Oslo

Se hvordan Østmarka-ulvene jager mus

Et viltkamera i Enebakk kommune fanget 7. juni opp de to ulvene som fortsatt lever i Østmarka mens de leker med maten. Sannsynligvis er de på musejakt.

  • Stein Erik Kirkebøen

– Mus er ikke hovedføden til ulv. Om de her er ute og leker eller om de jakter på litt mat er ikke godt å si. Kanskje er det en kombinasjon? spør seniorforsker Øystein Flagstad i Rovdata.

Elg og rådyr står øverst på ulvemenyen, og det er i vinter funnet kadavere i Østmarka som tyder på at de to ulveungene har kost seg med større kjøttmåltider enn en skarve mus.

Var bekymret for de foreldreløse

– Vi kan ikke dokumentere at det er de som har lagt ned kadaverne, men det er veldig sannsynlig, sier Flagstad. Han er glad for å se bilder
hvor de to ulvene virker både friske og sunne.

– Vi var bekymret, og lurte på hvordan det ville gå med de to som ble født i mai i fjor. I løpet av høsten ble de foreldreløse. Først mistet de moren, hun ble skutt i nødverge etter å ha angrepet en hund i oktober.
Og så ble faren skutt i desember. Han hadde fått i seg rottegift, var veldig dårlig og herjet av skabb, og ble skutt av dyrevernhensyn. Siden har de to vært alene i skogen. Det ser ut til å ha gått veldig bra, sier Flagstad.

En bror har dratt til tante i Moss

Forrige gang ulvene ble fanget av viltkamera, var 13. april. Da befant de seg i Lørenskog.

– Det er tydelig at ulvene i Østmarka, en hann og en tispe, fortsatt holder til i reviret, og ikke har vandret ut, sier Flagstad.

De to ulvene er de som ble igjen av kullet på tre som ble født i reviret våren 2015. De er avkom etter en parring mellom far og datter.

– Det tredje avkommet, en hannulv, har forlatt reviret og er registrert sammen med tante i det såkalte Mossereviret, sier Flagstad.

  • I Nordmarka ble det ifjor gjennomført en unik ulvejakt

NINA-kamera

Opptaket av ulvungene på musejakt ble gjort med ett av kameraene som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utplassert i området for å studere gaupe og andre viltarter. NINA har viltkameraer utplassert i seks studieområder i Norge, fra Troms til Østfold.

Sammen med innsamling og DNA-analyser av skit og hår fra dyr, er viltkamera en god metode for å overvåke og forske på ville dyr uten å
være i kontakt med dem.

Les mer om

  1. Enebakk
  2. Ulv