Vil reise Tryvannstårnet anno 1883

Eystein F. Husebye og Knut Frigaard drømmer om å gjenreise det gamle Tryvannstårnet ved siden av det nye.

Ved hjelp av gamle bilder har arkitekt Ole Krogness tegnet tårnet fra 1883, som Eystein Fredrik Husebye og Knut Frigaard håper å gjenreise.

På slutten av 1800-tallet gjorde Thomas Heftye marka tilgjengelig for allmennheten da han testamenterte Tryvannstårnet og området rundt til kommunen. Eystein F. Husebye og Knut Frigaard, som begge har hatt lederstilling i Naturvernforbundet, ønsker å reise dette tårnet som de mener er starten på den moderne skiturismen.

Knut Frigaard og Eystein F. Husebye synes det er meningsfylt å forbinde skisportens begynnelse med dagens moderne anlegg ved å bygge en kopi av Tryvannstårnet som ble bygget i 1883, og fikk Oslo-folket opp og ut i Marka.

— Jeg tror det ville være interessant for nåtiden å se tilbake til da friluftsliv var i begynnelsen, sier Husebye, og legger til at det er meningsfylt å forbinde skisportens begynnelse med dagens moderne anlegg.Han tror også det ville være et morsomt element for de som er der oppe. Tårnet skal være 18 meter høyt.

— Høyt nok til å få en fabelaktig utsikt, skyter han inn.

Les også

Han sikret byens første bit av Marka

Heftye reiste det første Tryvannstårnet i 1867, men det var i dårlig stand og ble revet få år senere. I 1883 bygget han et nytt tårn, og det er dette de ønsker å gjenreise.— Tårnet ble veldig populært sommer som vinter, sier Husebye.

Han forteller at da Heftye kjøpte skogene, var dette villmark. I begynnelsen var det heller ingen trikk opp dit. Folk gikk fra Majorstuen for å nyte utsikten på et av byens høyeste punkter.

Dette var et av forslagene til tårnet som ble bygget på 30-tallet. Planene ble for dyre, og kommunearkitekten tegnet i stedet et mer nøkternt tårn.

— Tryvannstårnet er nesten starten på den moderne skiturismen, sier Husebye.Frigaard legger til at Christiania kommune fikk tårn nr. to som en gave, for at allmennheten skulle bruke dette som et utfartssted.

— Vi gjør dem oppmerksom på at de har fått en gave på visse betingelser, sier han.

Tårnet fra 1883 sto til 20-tallet. Da var det råttent og ble revet, og det var ti år uten noe tårn. Men på 30-tallet kom tårn nummer tre.

— Dette er en spennende fase. De bygde Tryvann Stadion og hadde planer om å lage Nordens Davos. Det var konkurranse om å tegne det nye tårnet, sier Husebye.

Det nye betongtårnet blir bygget ved siden av det gamle tårnet fra 30-tallet.

Planene ble riktignok for dyre, og kommunearkitekten tegnet i stedet et mer nøkternt tårn som ble bygget av overskuddstømmeret fra trærne som falt i vinterstormen i 1930. Det tredje tårnet sto til det ble erstattet av betongtårnet i 1962.

Venter på svar fra byrådslederen

Både Husebye og Frigaard er begge i 70-årene og har gjort gravearbeidet om det gamle tårnet på hobbybasis etter at de ble pensjonister. Da Oslo Vinterpark skulle utvide for rundt fem år siden ønsket de å verne om området rundt Tryvannstårnet.

Oslo Vinterpark er positive og har tatt del i planene. Husebye og Frigaard har også luftet ideen for Skiforeningen og Turistforeningen, som er positive.

Det andre Tryvannstårnet ble godt besøkt sommer som vinter. Før Holmenkollbanen åpnet, gikk folk helt fra Majorstuen. Her en noen menn på skitur vinteren 1896.

Etter forskningsarbeid i Riksarkivet og hos Norges geografiske oppmåling har de funnet tårnets nøyaktige plassering, noe som har ført til at Byantikvaren støtter forslaget. I sommer skrev de brev til byrådslederen, men venter på en vurdering. — Vi er begge ivrige skiløpere, har klatret i det gamle tårnet som unge, og stått slalåm i Tryvann, så vi har et godt grunnlag for å synes at dette er en god idé. Det er en liten drøm for oss om det går i oppfyllelse, sier Husebye.