Flere reiser kollektivt etter prisreduksjoner

Folk i Akershus strømmer til buss og tog. 700.000 flere reisende første halvår. Trenden spores landet rundt: Når prisene fryses eller reduseres, øker passasjertallene.

<b>Vil reise billigere. </b>Thyra Kirknes (t.v.) og Stine Strømsø Larsen vil ha både lavere billettpriser og bedre busstilbud.

Sterk vekst. — Første halvår viser en sterk trafikkvekst i storbyene, flere steder kombinert med prisreduksjoner. Etter en del tøffe år er trenden i kollektivtrafikken snudd. Det er svært positivt, sier samferdselsministerens politiske rådgiver Sverre Molandsveen (v).Det er blitt politiske "sannheter" at kollektivprisene øker og passasjertallet raser nedover. Nye tall viser at dette kanskje mest er myter. Første halvår i år økte antall reisende med StorOslo Lokaltafikk (SL) med fem prosent, eller 700 000 reiser. I Asker og Bærum var økningen på over syv prosent.- Hovedgrunnen er at vi har hatt en stabil pris i tre år. Enten er prisene redusert, eller som i år kun øket i takt med prisveksten, 1,9 prosent i gjennomsnitt, sier administrerende direktør Runar Hannevold. SL styrer kollektivtrafikken i Akershus og mellom Oslo og Akershus.I ettermiddag skal samferdselsminister Torild Skogsholm (v) grilles på et stormøte i Oslo for at prisene går i taket og passasjerene forsvinner. I regi av Kollektivkampanjen skal hun stilles til veggs av politikerkolleger og miljøvernere for at Regjeringens kollektivsatsing kun består av ord og fagre løfter. Men samferdselsdepartementets politiske ledelse er ikke helt enig i de pressemeldinger som er sendt ut. De er faktisk såpass uenige at de har samlet sammen endel eksempler fra storbyene som forteller en annen historie:Oslo Sporveier har passasjervekst i første halvår etter nedgang i to år. Hvor mye er ikke klart ennå. SL økte med fem prosent.I Bergen har busselskapet Gaia Buss hatt passasjervekst på 2,5 prosent første halvår. Prisene ble ikke øket fra årsskiftet.I Trondheim ble prisøkning fra årsskiftet droppet. Fra 1. september er prisen på enkeltbillett kuttet med 12 prosent.I Stavanger ble prisene på periodekort redusert i våres. I mai/juni ble det solgt dobbelt så mange kort som året før.I Kristiansand er nysatsingen med høystandard-busser "bussmetro" blitt en suksess, og det rapporteres om sterk trafikkøkning på ruter md høy frekvens.Fra 2002 til 2003 økte antallet som reiste med ekspressbusser med ti prosent. Skyldes liberalisering som åpnet for at hvem som helst kan starte ruter.NSB og Flytoget har passasjerøkning første halvår i år. Regiontogene i Sør-Norge har trafikkvekst på fem prosent. Betydelig flere passasjerer på lokaltogene rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. NSB har større punktlighet og flere avganger, 95 prosent av togene på Oslo S var i rute førstehalvår.Sverre Molandsveen (v) mener disse positive trendene er et resultat av Regjeringens politikk: - Vi har hatt kollektivtrafikken som et hovedsatsingsområde helt siden Venstre var med å dannet regjering. I år brukes 8 milliarder over statsbudsjettet og 4,5 i fylkene. Det er en økning på 1,5 mrd. siden vi overtok, sier Molandsveen.- I 2004 innførte vi "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport ogmindre bilbruk". 75 millioner kroner ble fordelt mellom Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Kristiansand-regionen og Nord-Jæren-området. Belønningsordningen ga disse byområdene økonomisk rom slik at de kunne forbedre kollektivtilbudet og/eller redusere takstene, sier han og nevner også redusert moms på kollektivtrafikk og Veivesenets satsing på fremkommelighet for buss som årsaker til den positive trenden.