Oslo

Derfor gikk styret i Islamsk Råd av

Styret i IRN hadde kalt inn til møte for å fortelle at generalsekretæren var sagt opp, men medlemmene i IRN ville ikke gå med på det.

I mars i fjor ble Ghulam Abbas (til høyre) valgt som leder i Islamsk Råd Norge. De siste månedene har det vært flere uenigheter mellom Abbas og generalsekretær Mehtab Afsar. Sist lørdag valgte Abbas og styret i IRN å gå av på bakgrunn av en oppsigelsessak mot Afsar som inntil videre sitter trygt i sin stilling.
  • Wasim K. Riaz
  • Steffen Pedersen Øberg

«Manglende levering av resultater», «manglende rapportering» og «dårlig omdømme»: Dette er noen av stikkordene som går igjen i beskrivelsen av Mehtab Afsar som ble sagt opp fra sin stilling som generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN) i mai.

LES OGSÅ: «Det er uislamsk ikke å være glad i landet man er født og oppvokst i»

Det var styret som sto bak oppsigelsen som skulle gjelde fra 1. september. Omtrent samtidig ble det kalt inn til et møte for å orientere medlemsorganisasjonene i IRN om denne saken. Dette møtet ble holdt lørdag.

LES OGSÅ: Høytid splitter norske muslimer

Etter flere samtaler med aktører som var til stede i møtet eller som kjenner til prosessen, kan Aftenposten fortelle at det ble en opphetet diskusjon i møtet der det ble fremmet et motforslag om å danne et utvalg som skulle lytte til begge parter og komme med sin vurdering av saken.

Styrets flertall ønsket ikke et alternativt forslag og sto på sitt. Før avstemning uttalte styreleder Ghulam Abbas at hele styret vil trekke seg hvis ikke styrets vedtak fikk flertall.

LES OGSÅ: «De dere skriver om, som omtales som ekstremister i mediene, snakker vi med»

La ut på Facebook

Resultatet fra avstemning viste at et klart flertall støttet forslaget om å vente med en eventuell oppsigelse. Derfor gikk styret av.

Søndag kveld la Ghulam Abbas en versjon av dette ut på sin Facebook-side. Dette innlegget ble slettet etter kort tid. Her hevdet Abbas at styret hadde avdekket alvorlige mangler i Afsars arbeid, noe som hadde ført til betydelig svekkelse av IRNs omdømme.

– Dette innlegget var ment for en lukket gruppe. Det ble lagt ut offentlig ved en feil. Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det. Nå er det valgt et arbeidsutvalg som skal fungere som midlertidig styre fremover, sier Abbas til Aftenposten.

LES OGSÅ: Islamsk råd-leder mener Aftenpostens fremstilling er misvisende

Langvarig konflikt

Flere aktører med kjennskap til IRN forteller at det har vært en langvarig konflikt mellom generalsekretær Afsar og flertallet i styret.

LES OGSÅ: Islamsk Råd Norge om terror: - Håper det aldri skjer her

Det blir blant annet nevnt at Afsar ikke skal ha levert resultater som ble avtalt i arbeidskontrakten. Noen har også nevnt at han ikke har vært nok tilgjengelig for mediene.

Flere profilerte muslimer uttalte i vinter at Afsar ikke lenger bør ha rollen som norske muslimers fremste talerør. Det er foreløpig uklart om oppsigelsen fra det avgåtte styret kom på bakgrunn av dette.

En av dem som kjenner til prosessen sier at innlegget til Abbas gir inntrykk av at vedtaket om oppsigelsen i styret var enstemmig.

– Dette stemmer ikke. Det har vært stemmer i styret som ikke ønsket denne fremgangsmåten, sier denne personen.

Ønsker nytt valg snarest

Det midlertidige styret skal etter planen fungere til mars neste år. Dette liker ikke alle aktører som var til stede på møtet lørdag.

– Jeg snakket med mange som var til stede på møtet. Jeg tror ikke at alle oppfattet det slik at styret ville gå av hvis de ikke fikk viljen sin. Jeg ønsket å megle, men det var ikke stemning for det, sier Ghulam Sarwar, styreleder i Central Jamaat-E Ahl-E sunnat.

Han er svært skeptisk til at det midlertidige styret skal fungere til mars 2017.

– Det går an å ha et nytt demokratisk valg innen to måneder. Nå har vi et midlertidig styre i IRN som ikke er blitt valgt av medlemmene. Det synes jeg er uheldig, sier Sarwar.

– Opplevde ikke noe kaos

Kebba Secka er valgt som ny leder av det midlertidige styret som ble innsatt etter at helgens hendelser. Han har tidligere vært leder
i IRN i perioden 1998 til 2000.

Han forklarer at rådets begrunnelse for å avslå styrets innstilling var at de mente det kun var rådet som har myndighet til å si opp Afsar ettersom det var de som hadde ansatt ham.

Rådet ønsket å undersøke saken videre og komme tilbake med et forslag innen neste generalforsamling som holdes i mars 2017. Secka mener det ikke var noe tilløp til dårlig stemning på møtet.

– Det ble en del diskusjon på siden ettersom forskjellige representanter fra forskjellige medlemsorganisasjoner diskuterte seg imellom, men jeg opplevde ikke noe kaos eller hyling og skriking.

Til onsdag møtes interimstyret for å se på sitt mandat og tegne opp en fremdriftsplan for veien videre. Secka forklarer at generalforsamlingen i 2017 er det seneste tidspunktet et nytt styre vil bli valgt, og at de lytter til innsigelsene om at dette er for lenge å vente.

– Kafka-prosess

Aftenposten har vært i kontakt med Mehtab Afsar som henviser til sin advokat Bernt Heiberg. Heiberg sier til Aftenposten at de ser det som gledelig at IRN viser seg som en moden organisasjon som har satt en stopper for det han oppfatter som en kafka-prosess mot Afsar.

– Vi har hørt hva som er blitt fremlagt av styret på disse møtene, men vi klarer ikke å se noen realitet i de innsigelsene de har hatt.

Han forteller at Afsar nå ser frem til å fortsette arbeidet med interimstyret og det nye styret som blir valgt snarlig, og legger til at Afsar aldri har mottatt noen oppsigelse.

– Han har bare blitt informert muntlig, så formelt sett har han aldri vært sagt opp, sier Heiberg.

Les også

  1. IRN har invitert Solberg til møte om ekstremisme