Oslo

Skoler i Oslo overvåket elever med overvåkingskamera

12 skoler i Oslo har filmet elever i skoletiden, men ingen kan si hva opptakene er brukt til. – Jeg synes det er alvorlig, sier Datatilsynets direktør.

12 skoler i Oslo har filmet elever med overvåkingskamera i skoletiden, i strid med regelverket. Utdanningsetaten vil ikke si hvilke skoler det gjelder.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Da Venstre stilte spørsmål om kameraovervåking på skoler i Oslo, svarte byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) at kameraovervåking kun skal skje utenfor skoletid, og at Oslo kommune har et strengt regelverk.

Men da Utdanningsetaten undersøkte om skolene fulgte reglene, viste det seg at 12 osloskoler filmet elever i skoletiden. Totalt er det 33 skoler som har overvåkingskameraer.

  • Har du kjennskap til denne saken? Ta kontakt med Aftenpostens journalist på e-post eller bruk vår krypterte varslingstjeneste

Vet ikke hva opptakene ble brukt til

Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten kan ikke utelukke at opptakene er blitt brukt til noe, men han forsikrer om at skolene nå følger retningslinjene.

– Opptakene er oppbevart trygt, og det er ingenting som er kommet på avveie. Skolene har retningslinjer og har selv håndtert kamerabruken. Jeg kan dermed ikke kommentere dette i detalj, sier Hovdhaugen.

Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten sier han ikke har informasjon om hvorvidt opptakene gjort i skoletiden, ble brukt til noe.

– De skolene hvor det ble oppdaget avvik, ble kontaktet, og vi har sikret oss at de nå bruker overvåkingskameraer i tråd med regelverket og ikke har kameraovervåking i skoletiden.

Nekter å si hvilke skoler det gjelder

Utdanningsetaten vil ikke gi innsyn i hvilke skoler som har brutt regelverket. De vil heller ikke si hvilke skoler som har overvåkingskameraer i dag.

Det begrunner de med at det vil «lette gjennomføringen av kriminelle handlinger», fordi det da blir kjent hvilke skoler som ikke har overvåkingskameraer.

Aftenposten har klaget saken inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Datatilsynet: – Alvorlig

– Jeg synes det er alvorlig at 12 skoler har hatt kameraovervåking i skoletiden. Mange elever kan ha blitt fanget opp, og vi aner ikke hva opptakene er blitt brukt til, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til Aftenposten.

Han legger til at det er bra Oslo kommune nå har rettet opp i det.

– Skolegården skal være et sted hvor man kan utfolde seg. Blir man filmet, legger man bånd på seg.

– Barn bør ikke overvåkes

Det var spørsmål fra Venstre i bystyret som gjorde at kameraovervåkingen ble oppdaget. Gruppeleder Guri Melby mener det er behov for en innstramning av regelverket.

– Vi aksepterer at overvåkingskameraer brukes utenfor skoletid, når skolen ikke blir brukt av barn. På samme måte som jeg ikke ønsker å bli overvåket på arbeidsplassen min, mener jeg heller ikke barn bør overvåkes på et sted de er tvunget til å være, sier Melby.

Har store problemer med hærverk

Årsaken til at mange skoler i Oslo har overvåkingskameraer, er problemer med tyveri og hærverk.

– Det er en betydelig utgift for oss, som også går ut over undervisningen. Tilfeller av innbrudd vil lett komme opp i flere hundre tusen kroner bare i skader, sier Hovdhaugen.

Før en skole får tillatelse til å sette opp overvåkingskameraer, skal det fra før ha vært gjennomført andre tiltak.

– Dette er fellesskapets verdier, og vi må gjøre det vi kan for å sikre dem, sier han.

Kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) viser til at det er Utdanningsetatens ansvar at regelverket blir fulgt.

– Jeg har full tillit til at etaten håndterer dette. De har avdekket noen avvik, som nå er lukket. Samtidig jobbes det videre med saken, sier Dahl.

Les mer om

  1. Oslo kommune
  2. Datatilsynet
  3. Overvåking
  4. Personvern