Oslo

Nå blir det slutt på gratisparkering for Oslo-politikerne

I årtier har toppolitikerne og byråkratene i Oslo parkert gratis under Rådhuset. Snart må de betale for plassene.

Allerede neste år må politikerne som ønsker å parkere i garasjen under Oslo rådhus belage seg på å betale flere tusen kroner. Aps Frode Jacobsen (fra venstre), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Harald A. Nissen (MDG) regner med bredt flertall når forslaget skal behandles i bystyret.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

– Vi ser at det er flere arbeidsplasser som krever leie for parkering. Jeg tror ikke at det bør være gratis P-plasser under Rådhuset lenger. Det er heller ikke noe poeng i at politikere og toppbyråkrater skal parkere gratis, sier Frode Jacobsen, gruppeleder for Ap i Oslo bystyre.

Etter årtier med gratis parkering under Rådhuset går det mot slutten for ordningen. Jacobsen har sammen med gruppelederne Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Harald A. Nissen (MDG) fremmet forslag om å innføre betalingsparkering i rådhusgarasjen.

  • LES OGSÅ: Det er 30 P-plasser i rådhuset. Politikerne blir ikke enige om hvordan de skal fordeles.

– Jeg ser ikke noe grunn til at vi politikere skal ha spesielle privilegier, sier Nissen.

– Hvor mye bør leien være?

– Vi ønsker markedsleie. Så det er naturlig å sammenligne med prisen i de nærmeste P-husene, svarer Nissen.

– Vi har ikke noe formening om det, men leien kan godt være på 50–100 kroner dagen, sier Jacobsen.

Politikerne i Oslo har selv tatt initiativ til et forslag som går ut på at det skal koste å parkere i garasjen under Oslo rådhus. Fra venstre: Frode Jacobsen (Ap), Harald A. Nissen (MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Hvis politikerne legger seg på markedsnivå, vil det fort koste over 35.000 kroner i året. Prisen for leie av P-plass på Aker brygge er 4930 kroner i måneden. På Oslo S koster det 3299 kroner i måneden. De som parkerer i Sentrum P-hus, må ut med 2999 kroner. (Prisene er hentet fra nettsidene til P-selskapene).

LES OGSÅ: Fjerner 20.000 gratis P-plasser i Oslo

Takket nei til P-plass

Etter at det rødgrønne byrådet startet å fjerne parkeringsplasser i Oslo sentrum, har de fått massiv kritikk på grunn av politikernes gratisplasser midt i sentrum.

Det er 32 parkeringsplasser i garasjen. I tillegg til ordføreren og byrådslederen har blant andre byrådene og komitélederne rett til gratis parkeringsplass i dag. I tillegg kommer plassene til toppbyråkratene (se fakta).

Men det er ikke alle som benytter seg av tilbudet. Flere plasser har stått ubrukt den siste perioden. Ved 14-tiden tirsdag står det 10–11 biler i garasjen. I tillegg kommer Rådhusets egne biler.

– Jeg fikk tilbud om plass, men takket nei, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Flere politikere ønsker etter hvert å stenge Rådhuset for politiker-biler, og åpne den for sykkelparkering. Allerede i dag står det flere sykler i garasjen.

– Jeg har hverken bil eller førerkort, sier Nissen.

– Jeg sykler stort sett, men da jeg brakk armen måtte jeg bruke bilen fordi det ble for vanskelig å sykle, sier Jacobsen.

Sykkelparkering under Rådhuset?

Nå pågår det en utredning knyttet til fremtidig bruk av garasjen. De tre forslagsstillerne mener at det bør innføres avgiftsbelagt parkering i garasjen i påvente av endelig beslutning om hva garasjeanlegget skal brukes til.

Trioen regner med at avgiften er på plass i løpet av neste år.

– Tiden har løpt litt fra ordninger med politiker-privilegier. Vi regner derfor med bred støtte for saken, sier Nissen.

Flere politikere Aftenposten har snakket med, vil på sikt fjerne P-plassene helt.

– Vi tenker at garasjen kan brukes til noe annet enn parkering. En løsning er å lage et sykkelhotell for dem som jobber i området, men dette må man vurdere med tanke på sikkerheten og praktiske hensyn. De som ønsker å kjøre til Rådhuset, kan parkere i P-hus i nærheten, sier Eidsvoll.

Hun presiserer at kommunens egne biler og biler som blir brukt av handikappede skal få lov til å stå i garasjen.

LES OGSÅ: Feilparkering kostet 52.300 kroner

Også MDG vil på sikt fjerne bilene fra garasjen.

– Garasjen kan brukes til sykkelparkering. Det går også an å ha et offentlig galleri der. Det er ikke noe problem å finne alternative måter å bruke arealene på, sier Nissen.

Frode Jacobsen er ikke like overbevist om å åpne garasjen for allmennheten.

– Av sikkerhetsmessige grunner er vi skeptiske til å åpne garasjen for alle.

LES OGSÅ: – Parkering sentralt i Oslo er fortsatt for billig

Rødt vil gå enda lenger

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud ønsker å åpne rådhusgarasjen for sykkelparkering for alle som jobber i Oslo sentrum.

– Jeg synes at byrådspartiene kunne gått enda lenger. For min del kan de bare stenge garasjen for bilene med en gang. Ingen på Rådhuset trenger en P-plass, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud som også har rett til en P-plass, men aldri har brukt den.

Partiet skal nå vurdere å fremme et eget forslag for å stenge garasjen for parkering.

– Vi ønsker å bruke garasjen til en stor sykkelparkering for alle som jobber i sentrum, sier Evenrud.

Les mer om

  1. Parkering
  2. Harald Nissen
  3. Bil