Oslo

Her er Ruters billettpriser for 2015

Månedskort, 7-dagerskort og årskort blir litt dyrere for å justere for prisvekst.

Om du blir tatt i billettkontroll etter 1. februar neste år, koster det deg opptil 250 kroner mer. Men boten er gyldig som billett i én time.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

I en pressemelding onsdag la Ruter frem billettprisene for neste år. Den største økningen kommer i snikegebyret, mens prisen for månedskort, årskort og ukeskort økes noe.

Fra 1. februar neste år vil det koste 680 kroner for et månedskort innenfor sone 1. Det er en økning på 30 kroner.

Det er politisk bestemt at prisene på månedskort ikke skal øke. Ruter har allikevel anledning til å øke prisene noe, for å justere for prisvekst.

7-dagerskort øker med ti kroner til 240 kroner og årskortet øker med 300 kroner til 6800 kroner.

Øker snikegebyret

Ruters dyreste billett, snikegebyret, har tidligere kostet 750 kroner, dersom du betaler på stedet. Dersom du betaler med giro, koster det 900 kroner. De som blir tatt i kontroll, får en «billett» som gir fri reise i én time, vel og merke hvis du betaler med en gang.

Nå heves snikegebyret til 1150 kroner for betaling med giro, og 950 kroner dersom du betaler på stedet. Snikegebyret for ungdom mellom 15 og 18 år blir 950 kroner.

Årsaken er ikke at Ruter ønsker større inntekter fra billettkontroller, men at snikesatsene skal ha en preventiv effekt, skriver de i pressemeldingen.

— Satsene for gebyret må ha en preventiv effekt. De økes nå for første gang siden 2005. Vårt mål er at flest mulig reiser med gyldig billett, og når vi vet at billettinntektene står for femti prosent av Ruters inntekter, mener vi dette er et riktig grep for å få enda flere til å kjøpe billett, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding.

Billettinntekter utgjør halvparten av Ruters inntekter

Omtrent halvparten av Ruters inntekter kommer fra billettsalg. De resterne inntektskildene er tilskudd fra Oslo og Akershus fylkeskommune. De fem siste årene har trafikkveksten for kollektivtransport vært på 27 prosent i Oslo og Akershus.

Ifølge Ruter, vil det si at det kapasitetsbehovet årlig øker med ett seksvogns T-banetog, fire trikker, 15 bybusser, 23 regionbusser og ett dobbelt lokaltogsett.

— Kollektivtrafikken er en viktig del av hverdagen for veldig mange. Målet er at kollektivt, sammen med sykkel og gange, skal ta den fremtidige veksten i persontrafikken. Kundene ønsker seg et godt tilbud med mange avganger, vi vil bruke inntektene til å fortsette å gi våre kunder et enda bedre tilbud. Vårt mål er at kollektivtrafikken skal bli et naturlig førstevalg for stadig flere, sier Reitan Jenssen.

Les også

  1. Dette vil du merke fra kollektivbudsjettet i Oslo for 2015

  2. Tok T-bane til juleballet - men mange savnet limousinene

  3. Østensjøbanen blir ny – buss for bane i ett år

Les mer om

  1. Kollektivtransport
  2. Ruter