Oslo

Oslo kommunes masseutsending av kommuneplan på SMS kostet 200.000 kroner

Uten å vite hva det kostet, sendte kommunen tekstmelding til alle i Oslo over 16 år. De er fornøyde med responsen.

Dette var meldingen som ble sendt ut på SMS til Oslos innbyggere fredag. Pressemeldingen som var lenket til var signert byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen og finansbyråd Robert Steen.
  • Lorns Bjerkan
  • Hilde Bjørhovde
    Journalist

SMS-utsendingen skjedde fordi kommunen fikk problemer med e-post, opplyste kommunen til Aftenposten forrige uke.

Da dette skjedde, kjente de ikke til hva masseutsendingen av tekstmeldinger i forbindelse med ny kommuneplan ville koste.

Nå er prislappen klar: Utsendelsen kostet 40 øre pr. sms og det ble sendt 493.386 tekstmeldinger.

Det vil si at det kostet 197.354,40 kroner.

  • Oslo kommune sendte ut nær en halv million SMS: De visste ikke hva det kostet

Vil involvere folket

Dette får Aftenposten opplyst av Øyvind Arum, spesialrådgiver for kommunikasjon ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune.

– Kostnadene ved å sende kommuneplanen ut på papir til befolkningen pr. post ville vært betraktelig dyrere, påpeker han i en e-post til Aftenposten.

– Har kommuneplanen noen gang tidligere blitt sendt ut pr. post til befolkningen?

– Kommunen har aldri sendt ut kommuneplanen pr. post til befolkningen, men en slik direkte grad av involvering av innbyggerne har ikke vært gjennomført tidligere. Her sørger vi for at flere innbyggere blir informert, og vi er glad for at deltagelsen på medvirkningsmøtene har fått stor interesse, svarer Arum.

139.270 sidevisninger på fire dager

Han viser til at det kom 241 høringsuttalelser til den forrige kommuneplanen, noe de mener er lite med tanke på at Oslo er en by med 660.000 innbyggere.

I dagene etter tekstmeldingen ble sendt ut, fra fredag til og med mandag, har 139.270 vært innom siden det ble lenket til i tekstmeldingen kommunen sendte ut, ifølge kommunen.

I samme periode har selve utkastet til kommuneplanen blitt lastet ned 13.033 ganger av unike brukere.

I tillegg til utsendingen av tekstmeldingen, har også en rekke nettsteder lenket til både siden kommunen lenket til i tekstmeldingen og til selve kommuneplanen.

– Bruken samsvarer med formålet med registeret

For å nå ut til alle innbyggere i Oslo over 16 år har kommunen hentet telefonnumre fra kontakt- og reservasjonsregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Å bruke registeret er gratis for kommunen, opplyser direktoratet.

– Er Oslo kommunes bruk av SMS i tråd med lover og regler for forvaltning?

– Difi har vurdert om Oslo kommunes bruk av registeret er i samsvar med eforvaltningsforskriften og bruksvilkårene for tjenesten. Vi mener at Oslo kommunes bruk kan defineres som utføring av forvaltningsoppgaver og slik sett er i samsvar med formålet for bruken av registeret og bestemmelsene i forskriften, svarer Difis seksjonssjef Frode Danielsen.

Samtidig påpeker han at det er viktig å vurdere bruken av masseutsendelser på SMS eller e-post nøye for å unngå at slik kommunikasjon oppleves som spam.

– Som registerforvalter har Difi opplevd noen få tilfeller der bruken av data fra registeret ikke har vært i henhold til intensjonene registeret er tuftet på. Vi kommer derfor til å publisere utfyllende retningslinjer for korrekt bruk av data fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Etter planen skal retningslinjene være klare før sommeren, sier han.

Mulig å reservere seg mot SMS

Danielsen opplyser at det i dag er mulig å reservere seg mot digital kommunikasjon fra forvaltningen, men at det er enkelte ting man ikke kan reservere seg mot. Dette fremgår av eforvaltningsforskriftens paragraf ni.

– I henhold til paragrafen kan man i dag ikke reservere seg mot såkalte «servicemeldinger». Med en korrekt bruk av registeret hos offentlige etater, tror vi at fordelene ved å kunne motta servicemeldinger som påminning om legetime eller avstenging av kommunal vannforsyning vil være vesentlig større enn ulempene ved å motta denne typen meldinger. Reservasjonsretten er hjemlet i eforvaltningsforskriften og det vil derfor være behov for en forskriftsendring om man skulle utvide reservasjonsretten, sier Danielsen

Les mer om

  1. Direktoratet for forvaltning og IKT
  2. Oslo kommune
  3. Kommunikasjon