Her fjernes trikkeskinnene etter to års bruk. Pris: 100 mill.

I to år kjørte trikken bak Oslo Spektrum. Nå fjernes trikkeskinnene for godt.

Det tok flere måneder å etablere trikkesporene på baksiden av Gunerius i Christian Krohgs gate. Nå fjernes de etter to års bruk.

Våren 2019 ble Storgata stengt for trikketrafikk fordi den skulle graves opp.

Det ble lagt midlertidige trikkeskinner og holdeplasser i parallellgatene Christian Kroghs gate og Stenersgata.

Nå er disse to gatene en byggeplass. Skinnene som ble brukt i to år, skal bort.

Kostnaden for etablering og deretter fjerning av den midlertidig trikketraseen er på cirka 100 millioner kroner.

Bård Eion Flaen er pressekontakt i Bymiljøetaten (BYM). I en e-post til Aftenposten skriver han:

«Vi hadde ikke tillatelse til å etablere varig trikketrasé her. Tillatelse ble gitt av Plan- og bygningsetaten til et provisorisk anlegg med to års varighet. Alt av oppheng for kjøreledning og bygging av fundamenter var basert på midlertidighet.»

Her kan du se hvor midlertidige og permanente trikkeskinner ble lagt.

– Burde vurdert andre løsninger

Camilla Wilhelmsen er gruppeleder for Frp i bystyret i Oslo. Hun synes 100 millioner kroner virker mye for en midlertidig løsning.

– Det er veldig mye penger. Nå får man ikke gjort noe med denne saken, men her kunne man tenkt på andre løsninger i forkant. Det kunne for eksempel vært buss for trikk i stedet, sier Wilhelmsen.

Aftenposten har spurt BYM om ikke buss for trikk ville vært et billigere alternativ.

Men det var ikke en aktuell løsning, sier pressekontakt Flaen. Det skyldes at Storgata er eneste gjennomfart til og fra Sporveiens verksted på Grefsen. Der utføres alt vedlikehold.

– For å opprettholde trikkedriften i byen var det avgjørende å opprettholde koblingen til Grefsen. Å etablere en midlertidig trasé var derfor av stor betydning, presiserer Flaen.

Buss for trikk var ikke en aktuell løsning. Den midlertidige løsningen kommunen valgte, koster nesten 100 millioner korner.

– Kan man ikke beholde traseen som alternativ rute i tilfelle Storgata må stenges ved for eksempel en ulykke?

– Fundamentene ble bygget for å ligge en kort periode. Derfor ble ikke infrastruktur flyttet ut av traseen, svarer Flaen.

Enkelt forklart ble skinnene bare lagt på toppen av alt annet. Hvis kommunen da skal ha tilgang til rør og kabler under, må de bore seg gjennom 20 centimeter armert betong, opplyser han.

– Hadde man bygget for en varig løsning ville alle kabler, rør og kummer vært flyttet ut til siden av sporene. Det ville ha krevd mer tid og hatt en høyere kostnadsramme, sier Flaen.

Les også

Her er det ikke kjørt trikk på 61 år. Nå åpner bystyret døren på gløtt.

I konflikt med sykkelvei

I sommer argumenterte sporveisarbeiderne for å beholde den midlertidige traseen. I et intervju med VårtOslo sa tillitsvalgt Erling Dokken at den kunne fungere som en reserveløsning til de gangene normal trasé var stengt.

For kommunen har sykkel vært viktigere. Og skinner i Stenersgata, rett bak Oslo Spektrum, kan ikke kombineres med sykkelfelt.

Kommunen mener sykkelveien er helt sentral for å koble den mye brukte sykkeltraseen over Grønland med Oslo sentrum.

I perioden trikken gikk her midlertidig, har sykkeloppmerkingen vært skrapt bort.

I disse dager er Christian Krohgs gate igjen blitt en byggeplass. Denne gang for å fjerne trikkeskinner som kom i 2019.

Enkelt forklart er det for smalt å både ha minste tillatte bredde på fortau, samt adskilte sykkelfelt i normal bredde og trikk.

– Smale sykkelfelt og sykling tett på trikkeskinner innebærer høy risiko for å sette fast sykkelhjulene i skinnegangen, påpeker Flaen.