Oslo

Ikke enige om Oslo-budsjett, anklager Rødt for uansvarlighet

Rødt har stilt et ultimatum, mener byrådspartiene. Nok er nok, svarer Rødt.

Eivor Evenrud (Rødt) står på partiets forslag om å redusere husleienivået i kommunale boliger.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Fire ganger er byrådspartiene Ap, SV og MDG blitt enige med Rødt om kommunebudsjetter for Oslo, og tre ganger er de blitt enige om reviderte budsjetter.

Men på det åttende forsøket, det siste før kommunevalget, har samarbeidet skåret seg. Rødt har stilt krav om at husleien for alle i kommunale boliger skal reduseres med 3000 kroner i måneden inntil en ny modell for husleieberegning er på plass.

I bystyremøtet onsdag står de fast på det.

Dermed mangler byrådspartiene flertall for en helhetlig budsjettløsning. I stedet skal det reviderte budsjettet må stemmes over punkt for punkt.

– Jeg er veldig skuffet over den manglende viljen til å komme til enighet. Rødt har ikke vært interessert i å forsøke å finne andre løsninger, sier Sunniva Eidsvoll, gruppeleder for SV.

De rødgrønne gruppelederne i bystyret mener Rødt i praksis har stilt et ultimatum.

Les også

LES OGSÅ: «Bompengepartiet» kan komme inn i bystyret med et brak til høsten. Men hvem er velgerne? Vi undersøkte.

Dette er konflikten

Oslo har rundt 13.000 kommunale boliger, og mer enn 20.000 mennesker bor i dem.

Her bor nyankomne flyktninger, det er tilpassede boliger for eldre og funksjonshemmede, men først og fremst inkluderer tallet mange ordinære leiligheter, som huser mennesker som har lav inntekt og samtidig har falt utenfor det ordinære boligmarkedet.

Husleien settes ut fra prinsippet om «gjengs leie». Den skal tilsvare gjennomsnittlig leiepris for alle lignende boliger i samme område. I takt med at leieprisene generelt i Oslo er økt kraftig, er også leieprisene for disse boligene økt.

Frode Jacobsen, gruppeder for Ap, forsvarte forslaget fra de rødgrønne fra talerstolen.

– Veldig spesielt fra Rødts side

– Vi har vært villige til å legge penger på bordet. Vi har presentert et forslag til løsning, som vi også vil legge frem for bystyret, sier Frode Jacobsen, gruppeleder for Ap.

En sentral grunn til at byrådspartiene ikke vil komme Rødt i møte, er at kommunen i løpet av høsten skal gjennomgang hele modellen for husleie for kommunale boliger. Også SV har programfestet at de vil skrote dagens husleiemodell.

– Vi har vurdert Rødts forslag seriøst, men samtidig sa vi at vi opplevde det veldig spesielt at det kommer midt i året, rett før et valg, og ikke til det ordinære budsjettet, sier Harald Nissen, gruppeleder for MDG.

– Vi har strukket oss langt. Men det er feil å skulle bruke så store beløp før vi vet at vi treffer riktig, sier han også.

De foreslår til gjengjeld at bystyret allerede nå skal vedta at et nytt husleiesystem skal ha «en sosial profil».

– Jeg håper vi klarer å finne et bedre og mer rettferdig system enn dagens, som treffer bedre for dem som trenger det aller mest, sa Frode Jacobsen fra talerstolen.

Les også

LES OGSÅ: Borgerlig enighet - Vil at familier som tjener under 1 million skal få gratis aktivitetsskole

Statlig bostøtte skaper problemer

Foreløpige beregninger byrådet har gjort, viser at beboere i kommunale boliger i snitt bare vil få 400 kroner mer å rutte med i måneden hvis husleien reduseres med 3000 kroner.

Årsaken er at lavere husleie i utgangspunktet vil gi dem redusert statlig bostøtte. Derfor ønsker de å se på hvordan man kan få til helhetlige endringer som ikke har et slikt utslag.

De rødgrønne gruppelederne i bystyret – (f.v.) Sunniva Eidsvoll (SV), Frode Jacobsen (Ap) og Harald Nissen (MDG) – mener det er uansvarlig å vedta en endring i husleienivået før det er gjort en helhetlig gjennomgang av systemet.

– Det er finansminister Siv Jensen (Frp) og staten som tjener mest på Rødts forslag, sier Jacobsen i Ap.

– Rødts forslag koster 300 millioner kroner i året hvis det skal gjøres permanent. Så store endringer må vi se ordentlig på før vi eventuelt gjør, og jeg er usikker på om vi ville hatt råd til det, sier han også.

Les også

LES OGSÅ: Vil rive 83 boliger for å bygge ny motorvei i Oslo

Rødt: - Handler også om verdighet

Det har vært flere forhandlingsmøter mellom byrådspartiene og Rødt. Men onsdag, før bystyremøtet startet, møttes de ikke.

– Noen vil miste bostøtte med forslaget vårt. Men de vi prater med, både beboere og organisasjoner, ser på det som positivt i seg selv å slippe å være avhengig av en støtteordning, men klare å betale husleien på egen hånd, sier Evenrud.

Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt, sier at partiet vil stå på forslaget sitt i bystyremøtet.

– Vi har ikke vært interessert i å finne en annen sak eller bytte dette mot penger på andre områder. har vi ikke råd til å bruke disse å pengene på lavere husleie, så har vi ikke råd til noe annet heller, sa Evenrud fra talerstolen.

De rødgrønne gruppelederne kaller Rødts forslag uansvarlig.

– Dette konkrete forslaget har de heller ikke fremmet ved tidligere forhandlinger, sier Nissen i MDG.

Eivor i Rødt reagerer kraftig på uttalelsen.

– Det er ikke riktig. Rødt har vært eneste år – i 2015, 2016, 2017 og 2018 – fremmet forslag i bystyret om å skrote gjengs leie. Vi har også tatt opp gjengs leie med byrådet gjentatte ganger, sier hun.

Les også

LES OGSÅ: Vil kappe høyhusplaner på Oslo S

Ikke et brudd på samarbeidsavtalen

Rødt og byrådspartiene har siden høsten 2015 hatt en samarbeidsavtale, som sikrer byrådet et parlamentarisk flertall.

Den sier at «de fire partiene forplikter seg til å søke å danne flertall for budsjett».

Samtidig sier den at Rødt skal «sikre flertall for helheten i budsjettet ved siste votering, forutsatt at byrådet overholden den inngåtte samarbeidsavtalen.»

Det som skjer i dagens bystyremøte er at de fire partiene ikke kommer med en ferdig, helhetlig budsjettavtale på bordet. Men så lenge Rødt i aller siste avstemning stemmer for helheten i budsjettet, holder de seg innenfor avtalens ordlyd.

Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Bystyret
  3. Bostøtte
  4. Kommunale boliger
  5. Oslo