Oslo

Oslo kommune har brukt 39 mill. på tiltak for renere luft. «Ingen signifikant gevinst», ifølge ny rapport.

Nå anbefaler Klimaetaten å avvikle ordningen.

Ny rapport viser at Oslo kommunes tilskuddsordning for utskiftning av gamle vedovner har hatt svært liten effekt. Foto: Dan P. Neegaard

  • Maria T. Pettrém
    Journalist

Klimaetaten i Oslo kommune har siden 1998 gitt tilskudd til utskifting av gamle vedovner med nye rentbrennende vedovner. Målet med ordningen var å redusere utslipp av svevestøv og bedre luftkvaliteten i byen.

Nå har forskere ved NILU – Norsk institutt for luftforskning evaluert effekten av ordningen på oppdrag fra Oslo kommune.

Les hele saken med abonnement