Her er dommen: Dette mener Oslo-folk om Bilfritt byliv

Næringslivet er langt mer kritisk til Bilfritt byliv-prosjektet enn folk flest. I butikken Sprell Riktige Leker gleder de seg til å få gågate utenfor, men frykter byggeperioden.

Fridtjof Nansens plass, borggården til Oslo rådhus, ble i sommer skiltet gjennomkjøring forbudt, og de mange P-plassene ble fjernet. Det er plassert ut ulike sittemøbler i stedet. Mens sentrum ellers har en oppgang i antall fotgjengere, ifølge kommunens nyeste tellinger, så er det en nedgang her.

Unge er mer positive enn eldre. De som ikke eier egen bil, er mer positive enn de som eier egen bil. Og de som bor i indre by, er mer positive enn de som bor i ytre by.

Og mens bare en tredjedel av Oslos befolkning som helhet er negative, så er nær halvparten av de næringsdrivende det.

Les hele saken med abonnement