Oslo

Mange vil utvide Villa Grande

64 arkitektkontorer konkurrerer om å tegne det nye tilbygget til fredede Villa Grande på Bygdøy.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, har 40.000 besøkende årlig.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

– At så mange som 64 arkitektkontorer har meldt seg interessert i dette prosjektet, betyr ikke at det er lite å gjøre for bransjen. Det handler om at det er et veldig meningsfullt prosjekt å jobbe med, ikke minst på grunn av byggets historie.

Det sier Caroline Støvring, leder av Oslo Arkitektforening.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, det såkalte HL-senteret skal utvides for å gi rom til nye og fleksible utstillingslokaler for minoritetsutstillinger og andre temporære utstillinger, publikumsarealer og verksted. Det eksisterende Villa Grande har i dag en meget rigid romstruktur.

Spennende historie

– Jeg tror det er flere grunner til at så mange har meldt seg på. Det er byggets historie, samtidig er det er interessant å jobbe med noe nytt opp mot et bygg som er fredet av riksantikvaren, sier Støvring.

 • Vil ha ny konkurranse

Under 2. verdenskrig var Villa Grande førerbolig for Vidkun Quisling. Maria og Vidkun Quisling bodde på der fra 1941 og frem til arrestasjonen i 1945.

I 2005 valgte Riksantikvaren å frede bygget. Fredningen av Villa Grande omfatter hovedbygningen med tilhørende hageanlegg på sørsiden, bygningens eksteriør og nærmere spesifiserte deler av interiøret. Også lysthuset med eksteriør og interiør er fredet.

For Riksantikvaren var de krigshistoriske og personalhistoriske aspektene like viktige som selve arkitekturen.

Statsbygg skal i samarbeid med Holocaustsenteret velge ut inntil syv av arkitektkontorene som skal få tegne forslag til løsninger for det nye tilbygget til Villa Grande.

Flere enn forventet

Totalt er utvidelsen på 640 kvadratmeter, i utgangspunktet et beskjeden utvidelse. Likevel har altså så mange som 64 arkitektkontorer meldt seg på Statsbyggs plan- og designkonkurranse.

Under 2. verdenskrig var Villa Grande førerbolig for Vidkun Quisling.

– Det var gledelig mange som søkte, litt flere enn vi hadde sett for oss.

Vi har ikke lagt noen konkrete føringer for selve utformingen av skissene, utover at det er et klart premiss at dette er et fredet bygg. Underveis vil vi derfor være i dialog med riksantikvaren, sier prosjektleder Lasse Kwetzinsky i Statsbygg.

Til slutt, trolig i løpet av vinteren, skal det plukkes ut to vinnere. Disse vil bli rangert.

Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, kan ikke anslå når det nye bygget skal stå ferdig. Foreløpig er ikke finansieringen på plass.

– Dette er noe vi arbeider med, men det er først etter at vi ar mottatt forslagene fra arkitektene vi kan være tydelig på hva et slikt tilbygg vil kunne koste, sier Hjeltnes.

Les mer om

 1. Holocaust
 2. Statsbygg
 3. Arkitektur
 4. Oslo
 5. Riksantikvaren
 6. Fredning
 7. Historie