Oslo

Dette er planene for ny sykkelvei på Bygdøy

I dag er det ikke tilrettelagt for gående eller syklister som skal til Bygdøy. Det skal det gjøres noe med til høsten.

Det skal bli ny sykkel- og gangvei på Bygdøy. Arbeidet starter til høsten.
 • Sol Sigurjonsdottir

Byrådet har lovet 60 kilometer med ny sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av fire år.

En av disse nye planlagte strekningene er på Bygdøy, og til høsten begynner oppgraderingen av Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien. Her skal det bli tre meter bred sykkelvei og to meter bredt fortau.

Sykkelveien med fortau skal gå fra Frognerkilen til Folkemuseet, og strekningen blir på omtrent 1,6 kilometer. Arbeidet skal etter planen starte i august, og det vil ta rundt to år før veien står ferdig.

Det har i lang tid vært et skrikende behov for tryggere sykkel— og gangvei på vei inn mot bade- og båtplassene og museene på Bygdøy.

— Oppgraderingen er helt nødvendig for å sikre fotgjengere og syklister trygge forhold. Bygdøy vil bli mer tilgjengelig for byen, og byen mer tilgjengelig for dem som bor på Bygdøy, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyen Berg (MDG).

Les også: - Dette er Oslos nye sykkelplan

Kobler sammen byen, E18 og Bygdøy

Den nye sykkelveien med fortau blir lagt på østsiden av veien. Den nye sykkelveien innebærer også at kjørebanen for biler skal snevres inn på enkelte strekninger.

OPT_Strmsborgveienfrasr_doc6ov3vufztdfgqcn811h-JWkA5AliPF.jpg

På deler av veien blir dermed kjørebanen på 6,5 meter i bredde – noe som er minimumsbredde for veien med busstrafikk. At veien skal bli smalere vil bety redusert hastighet.

— Det er et ganske trafikkert område, som i dag mangler tilrettelegging for syklister og gående. Det betyr at de som går og sykler må bruke veien, som er relativt smal, og derfor er det viktig å få på plass denne nye strekningen. Den ny sykkelveien vil kobles sammen med de planlagte byrutene og den eksisterende sykkelveien langs E18, og demed blir det sammenhengende sykkelvei fra sentrum og ut til Bygdøy, sier Liv Jorun Andenes, kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet Oslo kommune.

Les historien om Oslos sykkelveinett her:30 år med brutte sykkelløfter

Trærne er dødende - planter nye

Riksantikvaren, Statsbygg, Norsk Folkemuseum, Fylkesmannen samt Oslo kommune har alle tatt del i utformingen av den nye sykkelveien.

Illustrasjon av ny gang- og sykkelvei på Bygdøy.

Flere veikryss skal også utbedres for å øke trafikksikkerheten på sykkel— og gangveien.

Det blir også plantet ny treallé i Bygdøyveien, da trærne i eksisterende allé delvis er enten døende eller har svært kort forventet levetid.

— Trealleen som er der i dag er i dårlig stand, mange trær er allerede døde. Derfor vil vi plante nye trær, og håper at alléen dermed blir flottere enn hva den er i dag, sier Andenes.

Lyst til å lese flere artikler fra Sykkelpatruljen? Vi anbefaler disse:

 • Vet du hva du må ha på sykkelen før du tråkker av gårde?Denne syklisten fikk 900 kroner i bot og må trille til jobb
  Lurer du på hvor det ble av de gamle bysyklene?
Les også

De får nytt liv på Cuba

Leverer restaurantmaten på døren din — med sykkel:

Les også

Dette er sykkelbudene som tråkker restaurantmaten hjem til deg

Les også

Byrådet skrur av penge- strømmen til elsyklene

Les også

 1. Her sendes Oslos gamle bysykler til Cuba

 2. Vil bruke åtte milliarder på superveier for syklister

 3. Her rykker sentrum nærmere skogen

 4. Én centimeter snø stenger 120 parkeringsplasser

 5. - Det skal ikke bli lettere å kjøre bil i Thereses gate

 6. Slik fikk banken flere til å sykle til jobben

 7. Oslos nye bysykler blir tre ganger dyrere

 8. Nå kan du påvirke hvor de nye bysykkelstativene skal stå

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen