Oslo

Marte Boro, byantikvar

  • Kristin Kornberg
Byantikvar Marte Boro mener at KFUM-bygget i Grubbegata er byens styggeste.

FINEST: — Jeg velger meg Akershus Slott, den eldste delen som kneiser på toppen. Særlig opplevelsen fra sjøen er veldig flott, så lenge det ikke er cruisebåter der. Dette er et nasjonalt kulturminne som slår an for en hovedstad og som det er viktig å dyrke og hegne om.

STYGGEST: - KFUM-bygget i Grubbegata. Den bygningen ødelegger opplevelsen av den fine fredede handelsgården, i dag Stortorvets Gjæstgiveri. Jeg synes ikke bygningen i seg selv har noen kvaliteter, den blir så dominerende i miljøet og sett i sammenheng med gjestgiveriet blir det brutalt. Stilretningen det er bygget i kalles jo brutalisme og her stemmer det virkelig.

Les også

  1. Hva er Oslos fineste og fæleste?

  2. Christian Ringnes, eiendomsinvestor

  3. Grete Horntvedt, byråd for byutvikling

  4. Hilde Haugsgjerd, redaktør i Aften

  5. Erling Fossen, urban skribent