Oslo

Snømåking og valgkamp

Utrolig hva valgkampen får frem i folk. At Martin Schanche har en voldelig urmann i maven, er kanskje ikke så pussig, men at Rune Gerhardsen er blitt en historieløs skøyer, derimot. . .

  • Stein Erik Kirkebøen

Schanche klarte ikke å holde nevene i sjakk da en Ap.-mann tillot seg å kalle ham,som i årevis har kjørt mye fortere enn fartsgrensen på utrolig dårlige veier i mange land, for feig. Av alle ting. Klart en ekte mann ikke klarte å holde seg da. Men det er verre med Gerhardsen. På busser, i annonser og på flygeblad står han plutselig frem som en humørfylt skøyer. Han og ordførerkandidat Ellen Horn utveksler festlige replikker. Og så regner de med at alle byens velgere har mistet både kort— og langtidsminnet og går på hva som helst.Nylig dumpet en av brosjyrene fra Arbeiderpartiet ned i postkassen. På forsiden får vi følgende gøyale ordveksling mellom en meget uskarp Gerhardsen og en skarp Horn:Gerhardsen: - Vi må få sving på renholdet i denne byen, Ellen.Horn: - Ja, nye koster feier best!Det er bare det at noen av oss husker at Gerhardsen ikke er så veldig ny som kost, han har vært byrådsleder før. Og da feide han ikke spesielt bra. Brosjyren har også en innside. Der uttrykker Ap.-toppene bekymring over snøen: "Når snøen faller, faller også oslofolk, fordi snøen gjerne blir liggende i gatene og fordi det ikke strøs skikkelig".Det skal Arbeiderpartiet åpenbart gjøre noe med, hvis det får tilbake makten i hovedstaden: "Vi vil måke og strø ordentlig om vinteren slik at alle kan bevege seg trygt ute".Det høres fint ut for alle som gjerne vil bevare lårhalsen hel. Det er helt nye tider, men kan vi stole på det? Det som er helt sikkert, er at partiet i det stille har foretatt en voldsom snuoperasjon når det gjelder behandling av snø.Mens Gerhardsen regjerte byen tidlig på 90-tallet, var Raymond Johansen byråd med ansvar for blant annet snømåking. Den gang gikk partiet mye lenger enn det borgerlige byrådet senere har gjort når det gjelder privatisering. Da klagene over mangelfull brøyting begynte å hagle inn i desember 1993, gikk ikke Johansen ydmykt ut og lovet at det store kommunale "vi" skulle ta ansvar for snørydding slik "at alle kan bevege seg trygt ute". Da var parolen - som udødeliggjorde Johansen - kort og klar: - Måk sjæl!Men da var det ikke valgkamp.