Oslo

Statens vegvesen: Bilfrie gater kan være en fordel for butikkene

-At dette området blir gågate er helt fint, men det kan nok være utfordrende hvis det ikke blir tillatt med privatbiler innenfor hele Ring 1, spesielt for nisjeforretninger, sier Berit Veiset, som åpnet nisjebutikken Fru Kvist i Øvre Slottsgate i forrige uke. -Jeg tror mange av våre kunder kommer syklende eller til fots. Vi ønsker å skape et aktivt gatemiljø her, så jeg gleder meg til denne gaten gågate, sier Veiset.

Syklister, fotgjengere og kollektivreisende handler oftere enn bilister. Dermed legger de igjen mer penger, viser rapport fra Statens vegvesen.

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

— En av undersøkelsene vi gjennomgikk, fra Seattle, viste at handelen økte da parkeringsplassene langs gaten ble gjort om til sykkelfelt, sier Anne Ogner, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Motstanden var stor da Oslo kommune fjernet 150 parkeringsplasser fra Thereses gate for et par år siden, spesielt blant næringsdrivende. Handelsstanden frykter konkurser hvis parkeringsplassene forsvinner og privatbilene ikke får tilgang innenfor Ring 1 i Oslo.

Lederen i Oslo Handelsstands Forening, Gunnar Larssen, uttalte nylig til NRK at han fryktet butikkdød dersom gatene i Oslo sentrum stenges for private bilkjøring.

Her kan du lese mer om hva folket vil:

Les også

Én av to sier ja til bilfritt sentrum

En litteraturstudie fra Statens vegvesen tar for seg hva parkeringsplassene i sentrum betyr for handelen. Veivesenet har gjennomgått en rekke norske og internasjonale studier. Resultatene kommer frem i rapporten "Hva betyr gateparkering for handelen?", som ble lagt frem for noen dager siden.

-Jeg skal bare innom Nespresso på Egertorget for å kjøpe noen kaffekapsler, sier Erik Haukvik. Han var heldig og fant en plass med halvtimesparkering til bilen sin i Øvre Slottsgate. Han mener det skal gå greit å få kjøpt kaffekapsler selv om han kan kjøre inn til sentrum. -Da får jeg kjøre ned i ett av parkeringshusene på utsiden av Ring 1 eller ta T-bane, sier Haukvik.

— Det har vært mye synsing rundt dette temaet. Vi ønsket å bevege diskusjonen fra å tro noe til å bli mer kunnskapsbasert, sier Anne Ogne, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.- Byer skal ha et velfungerende næringsliv. Samtidig skal byene være gode å bo i. De skal også være gode for besøkende. Arealene er verdifulle. Og da er det viktig at de brukes riktig. Dette er bakgrunnen til at vil har gjort denne litteraturstudien, sier Ogner.

Hvor bilfritt blir Oslo sentrum egentlig?

Les også

Oslos nye miljøbyråd: Elbilene skal også ut av sentrum

Bilistene handler sjeldnere

— De fleste undersøkelsene viste at de som sykler og går handler en eller flere ganger i uken. Bilistene legger igjen noe mer på hver handletur, men de kommer sjeldnere til butikken enn de som kommer til fots eller pr. sykkel. Så det totale beløpet syklister og fotgjengere handler for er større enn det bilistene handler for. Det betyr at butikkene får mer penger i kassen fra dem som kommer på sykkel eller til fots, sier Ogner.

_27R1305copy_doc6n3u1wlmmwl3gm2th1t-udAqV6s37R.jpg
 • Gående og syklende sto tilsammen for 55 prosent av omsetningene i sentrumsbutikkene i København i løpet av en uke. Bilistene sto for 32 prosent, mens kollektivreisende sto for 13 prosent. (Kastrup 2013)
 • Gående og syklende brukte i snitt mer penger pr. uke enn bilister i sentrum av den nederlandske byen Breda (Mingardo & Merkeerk 2011).
 • Lignende funn ble gjort i Toronto, New York, San Francisco, California og London.
 • En studie fra Bristol viste at handlende som kom til fots besøkte flere butikker enn handlende som kom med bil.
 • I undersøkelser fra Karl Johan, Thereses gate og Bogstadveien i Oslo utgjør fotgjengere, syklister og kollektivreisende en større andel av de handlende enn bilistene. I et område rundt Karl Johan sto kollektivtrafikkanter og gående for 85 prosent av omsetningen. Bilistene sto for 7 prosent. (Vamberg m.fl. 2014).
 • Under en av tre av alle parkerte biler brukte virksomheten i gatene, viste tellinger som ble gjort i forkant av en foreslått tverrforbindelse for sykkeltrafikk fra øst til vest i Oslo. (Stoknes 2015).

Se de historiske bildene:

Les også

Her står bilene i kø gjennom Folketeaterpassasjen

Oslofolk går mye

Rapporten avkrefter dermed myten om at bilistene er de beste kundene.

Benjamin Marthinsen driver Consept Store, som har spesialisert seg på norsk design, i Øvre Slottsgate, frykter ikke kundeflukt selv om området stenges for privatbilisme. -Jeg er veldig for bilfritt sentrum. Jeg tror ikke det er så mange av våre kunder som kommer med bil. Så jeg er ikke redd for at kundene skal forsvinne. Det vil jo bli hyggeligere å ferdes rundt her da, sier Marthinsen.

— Gjennomgangen vår tyder på at tilgangen på gateparkeringsplasser er mindre viktig for kunder som i dag handler i sentrumsgatene enn mange har trodd. Folk går mye i Oslo sentrum. Bilen brukes i større grad på regionale handlereiser enn i Oslo sentrum, sier Ogner.Hun presiserer at den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at Oslofolk foretar flere reiser til fots (32 prosent) enn med bil (31 prosent).

— Oslofolk går 2,2 kilometer hver dag, og det er langt, sier Ogner.

I rapporten refereres det også til to spørreundersøkelser blant handlende i Thereses gate (Ipsos MMI og Opinion 2014). Begge undersøkelsene viste at størstedelen av kundekretsen ankom som fotgjengere. Den nest største gruppen ankom med kollektivtransport, mens bilistene utgjorde den minste kundegruppen, påpekes det i rapporten.

— Bymiljøetatens forundersøkelse viste at kun 10 prosent av kundene kom med bil til Thereses gate og at flesteparten kom til fots eller kollektivt, påpeker hun.

Les også

Her er 9 spørsmål du ikke har turt å stille om bilfritt sentrum

Sykkelfelt økte handelen

— En av undersøkelsene vi gjennomgikk, fra Seattle, viste at handelen økte da parkeringsplassene langs gaten ble gjort om til sykkelfelt. Det var den eneste undersøkelsen som gikk konkret på sykkelfelt kontra parkeringsplasser. Akkurat det er jo veldig spennende i lys av debatten om bilfritt sentrum, som jo er aktuelt i Oslo, sier hun.

Hun håper rapporten vil føre til at forretninger kartlegger hva slags fremkomstmiddel kundene kommer med og hvor mye de ulike gruppene legger igjen.

— Butikkeiere i sentrum bør undersøke hva kundene ønsker seg og ta grep på bakgrunn av svarene de får. Først når man har sett svarene kan man ta de beslutninger som kan få næringslivet til å blomstre, sier hun.

Og legger til:

— En parkeringsplass for bil tilsvarer syv parkeringsplasser for sykkel. Det sitter rundt 1,2 personer i hver bil i snitt. Så i teorien kan man jo gange opp antallet kunder ved å bytte ut en bilparkeringsplass med sykkelparkering, sier Ogner.

OHF tror bilister handler mer

Ifølge Gunnar Larsen, leder i Oslo Handelstands Forening (OHF), har ikke OHF gjort noen undersøkelser som viser hvor mye av omsetningen som kommer fra folk som kjører bil til sentrum for å handle ennå.

— Men det vi har inntrykk av, uten at vi har dokumentert det, er at de som kommer med bil handler for mellom 2,5 og 3 ganger så mye som de som kommer med offentlig kommunikasjon, sier Larsen.

HSH skal nå gjøre en ny undersøkelse for å finne ut av hvor mye av omsetningen som kommer fra bilister. Ifølge Larsen undersøkte OHF og Byfolk hva slags transportmiddel folk brukte når de handlet i Oslo sentrum i 2010.

Ingen kø av bilkunder

— Den undersøkelsen konkluderte med at 6 prosent kom med bil, 2 prosent satt på med en bil og resten fordelte seg på offentlig kommunikasjon, syklende og gående. Også bylivsundersøkelsen konkluderte med at 7 prosent kom med bil, sier Larsen.

Han presiserer at OHF ikke er imot bilfrie områder.

— Vi ønsker å videreutvikle bilfrie områder med gågater og shared space (gater hvor man visker ut skillet mellom fotgjengere og andre trafikanter, red anm.) i sentrum, men vi ønsker ikke at hele sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt.

Frykter at nisjebutikkene skal dø

Han presiserer at OHF ikke frykter at all handel i sentrum skal forsvinne hvis det blir bilfritt innenfor Ring 1.

— Det er nisjebutikkene; krydderet og mangfoldet i sentrum, vi er bekymret for. Hvis de som eier lokalene mister omsetningen, kan det bidra til at de må legge ned. Det er ikke sånn at vi tror at de store handelssentrene i sentrum vil gå konkurs, sier Larsen.

Les også

Til våren skal det bli enklere å sykle til butikken

Les mer om

 1. Miljø
 2. Politikk
 3. Sykkelpatruljen
 4. Samferdsel
 5. Byutvikling