Økernhjemmet er byrådets solskinnshistorie fra Oslos eldreomsorg

I debatten om Oslos eldreomsorg, kommer byrådet nå med det de mener er et trumfkort: På dette kommunale sykehjemmet har de eldre bar, to hager, kaniner og butikk.

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og flere rødgrønne Oslo-politikere har reagert denne uken, på oppmerksomheten Manglerudhjemmet og deres prosjekter for demente har fått.

Hennes byrådssekretær har gått så langt som å anklage det privateide sykehjemmet for en svertekampanje.

Nå slår de tilbake med sitt eget kommunale utstillingsvindu.

Økernhjemmet er plassert innimellom to hager og en park.

I hagene bor det fire kaniner, og en huskatt som kommer og går som den vil. Friluft og miljø er viktige faktorer for trivsel og helse på hjemmet.

– Siden 2014 har medisinforbruket vårt gått ned 37 prosent. Miljøterapi er førstehåndspreparatet vårt, sier fungerende institusjonsleder Åshild Skårland.

Alle beboerne på Økernhjemmet har ulike demensdiagnoser.

– Vi tar inn alle, men vi skaper mønstre etter hvem vi får hit, sier Skårland.

Beboerne har muligheten til å melde seg inn i ulike aktivitetsklubber. Ifølge Skårland benytter 60 til 70 prosent av beboerne seg av slike tilbud.

I kjelleren på hjemmet er det satt opp både butikk og kafé. I overetasjen har de bar og restaurant, der det jevnlig avholdes ulike arrangementer for beboere og pårørende.

Beboerne og pårørende spiser kaker og prater i kafeen.

Knut I. Gundersen (82) har besøkt Økernhjemmet hyppig den siste måneden, etter at konen hans, Bjørg (76), flyttet inn.

– Vi opplever dette som et trygt sted. Bjørg trives veldig godt, selv om hun av og til skulle ønske at hun fikk bli med hjem igjen. Det er naturlig, sier han.

For seks og et halvt år siden ble Bjørg diagnostisert med demens og alzheimers. Frem til august i år har ektemannen tatt hånd om henne.

– Til slutt møtte jeg nesten veggen. Hun fikk plass her ganske fort, og det var fantastisk. Her er hun med i en sanggruppe, hun har vært med på turer, og hun trives generelt veldig godt.

Inga Marte Thorkildsen besøkte Økernhjemmet. Her sammen med beboer Bjørg og ektemann Knut Gundersen, og fungerende institusjonsleder Åshild Skårland.

Fornøyde med kommunen

Åshild Skårland har jobbet på Økernhjemmet i ti år.

– Vi utviklet oss stort fra å være en ganske tradisjonell og skjermet avdeling for demente. Gjennom Bedre hverdagsliv (se faktaboks) har vi kommet inn i hverdagen og rutinene til beboerne.

– Hva gjør deres beboere fornøyde?

– Mye handler om personalet vårt. De er flotte mennesker som yter hundre prosent når de er på jobb. I tillegg har vi mange frivillige som hjelper til.

Inga Marte Thorkildsen blir servert av Gudrun Disen i baren. Åshild Skårland (t.v).

Thorkildsen: – Jeg ønsker en mer helhetlig tenkning i kommunale sykehjem

– Det er flere grunner til at det har gått bra på Økernhjemmet. De har vært satset på gjennom ekstra midler, de har en engasjert personalgruppe og en leder som er veldig bevisst. De har satset mye på trepartssamarbeid, og involvert organisasjonene hele veien. De har også fått inspirasjon fra Nederland, og startet med en kulturendring, sier Inga Marte Thorkildsen.

– Er dette en kulturendring som du ønsker å se på flere kommunale sykehjem?

– Ja, helt klart. Jeg ønsker en mer helhetlig tenkning, som brukes i «Bedre hverdagsliv»-konseptet.

– Fellesnevneren for dette hjemmet og Manglerud er at de fikk ekstra midler og at de har en bevisst ledelse som har klart å involvere medarbeiderne sine. Dette viser jo at diskusjonen om eierform egentlig er litt uinteressant når det gjelder kvaliteten, legger hun til.

– Hvis kvalitet ikke handler om drift og eierskap, hvorfor vil dere ta over driften av Manglerudhjemmet?

– Vi vil ikke ha en profittdrevet eldreomsorg, vi vil ha en arbeidsgiverpolitikk som likebehandler våre medarbeidere, og vi ønsker åpenhet, innsyn og samarbeid. Å drive velferd på veiene av fellesskapet og demokratiet skal ikke være underlagt forretningshemmeligheter.

– Hva sier du til brukerundersøkelser der sykehjem driftet av ideelle eller private organisasjoner kommer bedre ut enn de kommunale?

– Disse forskjellene er marginale. Vi må ta undersøkelsene med en klype salt, de har flere svakheter ved seg.

Fabian Stang er uenig med Thorkildsens eldrepolitikk. Mer om hans angrep på byrådets planer kan leses her.

  • Sykehjemsdebatten er blant temaene i ukens podkast Aftenpodden. Last ned i Itunes/podcastspiller, eller lytt her med et klikk:
På butikken kan beboerne handle selv fem dager i uken. Pleierne blir ofte med på handleturen.

Slik raser debatten i sosiale medier

Benjamin Endré Larsen, byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen, gikk hardt ut mot driveren av Manglerudhjemmet på sin Twitter-konto onsdag ettermiddag.

Bystyrepolitiker Erik Lunde (KrF) undres over kritikken.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener derimot at Høyres kommunale politikk er preget av «ideologiske skyggelapper».

Høyrepolitiker Eirik Lae Solberg er imidlertid svært fornøyd med Manglerudhjemmets styring.

Les også: