Oslo

Byråd Ola Elvestuen blir historisk - som veps

Byråd Ola Elvestuen (V) er sannsynligvis den første norske politiker som får et insekt oppkalt etter seg på nesten hundre år.

Her er vepsen som har fått navn etter byråd Ola Elvestuen.
  • Stein Erik Kirkebøen

Aphelinus elvestueni surrer rundt i naturen, og aner neppe hvilket navn den er i ferd med å få. Sannsynligvis er parasittvepsen også så lite intelligent at den tror veps er veps, og ikke aner at den tilhører én av 8000 vepsearter som er eller venter på å bli påvist bare i Norge. Selv er den en av siste som er påvist, og den er oppkalt etter Oslos byråd for miljø og samferdsel. Det kommer vi tilbake til.

Først litt mer om elvestueni.

Så liten er den. I følge Lars Ove Hansen kan denne prikken være en Elvestueni.

Vanskelig å oppdage — Det er godt mulig at den er her, sier Lars Ove Hansen og ser ut over den frodige blomsterenga i Maridalen som i morgentimene suser og summer av liv. - Vi har foreløpig ikke klart å påvise den her i dalen, men flere andre steder i landet.

Sammen med sin kollega, dr. George Japoshvili fra landbruksuniversitetet i Tbilisi i Georgia, har han beskrevet tre arter parasittveps som ikke er beskrevet før, de er nye for videnskapen. Én navnes etter byråden for miljø og samferdsel, en annen etter den norrøne guden Odin.

Oppdagelsene offentliggjøres i en artikkel i tidsskriftet ZOOTAXA.

Hansen svinger hoven over en blomstereng i Maridalen.

Hansen svinger sin håv med tydelig øvet hånd, og fanger inn både smått og enda mindre som er ute og flyr eller kryper og kravler på gress og blomster. — Dette kan være en elvestueni, sier han og peker på et bittelite kryp i bunnen av håven som journalisten nok hadde oversett om han var på tur alene.

Parasittvepsen er et lite stykke natur som ikke er lett å se. Og når den lever inne i en larve inne i en blomst - eller en bladlus som elvestueni sannsynligvis gjør, så blir det ikke akkurat lettere.

— Den kan også være ute og fly, det kan godt hende den flyr rundt oss her i enga, sier Hansen som har overingeniør ved Naturhistorisk museum som tittel, men er noe så fint som entomolog (insektforsker).

Begynte med sommerfugler

Det begynte som en glødende interesse for sommerfugler i ung alder, i dag er parasittveps favorittøvelsen for lederen av Norsk entomologisk forening.

- Til å begynne med ble jeg skuffet når jeg i studiet av en sommerfugl kom over en parasittveps. Nå blir jeg glad, sier Hansen.

Og selv om de er små, så er parasittvepsene brikker med sine helt spesielle plasser i det biologiske mangfoldet. De spiser og de blir spist.

Spiser flått

For folk flest er det lettere interessere seg for sommerfugler enn for de mer anonyme parasittvepsene. Men når Hansen begynner å legge ut, er det lett å bli fascinert, selv om en enkel journalist langt fra får med seg alt fra den finurlig sammensatte helheten som naturen utgjør, og som elvestuensi er en bittelite del av. Kanskje kan vi til og med ha nytte av den; en av dens slektninger har flått på menyen. Kanskje kan slike små veps dyrkes frem for å bekjempe flåttplagen med biologiske våpen?

Les også

Slik reddes en sommerfuglart

Hansen har siden 2005 jobbet mye med å kartlegge det biologiske mangfoldet i blant annet Maridalen.— Her har vi foreløpig ikke påvist noen arter som er nye for videnskapen, men vi har funnet et 40-talls arter som ikke er påvist noe annet sted i Norge. Det er et rikt biologisk mangfold i dalen.

Penger

Arbeidet drives i regi av Norsk Naturarv, Maridalens Venner, Østensjøvannets Venner og Artsdatabanken i Trondheim, og er avhengig av offentlige tilskudd. En som har sett betydningen av arbeidet og hjulpet til med å skaffe finansiering, er byråd Ola Elvestuen.

Les også

Veggedyr i kofferten kan koste deg dyrt

Som takk for innsatsen får han altså en vepseart oppkalt etter seg. Og det henger høyt. Hansen kjenner bare til én norsk politiker som har oppnådd samme ære.— Det var Thomas G. Münster, som døde i 1938. Han var Venstre-mann og opptatt av insekter. Han var pådriveren bak stiftelsen av Norsk entomologisk forening.

Münster var spesielt opptatt av biller, og etterlot seg en samling på 80.000 av 12.000 forskjellige arter, som i dag befinner seg i samlingene ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Han har, som takk for innsatsen, fått mye som kryper og kravler oppkalt etter seg. Nå er det partifelle Elvestuens tur.

- Sting?

Les også

Her er «Majorstubillen»

Et lite øyeblikk blir han faktisk helt stum. Så henter byråd Ola Elvestuen seg inn: — En veps? Oppkalt etter meg?Og selv om han, som god Venstre-mann, er svært opptatt av biologisk mangfold og av å ta vare på Oslos posisjon som den kommunen i hele landet med størst, dokumentert artsmangfold, så innrømmer han at han ikke vet mye om A phelinus elvestueni. Faktisk ingenting.

Byråd Ola Elvestuen, som er er blitt historisk etter å ha gitt navn til en ny vepseart

— Men jeg håper det er litt sting i'n.- Den er ganske liten. Skulle du ønske at de hadde funnet noe større når de først skulle gi noe ditt navn?

— Disse baner har jeg overhode ikke tenkt i. Umiddelbart er jeg beæret over at folk som er så kunnskapsrike vil gi mitt navn til noe som helst.

**-

Lars Ove Hansen gransker fangsten i hovens bunn, og finner en dings som kan minne om en elvestueni.

Blir det lettere for Maridalens Venner å få kommunal støtte etter dette?**

— Nei, de er inne på i budsjettet og kommer til å forbli der, helt uavhengig av denne vepsen og hva den heter. De gjør en fabelaktig jobb ved blant annet å kartlegge - og ivareta - det som er en katedral av et kulturlandskap i Maridalen. Det er verdifullt, og det er en viktig oppgave for byen som kommunen er avhengig av hjelp for å skjøtte, derfor støtter vi den. Det kommer vi til å fortsette med å gjøre, uavhengig av hvilke navn forskerne velger å gi nye insekter de måtte finne, sier Elvestuen.

Solblom

Pliktene kaller, vi må forlate blomsterenga. Det er ikke lett.

— Det er en ulempe ved min interesse, jeg kommer ingen vei når jeg går i skogen, sier Hansen, som har så uendelig mye han må studere og vise frem; en koloni bladlus her - muolig mat for parasittveps, to skjoldlus som sitter ubevegelige på en blåbærstilk der. Og solblom både her og der.

— Den kommer voldsomt her hvor kulturlandskapet holdes i hevd. Der hvor skogen vinner frem, dør den ut. Og det er et tap, for det er arter som kun lever av eller i den. Forsvinner blomsten, forsvinner artene. Alt henger sammen med alt.