Oslo

Byggherren: Vet ikke årsaken til graveskaden

Vil heller ikke si hvem som er skyld i at 30.000 hustander i Oslo mistet varmtvannet.

En graveskade førte til at mer enn 30.000 boenheter opplevde store problemer med varmtvannet i Oslo fra onsdag til fredag.
 • Henrik Arneberg
 • Hanne Brønmo
  Journalist

Denne uken førte en graveskade til at mer enn 30.000 boenheter opplevde store problemer med varmtvannet i Oslo. Selskapet meldte på sine hjemmesider at varmen ville komme tilbake i løpet av få timer, men en ny lekkasje i fjernvarmenettet førte til at etterfyllingen tok lenger tid enn forventet.

Nå er fjernvarmen tilbake i Oslo.

— Et fåtall av områdene på Østensjø og Bryn har foreløpig ikke fått tilbake normal temperatur. Dette vil skje i løpet av dagen, sier ansvarlig for varme i Hafslund, Truls Jemtland fredag ettermiddag.

Hafslund ble varslet om det markante trykkfallet i fjernvarmesystemet onsdag klokken 14.15.

Vet ikke årsaken

Insenti er et av selskapene som var på jobb i Akersgata. I en e-post til Aftenposten forteller daglig leder Bjørn Grepperud at selskapet nå skal undersøke hva som har skjedd.

— De involverte har forholdt seg til ledningskart og påvisninger under arbeidene, sier han.

Eiendomsselskapet Entra, som er byggherre for prosjektet i Akersgata, vet foreløpig ikke ikke hvorfor graveskaden skjedde.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann i Entra opplyser til Oslo at Entra er tiltakshaver i Akersgata 34-36, der graveskaden skjedde. Hun opplyser at selskapet foreløpig ikke vet konkret årsak til at 30.000 husstander mistet varmtvannet sitt onsdag formiddag.

Hafslund jobbet lenge, flere steder i byen, for å etterfylle for å løse kapasiteten. Her fra Youngsgate torsdag ettermiddag.

— Vi vet foreløpig ikke hva som er årsaken til graveskaden. Arbeidet er utført av en av de engasjerte entreprenørene. De involverte entreprenørene er nå i dialog for å finne ut av hva som har skjedd. Hendelsen er svært beklagelig, men det altfor tidlig å si noe om hvordan dette kunne skje eller hva som gikk galt, sier hun. - Kan du si hvem som jobbet på stedet da ulykken inntraff?

— Flere entreprenører er involvert i forbindelse med dette prosjektet. Det jeg kan si er at vi nå har god dialog og forsøker å finne ut hva som har skjedd.

- Men hvem jobbet i Akersgata da ulykken skjedde?

— Vi har flere underleverandører som jobber for oss i forbindelse med dette prosjektet. Det jeg kan si er at vi nå har god dialog og forsøker å finne ut hva som har skjedd.

- Hafslund opplyser at det er både kart og påvisning av viktig infrastruktur før man iverksetter slikt gravearbeid. Har man gått igjennom dette før gravearbeidet startet?

— Ja, vi er opplyst fra de involverte at det er gjennomført påkrevd påvisning.

- Men hvem har ansvaret for skaden som skjedde? Entra eller underleverandørene? Eventuelt hvem av underleverandørene?

— Ansvarsforhold er noe som blir vurdert på et senere tidspunkt. Utover det har jeg ikke så mye mer å si til deg, sier kommunikasjonssjefen.

Blir forsikringssak

Jemtland i Hafslund opplyser at det i etterkant av hendelsen vil bli en forsikringssak mellom partene.

- Vi vil snarlig gå i dialog med den aktuelle entreprenøren for en evaluering av hva som skjedde. Det vil bli en forsikringssak, sier han.

Jemtland vet foreløpig heller ikke hvorfor graveskaden skjedde.

— Det er både kart og påvisning av viktig infrastruktur før man iverksetter slikt arbeid. En del av evalueringen vil dreie seg om å se nærmere på hvordan entreprenøren klarte å treffe røret, sier han.

- Det er snakk om 4 000 kubikkmeterer vann som lekket ut av fjernvarmenettet. Hvor ble det av?

— Det er opp mot 120 varmegrader i rørene, så mye vannet fordampet. Resten ble fraktet ut via store kulverter (betonganger under Akersgata journ.anm) der vannet forsvant, forklarer Jemtland.

Han vil ikke kommentere om selskapets krise- og beredskapslan fungerte godt nok, men sier Hafslund nå skal evaluere egen innsats.

- Det jeg kan si er at vi er overrasket over at vi mistet så mye vann på kort tid. I evaueringen vil vi se nærmere på hva som kan gjøres for å unngå å miste så mye vann, så fort, sier han.

- Mer enn 30.000 boenheter mistet varmtvannet. Er fjernvarmeanlegget i hovedstaden for sårbart?

— Fjernvarme er et robust og trygt system. Denne hendelsen har imidlertid vist at en slik skade kan få dramatiske konsekvenser. Nå skal vi ha en gjennomgang for å se hva som kan bli bedre, sier han.

Blir trolig advokatrunder

— Foreløpig er det umulig å si hvem som sitter på ansvaret i denne saken, sier Geir Trulserud, leder for skadeforsikring i Finans Norge.

Det vil normalt vil være den ansvarlige entreprenøren som må betale, dersom det blir en forsikringssak.

— Har entreprenøren og underleverandøren ansvarsforsikring, kan derimot kravet vendes tilbake til forsikringsselskapet. Derfor er det rimelig å anta at man vil involvere advokater i denne saken, sier Trulserud.

Les også

 1. Fjernvarmen er tilbake i store deler av Oslo

 2. Fortsatt over 500 husstander uten fjernvarme

 3. Ny lekkasje i fjernvarmenettet

 4. Holdt varmen med OL-floke og IKEA-poncho

 5. - I den grad det er et reservesystem der, så funket ikke dette

 6. En kald start på dagen på både hotell og treningssenter

 7. Titusener av Oslo-leiligheter fortsatt uten varme og varmtvann