Oslo

Her er barnehagene byrådet vil selge

I dag fikk foresatte til nærmere 600 barn beskjeden: Kommunen vurderer å selge barnehagen deres til private. Avgjørelsen faller i mai.

Foreldre protesterte utenfor bydelsadministrasjonen i Søndre Nordstrand desember i fjor.
  • Thomas Olsen
    Journalist

Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken og Sørhellinga barnehage i bydel Alna, Asperud, Hauketo og Vestskrenten barnehage i bydel Søndre Nordstrand og Holmen, Midtstuen og Rønningen barnehage i Vestre Aker. Det er de ti barnehagene som nå foreslås solgt. Det går i underkant av 600 barn der, opplyser kommunen.

Tre av barnehagene, Smedbakken, Asperud og Rønningen, er tidligere forsøkt lagt ut på anbud. Samtidig er klart at byrådet har inngått kontrakt med Norlandia Care Group AS om drift av tre barnehager: Bjørnåsen, Frydenlund og Ospa. Disse tre blir privatdrevet fra 1. august.

Les også: Dropper konkurranseutsetting av fire barnehager

Foresatte og ansatte i de ti barnehagene som er foreslått solgt, ble varslet i dag.

— Dette er de ti barnehagene som en arbeidsgruppe har foreslått. Forslaget blir nå sendt på administrativ høring. De har tre ukers høringsfrist før byrådet vil fatte en beslutning, opplyser byråd for kunnskap og utdanning Anniken Hauglie (H) til Osloby.

Siden bystyreflertallet allerede har vedtatt privatisering av et gitt antall barnehager, er det byrådet som endelig avgjør hvilke barnehager som skal selges. Antallet er allerede gitt, opplyser Hauglie.

— Vi skal ha en reell høringsrunde. Men skal noen tas ut, må nye tas inn. Tallet er ti, det er vedtatt. Jeg forventer at det kommer reaksjoner, mange er skeptiske til endring. Ansatte vil verner om arbeidsplassen sin og foreldre vil sikre barnehageplassen de har. Men vi skal sørge for at denne prosessen blir så god som over hode mulig – og skal sørge for at alle som legger inn bud er seriøse aktører som sikrer tilbudet i barnehagene, sier barnehagebyråden.

- Vil bli fiendtlig overtagelse

Byrådet forsøkte å holde tilbake navnene på de salgsutsatte barnehagene til klokken 14 torsdag, slik at alle ansatte og foreldre skulle varsles. Men allerede før klokken 12 var nyhetene ute på kommunen nettsider. Da hadde allerede opprørte foreldre begynt å planlegge protester.

- Vi reagerer med en blanding av dyp oppgitthet og sinne. Vi frykter at ansatte med lang ansiennitet vil forsvinne for ikke å miste pensjonsrettigheter og at det er sannsynlig at det blir færre ansatte pr. barn i barnehagen vår, sier Eivind Volder Rutle i Foreldreaksjonen.

Han er far til et barn Asperud barnehage, som tidligere er forsøkt konkurranseutsatt. Han er oppgitt av prosessen, og tror ikke foreldre og ansatte blir hørt.

— Jeg synes det er provoserende. Vi har hatt en sammenhengende høringsrunde i fire måneder der vi har vært krystallklare på at privatisering vil ødelegge barnehagen vår, som er blant byens beste. Men Anniken Hauglie har hverken hjerte eller øre i denne prosessen, mener Volder Rutle. De berørte foreldrene på Søndre Nordstrand vil kjempe innbitt for at beholde en kommunalt drevet barnehage.

— Det store flertallet foreldre kommer aldri til å gå med på at barnehagen blir solgt. Det kommer i så fall til å bli en fiendtlig overtagelse – inntil noen tar til vettet.

Samtidig har opposisjonen i bystyret forsøkt å stanse prosessen med å privatisere. Lovligheten av vedtaket vil nå bli vurdert.

— Det er opp til Fylkesmannen å behandle den klagen. Jeg forutsetter at vedtaket er lovlig frem til et kompetent organ fatter et annet vedtak, sier Hauglie.

Det har vært mye støy rundt denne privatiseringen av de kommunale barnehagene. Kunne du tenkt deg at hele denne prosessen hadde vært droppet?

— Bystyrevedtaket kom ett år før jeg fikk denne byrådsposten. Det tar jeg til etterretning. Husk at dette er noe vi ikke har gjort før i Oslo – og vi trekker lærdom av det arbeidet, svarer Hauglie.

Hun registrerer at private barnehagekjeder har vært lunkne til å overta driften av foreslåtte barnehager, men tror disse ti salgsforslagene vil tiltrekke seg gode private barnehageselskaper.

Les også

  1. Dropper konkurranseutsetting av fire barnehager

  2. Foreldre skal protestere foran Rådhuset mot barnehageanbud

  3. Fortsetter konkurranseutsetting tross massiv motstand