Oslo

Her er et forslag til bilfritt sentrum som Oslo Høyre støtter

Oslo Høyre, som har ristet på hodet over byrådes forslag til bilfritt sentrum, mener Grindaker landskapsarkitekter har laget et så godt forslag til bilfritt sentrum at det bør videreutvikles.

OPT_nybilfrioslo-mLss724_eo.jpg
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Grindaker Landskapsarkitekter laget et forslag til bilfritt sentrum lenge før byrådet lanserte sitt bilfrie sentrum i fjor høst. Aftenposten omtalte forslaget, som fikk en tredje plass i Future Built-konkurransen "Get a bike, Break Free!", torsdag 4. februar.

 • Her kan du lese mer om forslaget
  Oslo Høyre, som har stilt seg negative til byrådets forslag om bilfritt sentrum, synes Grindakers forslag er så godt at det bør brukes som en plattform for videre planlegging.
Eirik Lae Solberg (H)

— Dette forslaget viser hvordan Oslo sentrum kan gjøres bilfritt samtidig som man tar hensyn til mange av de praktiske utfordringene et bilfritt sentrum vil skape. Forslaget bør ligge til grunn for det videre arbeidet med å gjøre deler av sentrum bedre tilgjengelig for gående og syklende, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre.

- Beholder et godt kundegrunnlag

Han mener kombinasjonen av trikkegater, sykkelgater, kombinerte gater der flere grupper deler plassen er gode. Men han er spesielt begeistret for de enveiskjørte sløyfene som skal sluse biler ned i parkeringshus under bakken innenfor Ring 1.

Grindaker landskapsarkitekter hadde med seg nederlandske byplanleggere da de laget forslaget til bilfritt sentrum. Ill.: Grindaker landskapsarkitekter, Okra Landscapearchitects og Witteveen+Bos

— Disse sløyfene sikrer at innbyggere kan kjøre inn i sentrum og få utført de ærendene de har der, når de har behov for å bruke bilen. Samtidig sikrer vi at butikkene innenfor det bilfrie området beholder et godt kundegrunnlag. Med parkeringshusene under bakken innenfor Ring 1 sikrer man også at mange av bilene forsvinner fra gateplan og gir bedre plass for gående og syklende.- Dette er et forslag som kombinerer ønsket om et bilfritt sentrum med en velfungerende by, sier Solberg.

- Kan få til varig løsning

Han påpeker at det bør være såpass politisk enighet om løsningene som velges at de ikke blir endret hver gang det er valg.

Slik kan Kirkegata bli uten biltrafikk. Ill.: Grindaker Landskapsarkitekter, Okra Landscapearchitects og Witteveen+Bos

— Forutsigbarhet er viktig både for dem som benytter seg av sentrum og for butikkene som ligger der. Det er en fordel at vi får til en bred enighet om hvordan vi skal utvikle sentrum. Da kan løsningene bli stående over tid, og ikke endres ved hvert valg.- Med dette forslaget som utgangspunkt kan vi få til et varig kompromiss mellom de som ønsker et helt bilfritt sentrum og oss som har motforestillinger, sier Solberg.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg har varslet at hun vil ta forslaget fra Grindaker med seg, og at hun vil komme med en tiltaksplan for bilfritt sentrum over sommeren.

Les også

 1. Dette kan kommunen gjøre og ikke gjøre for bedre byluft

 2. Nye regler kan bety slutten for gateservering på Karl Johan

Les mer om

 1. Politikk
 2. Sykkelpatruljen
 3. Byutvikling
 4. Samferdsel