Her er dommen: Dette mener Oslo-folk om Bilfritt byliv

Næringslivet er langt mer kritisk til Bilfritt byliv-prosjektet enn folk flest. I butikken Sprell Riktige Leker gleder de seg til å få gågate utenfor, men frykter byggeperioden.

Fridtjof Nansens plass, borggården til Oslo rådhus, ble i sommer skiltet gjennomkjøring forbudt, og de mange P-plassene ble fjernet. Det er plassert ut ulike sittemøbler i stedet. Mens sentrum ellers har en oppgang i antall fotgjengere, ifølge kommunens nyeste tellinger, så er det en nedgang her.
  • Christian Sørgjerd

Unge er mer positive enn eldre. De som ikke eier egen bil, er mer positive enn de som eier egen bil. Og de som bor i indre by, er mer positive enn de som bor i ytre by.

Og mens bare en tredjedel av Oslos befolkning som helhet er negative, så er nær halvparten av de næringsdrivende det.

Les hele saken med abonnement