Oslo

Politimesteren: – Det er ingen «quick fix» på problemene på Holmlia

Drapsforsøk ved skyting er én side av Holmlia. Men politiet hadde med seg tall som viste et annet bilde da de stilte til folkemøte. Kriminaliteten generelt går ned: Det har bare være fire innbrudd på fire år, og anmeldte voldstilfeller falt fra 2016 til 2017.

På folkemøtet tirsdag kveld på Holmlia var blant andre justisminister Sylvi Listhaug, politimester Hans Sverre Sjøvold og politisjef John Roger Lund i Oslo øst til stede.
  • Hans O. Torgersen
    Journalist

Folkemøtet på Holmlia tirsdag kveld kom til etter at en mann i 20-årene ble truffet av flere skudd i forrige uke. Hendelsen er én av flere alvorlige voldshendelser på relativt kort tid i bydelen lengst sør i Oslo.

Bakteppet er blant annet tiltagende narkotikasalg og gjengdannelser blant unge.

Svært mange beboere hadde møtt opp. Det samme hadde byrådsleder Raymond Johansen (Ap), justisminister Sylvi Listhaug (Frp) og politisjef John Roger Lund i Oslo Øst.

– Vi satser på tilstedeværelse. Det er også mye sivilt politi ute. I november og desember pågrep vi 31 personer og gjorde flere narkotikabeslag. Mye kan knyttes til et kriminelt gjengmiljø fra Holmlia, som preges av vold og trusler. Disse slår politiet hardt ned på, sa Lund.

Han er svært bekymret for at unge ned i 14–15 års alder fungerer som løpegutter i dette miljøet.

– Vi skal ikke ta disse, de skal vi redde og hjelpe. Det siste året har vært preget av voldshendelser, som dekkes av mediene og skaper frykt blant befolkningen. I fjor sommer starter vi en styrking av innsatsen vår på Holmlia, og vi har fått midler til dette. Vi er på vei til å få inn ti stillinger øremerket forebygging, sa Lund.

Les også

LES OGSÅ: Politimesteren: Gjenger slåss om «revirer» på Holmlia

– Ingen «quick fix» på problemene

Raymond Johansen understreket at ønsket fra innbyggere om mer politi til stede lokalt også var positivt, siden det betyr at folk har tillit til politiet. Han roste justisminister Listhaug for å bidra til dette.

– For ikke lenge siden ble statistikken for 2017 lagt frem, som viste at flere unge var involvert i kriminalitet nå enn for bare få år siden. Politimesteren beskrev dem som rotløs ungdom, sa Johansen.

Politimesteren understreket på møtet at det ikke finnes en «quick fix» på problemene.

– Holmlia har fått mye oppmerksomhet nå. Ikke fordi det er en naturskjønn del av byen, men fordi mange opplever tryggheten sin truet. Ansvaret nå ligger både hos politiet, hos kommunen og i hos hele samfunnet. Innsatsen vi skal gjøre her ute hos dere, må ha en tydelig lokal forankring, sa politimester Sjøvold rettet til de fremmøtte beboerne.

Svært mange beboere på Holmlia hadde møtt frem på folkemøtet. Det samme hadde byrådsleder Raymond Johansen, som blant annet understreket hvor viktig det var at politiet, Oslo kommune og Regjeringen sto sammen om innsatsen der.

Tallenes tale

Med seg til folkemøtet hadde politisjef Lund, som har ansvaret for politiarbeidet på Holmlia, statistikk over kriminaliteten i det som heter Holmlia, Sloreåsen, Åsbråten og Ravnåsen politisone. De siste fire årene er det anmeldt bare fire grove tyverier fra bolig (innbrudd).

Flere andre typer kriminalitet gikk også ned fra 2016 til 2017:

Type kriminalitet20162017
Vold8470
Vold i nære relasjoner2522
Skadeverk4030
Seksuallovbrudd136

– Holmlia er et fantastisk flott område. Det bor svært mange fine medborgere der som er engasjert i lokalsamfunnet sitt. Gode idrettslag og gode skoler. Det er en velfungerende bydel med barnevern, NAV, utekontakt og flotte natteravner, sier Lund til Aftenposten.

Samtidig er Holmlia – og det meste ellers av bydel Søndre Nordstrand, hvor det ligger – et område med blant annet høy barnefattigdom og mange barnevernssaker. Politisjefen legger samtidig ikke skjul på at det på Holmlia finnes kriminelle miljøer som bruker vold og trusler som del av sin virksomhet.

– Vi forstår at de siste episodene, og spesielt skytingen i Ravnkroken der en person ble skutt på en parkeringsplass, skaper utrygghet i nærområdet på Holmlia, sier Lund.

En annen tidligere hendelse er skytingen i Dyretråkket i oktober 2017, der en 21 år gammel mann ble skutt og alvorlig skadet.

– Også den saken etterforskes for fullt av Felles enhet for etterretning og etterforskning. Seks unge menn, som vi mener tilhører et kriminelt miljø, sitter i varetekt.

Alle de seks og en syvende mann er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Bevæpnet politi på åstedet for skytingen i forrige uke.

Når det gjelder den siste skytingen i Ravnkroken, så kan politiet ikke si noe om bakgrunnen for hendelsen. Ingen er siktet i saken, som etterforskes som drapsforsøk.

– Det som imidlertid er vår erfaring, er at det er ikke tilfeldige som blir rammet i disse sakene. De har en eller annen relasjon til hverandre. Det er sjelden at utenforstående blir rammet.

Les også

LES OGSÅ: Innbyggere på Holmlia mener politikerne må legge flere penger på bordet for å få til et skikkelig områdeløft

Ungdomskriminalitet øker

Det er likevel flere ting som bekymrer politiet.

– Det vi har lagt merke til, er at stadig flere aktører i de alvorlige hendelsene ikke ønsker å snakke med politiet. De ønsker ikke å bidra med informasjon inn til politiet, selv om de er blitt utsatt for en voldshandling.

Lund mener det kan være ulike årsaker til at folk ikke vil snakke med politiet og at berettiget frykt for represalier kan være én årsak.

– Noen av de kriminelle nettverkene der ute bruker vold og trusler i sin virksomhet. Politiet er opptatt av at alle medborgere som er utsatt for vold og trusler tar kontakt med politiet for å få profesjonell oppfølging og hjelp, sier politisjefen.

En annen negativ utvikling er kriminalitet som er begått av barn og unge.

– De mellom 15 og 17 år, der har vi hatt en oppgang fra 19 i 2016 til 33 saker i 2017. I gruppen 18–22 år var det 70 saker i 2016 og 84 i 2017.

Politiet vet at de er en viktig del av bekjempelsen av ungdomskriminaliteten, men andre må også med.

– Dette er en samfunnsutfordring som starter med foreldre, barnehage og skole. Alle offentlige institusjoner må delta, sier Lund.

På folkemøtet tirsdag kveld på Holmlia var blant andre justisminister Sylvi Listhaug, politimester Hans Sverre Sjøvold og politisjef John Roger Lund i Oslo øst til stede.

Les mer om

  1. Skyting
  2. Vold
  3. Politiet