65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

Antall registrerte brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved Oslos sykehjem har år for år blitt færre, men er fortsatt høye. Ulovlig søndagsarbeid hos ekstravakter er en viktig forklaring.

Tone Tellevik Dahl (Ap), her fotografert ved en tidligere anledning, er byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo. Til venstre står Høyres Øystein Sundelin (t.v.) og Eirik Lae Solberg, som har vært svært kritiske til hvordan byrådet hittil har håndtert sakene om brudd på arbeidsmiljøloven.
  • Christian Sørgjerd

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune hadde ikke oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven i sine underliggende etater.

Da Aftenposten tirsdag ba om oversikt over tallene for 2018 og hittil i 2019, var svaret at tallene først måtte settes sammen i den enkelte etat og at det derfor ville ta noe tid.

Les hele saken med abonnement