Oslo

Overgrepssaken er henlagt

Siktelsen om seksuelle overgrep mot eldre på Lindeberg omsorgssenter er henlagt. Men hjelpepleieren vil fortsette å jobbe for full renvaskelse.

Stig Berntsen er ikke lenger siktet for seksuelle overgrep, men frykter likevel at det kan bli vanskelig å komme tilbake i jobb.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

I nesten syv måneder har Stig Berntsen vært siktet for seksuelle overgrep mot flere beboere på arbeidsplassen. Han mener det «i og for seg er en lettelse» ikke å være voldtektssiktet lenger. Likevel mener han at avgjørelsen kan ødelegge for en videre karrière i helsevesenet.

- Det var dette jeg fryktet. Nå må jeg bruke tid på å sette meg inn i saksdokumentene sammen med min advokat, sier Berntsen.

Aften omtalte saken sist torsdag. Fredag fikk han vite at saken var henlagt. Henleggelsen skjer delvis på grunn av bevisets stilling og delvis fordi intet straffbart forhold anses bevist.

- Å ha en henleggelse på grunn av «bevisets stilling» hengende over seg kan ødelegge for både yrkeskarrièren og helsen, sier Berntsen.

Berntsen er blitt arbeidsufør på grunn av saken, men håper å kunne komme tilbake i jobb. Han vurderer nå om det er grunnlag for å anke beslutningsgrunnlaget.

- Arbeidsgiver spolerte etterforskningen ved ikke å kontakte overgrepsmottaket og ved å vente seks dager med å politianmelde. Da var det ikke lenger mulig å lete etter biologiske spor etter om overgrep hadde skjedd. Jeg holder arbeidsgiver ansvarlig for all overlast denne saken har påført meg og fortsatt påfører meg, sier Berntsen.

Politiadvokat Cecilie Schløsser Møller sier at etterforskningen har vært utfordrende.

- Å komme i mål med en sak som i stor grad baserer seg på vitneavhør og ingen tekniske bevis, er vanskelig, sier hun.

Etterforskningen har også bestått i finstudering av journaler og databeslag, men avhør har utgjort hovedtyngden. Ett av de tre forholdene henlegges fordi intet straffbart forhold anses bevist — altså at politiet har sterke indikasjoner på at forholdet ikke har skjedd. I de to andre er henleggelsen grunnet bevisets stilling, som vanligvis betyr at påtalemyndigheten fortsatt har mistanke om at straffbare forhold er begått, uten å kunne bevise det tilstrekkelig.

- Men heller ikke her er vi sikre på om det faktisk har skjedd seksuelle overgrep, sier Møller og understreker at henleggelse på grunnlag av bevisets stilling spenner fra sterke til svake mistanker. - Etterforskningen har definitivt gjort mistanken svakere enn slik det så ut innledningsvis, sier Møller, som likevel presiserer at det var helt riktig av øvrige ansatte å slå alarm ut fra de opplysningene som forelå.

Pårørende, Berntsen og helsemyndighetene har nå rett til å klage på henleggelsen.