Ror folk klimavennlig til Hovedøya

Ruter satser på elferger til øyene. Andre tilbyr gratis, fossilfri, trebåt-rotur til Hovedøya.

Jarle Skjæveland og Magne Hoem fra Akerselva Trebåtforeningen ville skape optimisme rundt klimamålene. De fant svaret i sine egne robåter.

– Litt regn er ingen hindring. Den første turen bøttet det ned!

Magne Hoem sitter ved årene på en gammel Romsdalsjolle midt på Grønland og gløtter mot en mørk himmel. I båten ved siden av gjør prosjektlederen i Akerselva trebåtforening, Jarle Skjæveland, seg klar. De skal gjennom kulverten under veier og jernbanespor ned til Bjørvika.

I sommer har nemlig foreningen bokstavelig talt tatt tak for å inspirere til fossilfri sjøtransport:

Helt gratis har de tatt med passasjerer fra Grønland via Bjørvika til Hovedøya. I tillegg til roturen i trebåt har de faktisk også inkludert enkel servering på Revierhavna kro.

Førstkommende og neste torsdag er siste mulighet til å bli med på den helt spesielle «cruiset».

Trebåtforeningens båter ligger fortøyet ved Vaterlands bro midt på Grønland. Et overraskende innslag i bybildet for mange.

For barn, voksne og skrullinger

Det hele startet med at den gamle miljøaktivisten, sjømannspresten og trebåteieren Hoem gjorde en oppdagelse. At Oslo kommune faktisk har vedtatt å redusere klimautslippene med 95 prosent innen 2030.

– Jeg kunne nesten ikke tro det var mulig, minnes Hoem, som straks ble fylt av både inspirasjon og optimisme.

Da han i tillegg ble klar over at bydel Gamle Oslo delte ut penger til klimatiltak, kom ideen: En rotur. Fra Bjørvika til Hovedøya.

– Det løser neppe klimaproblemene. Man kan kaste litt lys og optimisme over målene.

I søknaden til bydelsutvalget var målgruppen definert som «Barn, barnefamilier, unge, godt voksne, eldre og skrullinger».

– Vi fikk 20 000 kroner, humrer Hoem, som understreker at alt fra båtforeningens side er gjort gratis.

Pengene ble dermed brukt til å ta med passasjerene til Revierhavna kro ved ankomst Hovedøya.

Tatt av vinden

Den første torsdagen var det altså silregn, og en ung mann var eneste passasjer.

– Han hadde skjønt at det var bedre å komme seg ut i båt enn å sitte hjemme på hybelen alene. Og han insisterte på å ro selv, forteller Hoem.

Heldigvis var mannen godt kledd. Men han ble svært glad for tørr servering på Hovedøya.

Uken etter var det sol og drømmevær. Tre båter måtte til for å få med de påmeldte. Men vinden var såpass heftig at Hoems Romsdalsjolle med to damer fra Jæren om bord var på full fart mot Vippetangen.

– Vi måtte rett og slett ty til litt fossil brensel og den lille påhengsmotoren, innrømmer han og tilføyer:

– Det illustrere vel at det er en del praktiske utfordringer ved å kutte all fossil brensel.

Ruters problemer med sine nye elferger i sommer vil han ikke kritisere.

– De har begynt på den fossilfrie veien. Da må vi ha tålmodighet og optimisme, sier han.

Ferden mot fjorden starter via kulverten under jernbanesporene på Oslo S. En helt spesiell opplevelse av et, for mange ukjent rom.
Hoem og Skjæveland gleder seg til å få med nye passasjerer mot Hovedøya på sommerens to siste turer. Ekstraturer kan bli aktuelt hvis interessen er stor.

Siste sjanse

Nå er det altså bare to turer igjen denne sommeren. Den første, på torsdag, begynner å bli fulltegnet. Men blir interessen veldig stor, kan det bli aktuelt med ekstraturer – kanskje uten servering.

– Jeg tror vi treffer en lengsel etter kontakt med fjorden. Vi må huske at mange i Gamle Oslo, særlig folk med minoritetsbakgrunn, hverken har vært helt nede ved sjøkanten eller sittet i en robåt, sier Hoem.

Uansett har begeistringen vært stor hos dem som har deltatt. Og den er verdifull selv om den bidrar minimalt til å løse klimakrisen.

– Vi skaper opplevelser. Og vi viser frem trebåtkulturen. Fremtiden er ikke plast, hevder Hoem.

Før de to båtene glir inn i tunnelen på vei til Bjørvika og fjorden.

Hvis du ønsker å bli med:

Påmelding må gjøres til akerselvatrebaatforening@gmail.com