Oslo

Manglerud Star-saken: Aktor vil ha fengsel i 3,5 år

Helt eller skurk? På avslutningsdagen av den langtrukne Manglerud Star-saken, ble det tegnet to helt forskjellige bilder av den tiltalte, tidligere daglige lederen.

Det ble tegnet to helt forskjellige bilder av Tom Arne Nyborg og hans rolle i Manglerud Star i retten på mandag.
  • Stein Erik Kirkebøen

– Han blunker ikke selv når han sier ting som er direkte uriktige. Han har gått konkurs fem ganger, han har ført folk lyset og han må få en straff som er så streng at det virkelig går opp for ham at han ikke kan drive virksomhet på denne måten, sa aktor Ragnvald Brekke.

I sin prosedyre gikk politiadvokaten langt i å begå et karakterdrap på den tidligere lederen i Manglerud Star, Tom Arne Nyborg.

- Hadde han lyktes...

– Hadde Nyborg lyktes med sin plan, ville det blitt reist en statue av ham utenfor hallen som Manglerud-folk ville valfartet til i mange år fremover, mente forsvarer, Trygve Staff, i sin avslutningsprosedyre.

Problemet er at planen falt i grus. Manglerud Star havnet i konkurser, tvangssalg og enorme økonomiske problemer. I stedet for å stå på sokkel på Manglerud, har Nyborg sittet på en stol i tingretten i i drøyt to uker. Han er tiltalt for en rekke økonomiske misligheter. Ingen kan si om han har beriket seg selv, til det er regnskapene altfor mangelfulle.

Halvt års bonus for ventetid

Aktor Brekke mener Tom Arne Nyborg bør dømmes til tre og et halvt års fengsel - to av årene ubetinget - og fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet i all fremtid.

  • Alt har tatt lang tid i Manglerud Star-saken. Også sommerferien.

– Lovbruddene kvalifiserer nok til en straff på fire år, men siden de er gamle og siden vi har brukt et år lenger tid enn det som er rimelig på å etterforske dem, påstår jeg totalt 3,5 år, sa Brekke.

– Jeg mener min klient bør frifinnes. Men hvis retten finner ham skyldig i uriktig innbetalinger av skatt, så er det greit med noe betinget fengsel, sa forsvarer Staff.

– Nyborg har ikke ført noen bak lyset, og det ikke snakk om grov utroskap. Politiet har gjort for lite og det har gjort det for sent. Det har forsinket saken med mye mer enn ett år. Det må komme min klient til gode hvis retten finner at han skal straffes, sa Staff.

Én mann - to bilder

Det var to helt forskjellige bilder som ble tegnet av tiltalte på den siste dagen av den lange saken i kjølvannet av konkursen i Manglerud Star våren 2011. En konkurs som førte til at klubbens tre beste lag ble strøket fra seriespillet og at fotballhallen, klubbens stolthet - og på mange måter stridens kjerne, ble lagt ut for tvangssalg.

20 minutter før fotballhallen hadde havnet hos et barnehagekonsern, reddet gamle klubbpatrioter den for fotballspillere på Manglerud og i Oslo.

Forsvareren tegnet bildet av en handlekraftig og visjonær daglig leder som jobbet for å realisere drømmer og vedtak fattet på demokratisk vis i klubbens organer. Målet var at Manglerud Star igjen skulle bli en toppklubb med lag i kvinnenes Toppserie og mennenes 1.divisjon. I dette arbeidet fulgte han, ifølge forsvareren, opp en lang tradisjon i klubben for ikke å være så opptatt av juridiske enheter og i stedet se det hele som en stor økonomisk enhet hvor han hentet penger der det var penger for å betale der det kom krav.

Hadde planen til Tom Arne Nyborg (i midten) lyktes, ville han blitt satt på sokkel på Manglerud, mente forsvarer Trygve Staff. Planen falt i fisk, og Nyborg har i stedet tilbragt en del av sommeren sammen med Staff og og hans assistent Siri Langseth i tingretten.

Aktor mente tiltalte mangler grunnleggende økonomisk forståelse, og at han med sine talegaver - et vitne beskrev ham som en «sweet-talker» - og det aktor mente var manipulerende evner, førte resten av klubben og forretningspartnere bak lyset. Det var han som ført klubben ut i uføret, Nyborg sørget for at andre ikke hadde mulighet til å skjønne hvor det bar, mener aktor.

Lurte syv millioner fra samarbeidspartner

Mest alvorlig var det da et selskap Manglerud Star eide sammen med en barnehageoperatør, fikk tilbake syv millioner kroner i momskompensasjon da bygget var ferdigstilt. Avtalen var at pengene skulle gå til å betale ned på byggelånet. Men før noen visste at millionene var på konto, hadde Nyborg brukt dem til å slukke økonomiske branner mange steder i Manglerud Star-systemet, kom det frem i retten.

Dommer Ellen Martens og hennes to meddommere skal avgi dom 25. oktober. Men først skal de gå gjennom mange av de 20.000 dokumentsidene i saken og fordøye rettsforhandlingene

Les mer om

  1. Fotballøkonomi