Oslo

- Positivt, men utfordrende

Det er et kvalitetstegn at mange vil bo i Oslo, men utfordringene er mange, mener byråd for finans og utvikling, André Støylen (H).

— Dette er positivt, og en ønsket utvikling. At Oslo vokser, er et uttrykk for at det er en attraktiv by. Men det er jo fysiske begrensninger og mange utfordringer med å vokse så raskt, som utbygging av infrastruktur, det kommunale tjenesteapparatet, barnehager og skoler, sier Støylen. Han medgir at Oslo allerede sliter med barnehagedekningen og fulle skoler.

Endret flyttemønster

— Det er noen utfordringer der, som vi må prøve å finne løsninger på. Vi trodde de høye fødselstallene skulle flate ut. Nå er vi nødt til å ta inn over oss at det her har gått en helt annen vei. Det tar jo ikke lang tid før det oppstår behov for barnehageplasser. Flyttemønsteret endrer seg stadig, folk flytter ut og inn fra nabokommunene. Nå ser vi at foreldre i mindre grad flytter ut etter at barnet er blitt ett år. Det er samtidig positivt, og forteller at Oslo blir oppfattet som en fin by også for barn. Et kvalitetstegn, mener Støylen. - Hvor stor kan Oslo bli? - Forrige kommuneplan mente at det var plass til 90 000 boliger til, uten å ta av Marka eller parkområder. Det vil gi plass til rundt 150 000 mennesker. Men det er ikke noen absolutt grense. Men skal Oslo bli en millionby må det bygges høyere og tettere. Vi må kanskje bygge i områder vi helst ikke vil, sier han.Scenariene inngår i kommunens arbeid med kommuneplan 2008 og gjennomgang av fremtidsutfordringer og muligheter for Oslo kommune og ulike aktører i bysamfunnet.

Les også

  1. Oslo vokser i rakettfart

  2. Skal flytte hjem - en gang

  3. 4.660.000 bor nå i landet

  4. Mer kriminalitet, større skiller, mer nabohjelp

  5. Frykter ghettoer

  6. Ni av ti nye oslofolk er innvandrere