Her er Oslo-politikernes råd til deg som skal kjøpe bil i Oslo

– Det å kjøpe en bensin- eller dieselbil i Oslo nå, det bør du ikke gjøre, sier Guri Melby i Venstre.

Aller helst: Sykle, gå eller reis kollektivt. Men skal du kjøpe bil, velg en el- eller hydrogenbil, er rådet fra rådhuset. Det blir vanskeligere å kjøre bil i Oslo de neste årene.

63 prosent av utslippene i Oslo kommer fra transport. I byrådserklæringen, som er styrende for politikken i Oslo frem til neste valg, har byrådet varslet at de vil gjennomføre flere tiltak - mange av dem restriktive.

En femtedel av biltrafikken skal vekk og utslippene reduseres med 60 prosent innen 2020.

Det er ti år siden avgiftene ble endret til fordel for dieselbiler, men det sitter fremdeles friskt i minne hos mange. Fredag arrangerte byrådspartiene transportseminar på Rådhuset, hvor temaet var overgangen til en kjøretøypark som er utslippsfri.

I dag betyr dette biler som går på elektrisitet, i fremtiden kan også hydrogenbiler være en del av dette. Det er bred enighet i bystyret, fra Fremskrittspartiet til Rødt, om at målet er at bilene i Oslo skal være utslippsfrie.

Vil ha restriksjoner - men også fordeler

Det er delte meninger om hvordan man skal komme dit. Alle er enige om politikk som gjør det fordelaktig å eie en nullutslippsbil. Flere er også for å innføre restriksjoner mot dem som kjører noe annet.

Oppfordringen går ikke bare til privatpersoner, den gjelder også for næringslivet, som vil måtte regne med endringer i de nærmeste årene.

Så mye utslipp skal kuttes fra transportsektoren i Oslo, ifølge kommunens klimabudsjett.

Politikerne anbefaler el- eller nullutslippsbiler

– Hvis man skal kjøpe bil nå, hva slags bil bør man kjøpe?

– Jeg sa allerede i 2015 at dersom du skal reise mye i Oslo, bør du i alle fall ikke kjøpe dieselbil og du bør fortrinnsvis kjøpe en nullutslippsbil. Det er ikke blitt mindre viktig siden den gang, sier Andreas Halse (Ap).

Mange har kanskje ikke tenkt over at det økonomisk sett kan lønne seg å ha en liten elbil til daglig bruk, og heller leie en større bil ved behov, mener han. Det vil også bli innført ulike priser i bomringen, lavutslippssoner og færre parkeringsplasser.

– Jeg tror det overordnede budskapet folk må tenke over er at det høyst sannsynligvis vil bli dyrere å kjøre både diesel- og bensinbil i årene fremover, sier Halse.

Et av tiltakene som kommer om ikke lenge er ulike priser i bomringen, beregnet etter hvor mye bilen din forurenser. Høyre støtter dette, men gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) mener folk bør få bestemme selv.

– Folk må bestemme selv. Men det fremtidsrettede vil være å kjøpe en elektrisk eller annen nullutslippsbil. Det er viktig med forutsigbarhet, at det også i fremtiden vil være billigere i bomringen, billigere å parkere og at det vil være ladestasjoner, sier Lae Solberg.

Fossilfritt innenfor Ring 3 i 2024

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) peker på at en gjennomsnittlig levetid for en personbil er 17 år.

– Vårt mål er at det skal være fossilfritt innenfor Ring 3 innen 2024. Da vil jeg si at hvis folk skal kjøpe seg bil i dag, bør de kjøpe en elbil hvis de har tenkt å kjøre i Oslo, sier Eidsvoll.

– Gjelder det også næringslivet?

– Ja, det gjør det absolutt. Vi skal innføre lavutslippssoner, hvor alle må betale. Noen områder bør også være kun for nullutslippsbiler, mener Eidsvoll.

– Det blir ofte sagt at bilen nedprioriteres. Men er dette en erkjennelse av at den også har en plass i Oslo i fremtiden?

– Ja, det er ingen tvil om det, men biltrafikken må ned. Det skal fortsatt være biler igjen for det trenger folk, men de bilene må være nullutslippsbiler.

– Bør ikke kjøpe diesel eller bensin

Tidligere byråd Guri Melby (V) sier det slik:

– Hvis du skal kjøpe en bil som du kan forvente å bruke over store deler av Oslo, uten altfor høye kostnader til bompenger og andre ting, må du rett og slett kjøpe en nullutslippsbil, sier Melby.

Den tidligere samferdselsbyråden sitter nå i opposisjon, men partiet vil være med å støtte flere restriktive tiltak. Melby understreker imidlertid at de også er opptatt av at fordelene forsterkes og beholdes.

– Hvis du vil vente med den store investeringen, vil jeg heller anbefale å bli med i en delebilordning eller lease det neste året. Det å kjøpe en bensin- eller dieselbil i Oslo nå, det bør du ikke gjøre.

Også Tommy Skjervold i Fremskrittspartiet ville kjøpt en elbil, men vil ikke anbefale den på generell basis.

– Jeg tror ikke vi som politikere skal anbefale hva slags type bil folk bør kjøpe. Det har Arbeiderpartiet gjort før. Men for min egen del, kommer jeg til å kjøpe en elbil når jeg skal bytte bil, sier Skjervold.

– Hvorfor det?

– Fordi den er bedre for Oslo-luften og den oppnår mange fordeler. Da ser jeg ingen grunn til ikke å benytte meg av det, når teknologien er kommet dit den er.