Robert Steen risikerer mistillit: - Varsler 17 millioner kroner mer til helsehusene

Sterke pasienthistorier fra Oslos helsehus kom frem under en høring i bystyret. - Det gjør vondt, sier helsebyråd Robert Steen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) måtte svare for de sterke historiene fra Ullern helsehus da han møtte til høring mandag.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har det øverste ansvaret for Oslos helsehus. Flere partier har allerede varslet at de vil vurdere å stille mistillitsforslag mot ham, litt avhengig av hva som kommer frem under høringen som fant sted i Oslo bystyre mandag.

Høringen er kommet i stand etter at en rekke pasienter og pårørende har fortalt om det de mener er omfattende omsorgssvikt ved Ullern helsehus.

– Det gjør vondt å høre historiene, startet Robert Steen sin orientering til bystyret.

Han understreket at han har tatt grep for å rydde opp: Blant annet har Ullern helsehus fått en ekstra bevilgning, og han har tatt initiativ til en ekstern gjennomgang av Oslos helsehus.

Under høringen slapp byråden også en nyhet om at han mandag har overført 17 ekstra millioner for å styrke bemanningen også ved de andre tre helsehusene i Oslo.

Ettervirkninger av pandemi

Ifølge Steen henger problemene en nå ser i helsehusene, sammen med pandemien. Den har blant annet gitt høyt sykefravær. Han viser til at mange eldre har vært mye inne og isolert, og dermed har fått dårligere helse.

– Det er ingen unnskyldning, men det er en viktig årsak.

Han sa samtidig at han, på samme måte som opposisjonen i Oslo bystyre, lurer på hvorfor problemene ved Ullern helsehus ikke ble fanget opp før mediene tok tak i det.

– Vi må være tettere på brukerne og de pårørende, sa han.

-Fryktet for livet

Tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad (76)ble innlagt på Ullern helsehus etter en komplisert operasjon på Ullevål sykehus.

Mandag fortalte han om sin erfaring på helsehuset til bystyrepolitikere i Oslo. Etter operasjonen på sykehuset hadde det vært komplikasjoner, og Qviqstad ble liggende fire uker i koma. Han forteller at han fortsatt var svært omtåket da han kom til helsehuset i november 2021. Likevel opplevde han å bli overlatt nærmest til seg selv.

– Jeg fryktet for livet mitt ved Ullern helsetun, sa han i høringen.

Han fortalte at ingen svarte når han dro i varslingssnoren for å få hjelp.

En stund virket ikke snoren i det hele tatt, og beskjeden han fikk da han meldte fra om dette livsviktige varslingsmiddelet ikke virket, var at vaktmesteren var på ferie.

Qviqstad kunne ikke gå eller stå og ble liggende i sin egen avføring i timevis.

Alvorlig mener han også at det var at han ikke fikk noen oversikt over hvilke medisiner han fikk ved helsehuset.

Det var også flere andre, sterke pasienthistorier som kom frem under høringen.

Lasse Qviqstad, Helene Dannevig og Pia Borander fortalte om sine erfaringer som pasienter og pårørende under høringen om Oslos helsehus mandag.

– Ikke rigget for dagens pasienter

Ledelsen for Sykehjemsetaten i Oslo og ved de fire helsehusene i Oslo deltok under dagens høring. De tegnet opp et urovekkende bilde av situasjon ved helsehusene:

Pasientene som kommer, er blitt eldre og har ofte et sammensatt og faglig utfordrende sykdomsbilde. Helsehusene i dag må operere mer som et lokalsykehus og gi spesialiserte behandlinger, men er ikke tilstrekkelig rigget for dette.

Samtidig står helsehusene i en akutt rekrutterings- og bemanningskrise. 12,5 prosent av alle stillinger står ubemannet, og mange vakter må fylles med en rad av vikarer og korttidsansatte.

Etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten uttalte at etaten har vært åpen om disse utfordringene overfor politikerne i lang tid.

Tviler på om det blir endring

Til Aftenposten sier Lasse Qviqstad at han ikke vet om høringen og granskingen av helsehusene som skal gjennomføres, vil føre til endring.

– Jeg tror man rett og slett rører ved så vanskelige spørsmål om prioriteringer langt utover det en etat i Oslo kommune kan løse. Det krever nok samarbeid på et helt annet plan enn det vi hittil har sett.

– Jeg skulle gjerne vært optimist, jeg er det av natur. Men jeg vet ikke om det kommer noe ut av dette, sier han.

Uavklart mistillitsspørsmål

Opposisjonen hadde ingen klare svar etter høringen på hva som skjer med trusselen om mistillit mot Robert Steen.

– Vi skal diskutere dette internt i bystyregruppen i lys av høringen. Dette er alvorlig og komplekst, sier helsepolitiske talsperson i Oslo Frp, Aina Stenersen.

– Nå skal vi fordøye all infoen vi har fått. Når et eventuelt mistillitsforslag er fremmet, vil vi behandle dette grundig i partiet, sier Oslo Rødts gruppeleder, Siavash Mobasheri.

– Redegjørelsen etterlater flere spørsmål enn svar, og vi mangler store mengder dokumentasjon. Byråden gir oss ikke annet valg enn å innkalle til ny høring, sier Oslo Høyres helsepolitiske talsperson, Hassan Nawaz.

Han sier Oslo Høyre vil komme tilbake til mistillitsspørsmålet senere.