Finansminister Siv Jensen skyter ned Oslo-byrådets eiendomsskatt-plan

Lars Petter Solås (Frp) var først ute med nyheten. Han slapp den fra talerstolen i bystyret.

I den flere timer lange debatten om den nye byrådsplattformen til Ap, SV og MDG, var det Lars Petter Solås (Frp) som kom med den antagelig største nyheten. Ellers var det meste kjent på forhånd.
  • Christian Sørgjerd

I byrådsplattformen som ble lagt frem forrige måned, slo Ap, Sv og MDG fast at de ønsker muligheten til å innføre egen eiendomsskatt for såkalte sekundærboliger, som i hovedsak betyr leieboliger.

Oslo har en modell for skatten hvor bare de dyrere boligene – i år rundt 30 prosent – har eiendomsskatt. Men en konsekvens av dette er at de fleste leieboliger slipper skatt helt, siden de ofte er mindre én-, to- og tre-romsleiligheter.

Det rødgrønne vil «jobbe opp mot staten» for å til en endring, slik at de kan innføre egne satser for dem.

Men nå skyter finansminister og Frp-leder Siv Jensen ned dette ønsket på forhånd.

Les også

Slik påvirkes lommeboken din av Oslo-budsjettet for neste år

Slapp nyheten fra bystyrets talerstol

Nyheten om dette ble presentert i bystyret av representant Lars Petter Solås (Frp) i onsdagens bystyremøte.

– Heldigvis har vi en finansminister som bryr seg om Oslos svakeste, sa Solås fra talerstolen.

Han mener at kostnaden bare vil bli lempet videre på leietakerne i form av økt husleie.

Men Solås kunne fortelle fra talerstolen at Siv Jensen overfor ham garanterte at med henne som finansminister, vil det ikke bli mulig å skattlegge sekundærboliger ekstra.

– Eiendomsskatten i Oslo er unødvendig og boligmarkedet er presset nok allerede. Derfor reagerer vi på at byrådet vil ta inn enda flere skattekroner og gjøre leiemarkedet enda dyrere for de svakeste, sier Solås til Aftenposten.

Les også

Flere Ap-styrte byer omgår regjeringens kutt i eiendomsskatten

Over 50.000 sekundærboliger i hovedstaden

Det er usikkert hvor mange sekundærboliger som faktisk finnes i Oslo, siden mange av dem eies av firmaer og derfor ikke er del av det årlige skatteoppgjøret for personer.

Men et anslag utarbeidet av blant andre Norges eiendomsmeglerforbund i 2018 tallfestet dem til over 53.000 boliger. Det tilsvarer nesten 16 prosent av boligmassen i Oslo.

– Det er helt uaktuelt å hjelpe Ap og Raymond Johansen med å gi enda mer eiendomsskatt til enda flere, sier finansminister Jensen.

Hvor mange av sekundærboligene det i dag ikke er eiendomsskatt på, er ikke kjent, men det er antatt at det gjelder svært mange av dem.

Hun viser til at Frps mål i regjering er å fjerne eiendomsskatten mest mulig.

Det har hittil ført til at maksimal-grensen for hva kommuner kan kreve inn, er blitt senket fra 7 til 4 promille av boligens verdi. Forslaget fra det rødgrønne byrådet i Oslo vil ha motsatt effekt - det vil gjøre det enklere for kommuner å kreve inn mer eiendomsskatt enn i dag.