også at det blir en lokal sak blant alle de store sakene i et nasjonalt valg, sier Storhaug.

20 aksjonskomiteer

En rekke steder i byen er det dannet lokale aksjonskomiteer som kjemper mot utbygginger som truer med å ødelegge dagens bo- og nærmiljø. Og de har begynt å samarbeide. Onsdag inviterer et tyvetalls beboerorganisasjoner fra alle kanter av byen til debatt- og dialogmøte om byutviklingen i Oslo.

Storhaug opplever at det nærmest er en folkebevegelse som er i ferd med å ta form og komme på banen i kampen for å bevare gode, etablerte bomiljøer.

– Det er stadig flere som kontakter oss og vil være med. Det er mange som føler at byutviklingen er utbyggerstyrt og går på bekostning av deres gode og velfungerende bomiljøer. De føler ofte at de blir overkjørt, at utviklingen skjer uten at de blir reelt involvert. Vi ser ingen vilje hos byrådet til å bygge på de minst inngripende tomtene før de går løs på der folk bor. Og selv om dette er en lokal Oslo-sak, så har jeg som nevnt registrert at den også har vært trukket inn i den nasjonale debatten, sier Storhaug.

Byliste ved kommunevalget?

Om to år er det kommunevalg. Det er ikke helt umulig at de som i dag aksjonerer da stiller liste.

– Foreløpig er målet å sette alternativer til dagens byutvikling på dagsorden. Men det er jo massevis av eksempler fra andre steder på at folk har dannet by- eller bygdelister for å kjempe for lokale saker. Vi har snakket om det, og hvis vi ikke ser tilstrekkelig endringer i byutviklingen, så blir vi kanskje nødt til å delta i kommunevalget med en egen beboerliste. Men vi har foreløpig ikke hatt konkrete diskusjoner om det i Beboeraksjonen i Oslo, sier Storhaug.

Over hele byen er det noen prøver å stå imot politikerne og utbyggerne. Mange av dem samles på onsdag.

I første omgang er det snakk om et felles folkemøte på onsdag.

Møte på onsdag

– Vi har felles interesse i å bevare byens gode nabolag, og inviterer derfor til et debatt- og dialogmøte om byutvikling. Vi oppfordrer folk til å møte opp på Marienlyst skole og vise politikerne at vi er mange som står bak dette kravet, sier Storhaug som har et panel med fagfolk som innledere og alle byens politiske partier i panelet.

– Nå, rett før et spennende valg, er et ideelt tidspunkt for oss å treffe politikerne på, sier Storhaug.

Hun er spesielt spent på om Rødt vil støtte forslaget fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet om å trekke Smestad og Nedre Grefsen ut av utviklingsområdene. Gjør de det, så får forslaget flertall i bystyret.

Og hvis politikerne ikke er lydhøre nok, så har beboeraksjonene et ris bak speilet: De kan danne stille en liste og møte politikerne på deres banehalvdel ved neste kommunevalg.

PS

Det er ikke vanlig, men det finnes i Oslos politiske historie noen eksempler på ensakspartier som har kommet inn i bystyret. Avholdspartiet var inne flere ganger mellom 1898 og 1928. Kvinnestemmerettsforbundet var inne i 1901. Pensjonistpartiet, som kanskje kommer i samme kategori, var inne fra 1991.