Oslo

"Hvis du er heldig med læreren, går det bra"

En økonom fra Ernst&Yong sitter i klasserommet og teller hvor mange elever som fortsatt henger med når timen er slutt.

Eirik Albrigtsen, partner i Ernst & Young, holdt foredrag for 150 skoleledere fra Oslo og Akershus forrige uke. Selskapet er leid inn av Utdanningsetaten for å hjelpe skoler i utsatte områder.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Under en konferanse for 150 skoleledere fortalte Eirik Albrigtsen fra Ernst & Young om deres rolle i Utdanningsetatens nye prosjekt. Konsulentselskapet er i full gang med å analysere 13 utvalgte skoler, og har allerede observert flere titalls timer med undervisning. Gjennom 16 økter stiller Albrigtsen seg blant annet følgende spørsmål: Er det tydelig for elevene hva de skal lære? Henger de med ved timens slutt? Hvordan er lærertrykket? Og klasseledelsen?

I møtet med lederne i Osloskolen, ga Albrigtsen tydelig beskjed om at det han ofte savnet struktur i timen, og at det er stor forskjell på kvaliteten i undervisningen.

Les også

13 problemskoler analyseres

— Det er et uttrykk for at hvis du er heldig med læreren, så går det bra.Og om det er stor variasjon når det gjelder kvaliteten på lærerne, er det enorme variasjoner når det gjelder foresattes evne til å bidra.

— Mange av de foresatte i osloskolen vil, men kan ikke, sa Albrigtsen.

Avgjørende å få brukt nok tid på elevene

Rapportering og andre oppgaver må ikke stjele for mye tid, mener Håvard Tjora.

"Superlæreren", som hjalp skoletrøtt ungdom i TVNorge-serien Blanke ark, har selv jobbet i Osloskolen; som vikar på Gran, men først og fremst på Tåsen. Han mener lærerne har enorme muligheter til å gjøre en forskjell, og er enig i at ekstra krevende elevgrupper krever ekstra flinke og bevisste lærere.

- Det krever at man er en veldig god relasjonsbygger samtidig som man setter grenser. I tillegg må man gjøre faget interessant, slik at elevene faktisk ønsker å lære.

Han synes det høres spennende ut med eksterne konsulenter i klasserommet.

— Alt som bidrar til å se hvordan klassedynamikken fungerer, er bra. Det høres interessant ut å ta en annen gruppe inn i skolen, men jeg er kritisk til å direkteoverføre en del businesstanker til skolen.

Tjora er opptatt av tilgang på ressurser, og muligheten til å bruke disse. For læreren er det også avgjørende at for eksempel rapportering ikke stjeler for mye tid.

- En overordnet tanke å ha med seg for å få skolene opp og frem, er hvor mye tid vi får brukt på det som er vårt hovedengasjement, nemlig elevene.

Er du lærer for en krevende elevgruppe, må du være en ekstra god relasjonsbygger, samtidig som du setter grenser og gjør faget interessant, mener Håvard Tjora.