Oslo

Trafikkaoset uteblir

Flere har latt bilen stå etter at Smestadtunnelen på Ring 3 i Oslo ble stengt. Dermed har trafikkaoset som mange fryktet i Osloområdet uteblitt så langt.

ta62a041-jzXGqXPN_Y.jpg
  • Kenneth Lia Solberg

Mandag kveld ble tunnel-prosjektet i Oslo igangsatt, da to felt i den svært trafikkerte Smestad-tunnelen ble stengt.

Det var på forhånd fryktet store køer i og rundt Oslo som følge av stengingen, men ifølge Statens vegvesen har det ikke gått unormalt sakte hverken i morgenrushet eller ettermiddagsrushet denne tirsdagen. En av de viktigste grunnene til dette er at mange tilsynelatende har valgt å la bilen stå hjemme.

— Trafikken flyter greit. Det er tett trafikk og små køer, men ingen store forsinkelser, sier Nils Aae, trafikkoperatør i Statens vegvesen i 16.30-tiden.

Det er kø og saktegående trafikk på E18, men ikke noe utover det som kan karateriseres som et vanlig ettermiddagsrush i dårlig vær, ifølge Statens vegvesen.

— Det er helt normal rushtrafikk både når det gjelder inngående og utgående trafikk, konstaterer Aae.

Tall fra Vegvesenet viser at det i tidsrommet klokken 07 til 09 passerte 33 prosent færre biler, sammenliknet med samme tidsrom tirsdag 26. mai.

De mener grunnen til dette er at folk har latt bilen stå hjemme, og har valgt å bruke kollektivtransport isteden.

Hilde Ulvik, prosjektleder for rehabiliteringen av tunneler i Oslo opplyser at tallene for ettermiddagstrafikken på Ring 3 vil være klare onsdag morgen.

Les også

  1. Trafikkaoset uteble

  2. Veivesenet ber folk droppe bilen det neste året

  3. Dette er bare begynnelsen!