Oslo

Apple nektes å flyfotografere Oslo

Apple ønsker å fotografere Oslo for å lage 3D-kart til mobiltelefoner og nettbrett, men stanses av norske forsvarshemmeligheter. Nå har USAs ambassade og Oslo-ordfører Fabian Stang engasjert seg i saken.

Dette bildet viser forskjellen på hvordan København og Oslo ser ut i Apples karttjenester. Oslo (til venstre) er ikke gjengitt i 3D, i motsetning til København.
 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

Etter at Apple kvittet seg med Googles karttjeneste på sine produkter har selskapet arbeidet hardt med å lage en egen løsning på sine telefoner og nettbrett. Den første applikasjonen, som finnes på nye ipader og iphone, har fått kritikk for å ha store mangler. Apple har samtidig gjennomført et omfattende arbeid for å flyfotografere større byer for å lage brukervennlige 3D-kart.

Stockholm og København ligger allerede inne i systemet, men Oslo mangler. Årsaken er at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har sagt nei til Apples flyfototokt over byen.

Vil ikke vise frem hemmelighetene

— Vi ønsker ikke at det skal gjøres fotoopptak med så høy presisjonsgrad at det kan utnyttes til å kartlegge områder som har behov for spesiell skjerming. Fotoopptak med denne detaljeringsgraden kan gi kunnskap om sikringstiltak som ikke er ønskelig at blir tilgjengelig, sier fungerende avdelingsdirektør Øyvind Mandt i NSM til Aftenposten.

- Hva slags områder er dette?

— Forsvaret har enkelte områder som er underlagt restriksjoner, og det er også flere skjermingsverdige objekter som nylig er klassifisert som dette etter sikkerhetsloven. Vi ønsker mer tid til å sikre disse på en tilstrekkelig måte.

Etterretningstjenestens hovedkvarter i Oslo er underlagt strenge restriksjoner for fotografering. NSM vil derfor unngå at dette og andre forsvarshemmeligheter blir detaljert fotografert av Apple.

Etter det Aftenposten kjenner til er Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann, der det er strenge restriksjoner på hva som kan fotograferes, et av de aktuelle områdene. Årsaken er at detaljerte bilder kan gi uvedkommende innsikt i hva slags utstyr og kapasiteter tjenesten sitter på.

USAs ambassade involvert

Saken har blitt løftet til høyeste nivå etter at USAs ambassade engasjerte seg på vegne av Apple. Ambassadens informasjonsavdeling skriver i en kort skriftlig kommentar at det er ambassadens oppgave «å fremme amerikanske næringsinteresser i utlandet» og at de derfor «gjerne bistår selskaper i Norge».

Ambassaden har kontaktet Oslo-ordfører Fabian Stang (H), som deretter har sendt et brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Under tittelen «Kjære Anne-Grete» ber Stang om en ny vurdering av saken, og legger vekt på at Apple har fått tillatelse i «samtlige vestlige hovedsteder».

Les også

Se de fantastiske kartfeilene

— Jeg synes de nye appene er veldig spennende – og de er også relevante for turister, både de som er her og de som vurderer å dra hit. Jeg har derfor bedt statsråden om å se på mulighetene for å få dette til, samtidig som vi ivaretar de sikkerhetstiltakene som andre enn meg må vurdere, sier Stang til Aftenposten.

I det noe mindre personlige svarbrevet fra forsvarsministeren peker Strøm-Erichsen tilbake på NSMs vurderinger.

- Hvilken betydning har det at selskapet ikke er norsk?

— Det er et problem at vi ikke har nasjonal kontroll over materialet som samles inn. Det finnes norske selskaper som har lisens til å gjøre dette, og da vil foto over skjermede områder få en sterk redusert oppløsning, slik at man ikke kan se detaljer, sier Mandt i NSM.

Opptil ett års fengsel

Regelverket NSM viser til er blant annet «lov om forsvarshemmeligheter», som slår fast at den som uten tillatelse «optar, mangfolddiggjøre eller offentliggjør karter, krokier, skisser eller beskrivelser som kan være til nytte for rikets fiende i krigstilfælde» kan straffes med opptil ett års fengsel.

— Det har blitt lagt vekt på at man har fått gjøre dette i andre vestlige hovedsteder, inkludert Stockholm og København. Hva er mer hemmelig med Oslo?

Les også

E-tjenesten har fått nytt spionprogram

— Jeg er ikke sikker på om Oslo er i en særstilling. Jeg tror heller ikke du ville få tatt detaljerte bilder av Det hvite hus. Men det er litt ulik praksis fra land til land, og vi skal derfor gjennomføre en intern utredning for å se på hvordan vi skal praktisere dette i fremtiden. Da vil vi også se på hvordan våre naboland løser dette, sier Mandt, og legger til at de erkjenner at moderne teknologi utfordrer regelverket.

— Vi har allerede håndhevet dette mer dynamisk den siste tiden og har allerede gjort noen tilpasninger, sier han.

Aftenposten har bedt Apple om en kommentar gjennom selskapets norske PR-partner Apeland, men henvendelsen har ikke blitt besvart.

PS: Hverken USAs hovedstad Washington D.C (der Det hvite hus ligger), USAs forsvarsdepartement i Arlington eller CIAs hovedkvarter er gjengitt i 3D i Apples kartløsninger.

I Stockholm er etterretningtjenestens hovedkvarter sladdet, mens hovedkvarterene (Kastellet og Sandagergård) i København er gjengitt i 3D.

Les også

 1. Overvåkingens hykleri

 2. Nytt norsk spionprogram åpner for mer overvåking

 3. Slik kan E-tjenesten gi ut data om nordmenn

 4. NSA har betalt britisk etterretning for å sikre seg innflytelse

 5. NSA kan kikke på dine personlige notater på din Iphone og Ipad

 6. Kritiserer e-post-sikkerheten i Høyre og Venstre

 7. Apples iPhone-sjef må gå

 8. Se de fantastiske iOS-kartfeilene

 9. Her har vi vel glemt noe?

 10. Tyskerne raser over overvåking, mens nordmenn tier