Får likevel brannsjekk

Da fritt valg av hjemmehjelp ble innført i Nordstrand, mistet de eldre den årlige brannsjekken. Nå har byrådet bestemt at den blir obligatorisk.

  • Forf>

Over 1000 hjemmehjelpere er blitt kurset for å kunne sjekke brannsikkerheten hos brukerne. Brannsjekken består av til sammen 19 punkter og skal utføres én gang i året. Den er unnagjort på kort tid. Likevel ble den ikke lagt inn i arbeidsinstruksen da bydel Nordstrand innførte fritt brukervalg og privatiserte hjemmetjenesten.I utgangspunktet var det opp til den enkelte hjemmehjelperen å utføre kontrollen, men etter at Aften skrev om saken i november i fjor, har byrådet inngått en avtale med forsikringsselskapet Gjensidige for å sikre at alle byens 16 000 eldre som har hjemmehjelp, får sjekket brannsikkerheten. Gjensidige skal lære opp hjemmehjelperne i å utføre kontrollen, samt betale for røykvarslerne og batteriene.

Mest utsatt

— Når det begynner å brenne, er de eldre mest utsatt. De fleste som dør i branner, er jo eldre. Og mange av disse er i så dårlig form at de har behov for hjemmehjelp, derfor er det viktig å ta brannsjekken for denne gruppen på alvor, ser Kai-Morten Terning, byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester (Frp). Fra 1. juni innføres det fritt brukervalg i hele Oslo, slik at de eldre kan velge hjemmehjelperen selv. Men brannsjekken vil være obligatorisk for både kommunale og private aktører i hjemmehjelpsmarkedet. Knut Viker, soussjef i Gjensidige, roser byrådet for å innføre brannsjekken.- Hjemmehjelperne, brannvesenet og vi har jobbet lenge for å gjøre kontrollen obligatorisk. Så langt i år har fire personer i Oslo omkommet i brann. Tre av disse var over 75 år. Derfor er det viktig å gjøre noe med det, sier Viker.