Oslo kommune vant i retten. Nå må mange tusen elsparkesykler fjernes.

I tre dager møttes elsparkesykkelaktører og Oslo kommune i retten. Nå må aktørene fjerne 15.000 elsparkesykler fra gatene.

Ryde var en av de tre aktørene som møtte Oslo kommune i retten.

Natt til fredag kom det nye regler for elsparkesykler i Oslo. 23.000 elsparkesykler skal reduseres til 8004, fordelt på 12 aktører. En rekke flere regler ble også innført med virkning fra midnatt.

Én uke tidligere ble de siste innleggene sagt i sal 616 i Oslo tingrett. Der møttes elsparkesykkel-gigantene Ryde, Tier og Voi til muntlige forhandlinger med Oslo kommune. Målet var å midlertidig stoppe de nye reglene kommunen har innført. Det fikk de ikke til.

«Denne saken gjelder ikke om det er behov for reguleringer i Oslo, det er alle enige om. Den handler om at makstakst på 8000, uten noen begrensning på antallet tilbydere, er en oppskrift på mislykket regulering. Det har kommet tydelig frem i retten, og vi håper det uansett fører til endringer», skriver pressesjef Julia Sandstø i Tier i en SMS til Aftenposten.

Selskapene hevdet blant annet at kommunen urettmessig fratok selskapene markedsandeler de har opparbeidet seg, og også at verdifull kunnskap kunne forsvinne fra bransjen som følge av dem. De mente også at den nye forskriften brøt med personvernlovgivningen.

Tingretten tok imidlertid ikke kravet om en midlertidig forføyning til følge.

Har brukt 2,3 millioner på søksmålet

Voi, Ryde og Tier må betale kommunens saksomkostninger på snaut 250.000 kroner. Selv har de tre aktørene brukt til sammen over 2,3 millioner i saksomkostninger, kom det frem i retten.

Miljø og samferdselsbyråd Sirin Stav i Oslo kommune sier hun er glad for kjennelsen.

«Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen. Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku», skriver hun i en e-post.

«Nå forventer vi at aktørene tar ansvar og følger de nye reglene fremover», skriver hun videre.

I en SMS skriver Voi-sjef i Norge, Christina Moe Gjerde, at de håper kommunen etter hvert vil se på en anbudsprosess for elsparkesykler.

«Vi kommer til å fortsette å søke dialog med byrådet om regulering og ytterligere tiltak vi kan iverksette for å løse problemene, og få på plass løsninger til det beste for Oslo og byens innbyggere», skriver Gjerde.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, forventer at aktørene følger reglene Oslo kommune har fastslått.

Mener begrensning vil skape tryggere byrom

Oslo kommune vant frem i alle sakens tvistepunkter. Tingretten skriver at en begrensning i antallet elsparkesykler «utvilsomt» vil skape bedre fremkommelighet og et tryggere byrom.

De kaller det en «uangripelig kjensgjerning» at elsparkesykler er en medvirkende årsak til flere ulykker i bybildet. Ulykkene skader både folk og ting, påpeker retten.

«Dette er klart dokumentert i flere relevante statistikker som retten ikke har behov for å dvele nærmere ved», heter det i kjennelsen.

«Spøkelseselsparkesyklene» skal forsvinne

Natt til fredag ble antallet tilgjengelige elsparkesykler redusert fra 23.000 til 8000. Men flere av sparkesyklene har ennå ikke forsvunnet fra gatene.

Først innen onsdag må de 15.000 syklene som nå ikke kan brukes, fjernes.

Fredag var det derfor mange elsparkesykler i Oslo som sto på gaten uten å kunne brukes.

Flere av de tolv aktørene som nå har fått tillatelse til å ha elsparkesykler i Oslo, har på sin side støttet Oslo kommune i deres reguleringer. En av dem er det amerikanske selskapet Lime.

– Vi har vært enige i Oslos nye reguleringer fra de ble presentert, og vi tror de vil føre til et bedre bymiljø for alle. Vi er fornøyde med at reguleringene nå endelig innføres, sier talsperson for Lime i Norge, Fredrik Timell.

Denne meldingen møtte Voi-brukere fredag.

Tause om anke

Sparkesykkelselskapene har mulighet til å anke kjennelsen, noe som i så fall må gjøres innen en måned fra i dag. Selskapene vil foreløpig ikke si om det er aktuelt.

– Vi har så vidt lest dommen, så det er umulig å si, sier pressesjef Sandstø i Tie.

Opprinnelig planla Oslo kommune å redusere maksantallet på elsparkesykler allerede fra 1. september. Forhandlingene i Oslo tingrett førte til at kommunen utsatte planen til 10. september.

Nå blir 8004 elsparkesykler den nye hverdagen i Oslo. I hvert fall frem til forskriften utgår 31. mars 2022.