Oslo

Bydelsdirektøren på Nordstrand slår alarm: Barnehagebarn tilgrises av avføring

Barnehagers lekeområder og turmål er nå nærmest umulig å bruke på grunn av forsøpling og avføring. «Barnehagebarn tråkker i skitt», skriver bydelsdirektøren på Nordstrand.

Barnehagene Aftenposten møtte på tur på Ekebergsletta torsdag formiddag valgte ikke å bruke skogen, men holdt seg til lekeplassene. Foto: Ingar Storfjell

  • Marita E. Valvik
    Marita E. Valvik

Bydelsdirektør Tore M. Andresen tar sterke ord i bruk i et brev til Bymiljøetaten i Oslo 7. april.

Han mener det nå er på tide å slå alarm om et problem som har tiltatt år for år. Nå anser han situasjonen som urovekkende.

Saken er at skogsområder i hans distrikt, nærmere bestemt i Ekebergskogen, overfor Gamlebyen, blir hjemsøkt av tilreisende som etablerer overnattingssteder. Det står ikke noe i brevet om hvor disse personene kommer fra.

Les også

Erna Solberg etter NRK-dokumentar: – Vi kan raskt komme med nytt forslag om tiggeforbud

Smittefare

Andresen mener det nå har gått så langt at det anses å være smittefare forbundet med tilgrisingen, skriver han i brevet.

Området er viktig for bydelen, påpeker han i brevet: «Dette er skogsområder som er nærområdene til boliger og barnehager, og som betyr mye for både turgåing, naturopplevelser og lek.»

Det krydde av barnehagebarn på Ekebergsletta da Aftenposten tok turen ut torsdag formiddag. Minst fem barnehager hadde lagt turen sin til det populære turområdet.

De fleste er ikke nærbarnehager, og bruker ikke skogen aktivt, men de ansatte i en av barnehagene sier at de aktivt unngår skogsområdene nederst i Ekebergskogen.

– Nå velger vi heller å være på sletta og lekeplassene i stedet for å bruke skogen, nettopp på grunn av situasjonen du beskriver, sier en av de ansatte som ikke ønsket å stå frem med navn.

Han forteller at det har vært mer plagsomt i år enn tidligere, og de ansatte i barnehagen får også rapporter fra foreldre som går gjennom skogen om morgenen for å levere barna.

– De sier det er mer folk, søppel og skitt nå i vår enn det har vært tidligere, sier han.

Les også

NRK: Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen

– Barnehager tråkker i skitt

Bydelsdirektøren utdyper dette i brevet sitt. Han beskriver at virksomheten er blitt mer organisert. «Folk drar med seg plast, papp og byggematerialer på trikken opp til Jomfrubråten eller Sportsplassen og forsvinner inn i skogen. De samme personene tømmer også søppelkasser og containere i nærområdet på jakt etter materialer som kan brukes i bosettingen.», skriver han.

I tillegg rapporterer barnehager om at områdene de går på tur i, og deres vanlige lekeområder, ikke lenger kan brukes.

«Det rapporteres om at barnehagebarn tilgrises av avføring og at barnas klær i noen tilfeller må kastes på grunn av dette.», skriver bydelsdirektøren, som har gitt brevet overskriften: «FORSØPLING OG TILGRISING I SKOGSOMRÅDER – BARNEHAGEBARN TRÅKKER I SKITT.»

Bydelsdirektøren opplever at meldingen hans er tatt på alvor av Bymiljøetaten, men etterlyser likevel andre tiltak.

– Det som gjøres nå for å rydde opp er bare mer av det samme, og det har bare kortvarig effekt. Nå håper vi på nye løsninger for å løse problemet mer permanent, sier direktøren til Aftenposten når han utdyper brevet hvor han også skriver:

«Bydelsdirektøren ser seg nødt til å slå alarm, for på tross av all rydding og alle forsøk på å få kontroll over situasjonen, øker problemet i omfang fra år til år. Det rapporteres dessuten at de tilreisende kommer tilbake så snart en bosetning er ryddet, så det er åpenbart nødvendig med andre og mer effektive virkemidler enn rydding etter at bosettingen er et faktum».

– Forventer at situasjonen blir tatt tak i

Kongsveien barnehage er en av dem som har meldt fra til bydelen om situasjonen i nærområdet. De ønsker ikke å utdype situasjonen overfor Aftenposten.

– Vi har tatt tak i situasjonen og meldt fra til rette instanser. Nå gjør jeg regning med at saken blir håndtert videre der, sier nestleder Ronny Løken til Aftenposten.