- Hjemmehjelp til alle over 80 år

Oslo bør teste en ordning der alle over 80 får tilbud om inntil fire timer hjemmehjelp i måneden - uten behovsprøving, mener SV.

Damene på Skøyen seniorsenter har ulike erfaringer med hjemmetjenesten, men er enige om at eldre burde fått langt mer hjelp enn i dag. Fra venstre Fanny Lundevall, Jorunn Grytten, Elise Arentz, Oddrun Roger og Elsa Marie Winter Hjelm.
  • Forf>olav Olsen (foto)
  • <forf>anbjørg Bakken Hilde Lundgaard <

— I dag er hjemmehjelpen sterkt behovsprøvd. Vi vil at de som ikke mottar hjemmetjenester, skal kunne ringe bydelen og si at de ønsker hjemmehjelp, sier leder av SVs bystyregruppe, Knut Even Lindsjørn.De andre opposisjonspartiene har ikke rukket å ta stilling til forslaget fra SV, men reaksjonene er blandede. Ap.s Trond Jensrud i bystyrets helse- og sosialkomité sier at det er et problem at behovsprøvingen er for streng.- Man bør heller være rausere med tildelingen til alle som trenger det. Når hjemmehjelpen er redusert til en time i måneden, blir de eldre presset til å kjøpe tilleggstjenester, sier Jensrud.- Vi håper forslaget kan bli behandlet så fort som mulig, slik at dette kan innføres som et forsøksprosjekt i Oslo i 2007, sier Lindsjørn. Ordningen har vært prøvd i Stockholm, med gode resultater.

Får ikke hjelp

Hver 14. dag er 86 år gamle Oddrun Roger innom seniorsenteret på Skøyen. Hun forteller at hun før hadde hjemmehjelp tre ganger i måneden, men nå bare én gang i måneden, til tross for at hun er delvis lam og trenger hjelp til å kle på seg. Hun mener at gamle med hjelpebehov burde fått langt mer hjelp enn i dag.- En gang i måneden er for lite. Jeg bruker en time på å ta på meg klærne. Jeg har søkt om hjelp, men får ikke mer, sier hun oppgitt. Hverken Venstre eller Kr.F. vil fjerne behovsprøvingen.- Vi må etterstrebe et bedre tilbud til dem som trenger det, men jeg ser ingen grunn til å gi hjemmehjelp til dem som ikke har behov, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.- Hjemmehjelpen må klart bli bedre, men det er behovet som må styre, ikke alderen, sier også Aud Kvalbein i Kr.F.RV ønsker velkommen en ordning med hjemmehjelp til alle over 80 år, men etterlyser penger.- Dette er et enkelt forslag som lett kan gjennomføres, men det må følge med penger, ellers blir det bare snikk-snakk, sier Erling Folkvord.