Oslo

Rektor frir til byrådsleder Raymond Johansen om tiltak for å bedre gjengsituasjonen på Romsås

Rektor Jarle Dukic Sandven mener det bør tas øyeblikkelige grep for å få bukt med gjengproblemene på Romsås.

Rektor ved både Tiurleiken og Bjøråsen skole, Jarle Dukic Sandven tar initiativ for å få ungdommer ut av gjengmiljøet.
  • Torgeir Knutsen
    Journalist

Rektoren på Tiurleiken og Bjøråsen skole på Romsås ber byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om å trå til med strakstiltak mot gjengproblemene på Romsås.

Gjengmedlemmer skal nærmest ha terrorisert nærområdet, krevd inn «bøter» fra barn og foreldre og tvunget barn til å selge hasj på ungdomsskoler.

Det rektoren ber om, er egne miljøterapeuter på skolen. Han mener de kan hjelpe utvalgte elever som enten allerede er i kriminelle miljøer, eller er i ferd med å havne i dem.

– Det er mye kunnskap som tilsier at vi kan få disse elevene på rett vei, og hindre «drop out» i videregående skole, dersom vi får på plass dette tiltaket, anfører rektoren som begrunnelse.

Sandven sier skolene får tilbakemeldinger om at hjelpeapparatet i dag ikke greier få bukt med problemet.

– Vi må skape trygghet for læring. Foreldre kommer til oss, fortvilet over at de ikke får hjelp fra andre, forteller Sandven.

Deler av brevet sendt til Byrådslederen om økonomisk hjelp til egne miljøterapeuter.

Møter forslaget med et positivt sinn

Byrådslederen stiller seg i utgangspunktet positiv henvendelsen.

– Jeg berømmer rektoren for den fremoverlente holdningen han har. Det er viktig at aktører som skolen ser på muligheter for å ta tak i problemet, sier Johansen.

  • Høyre vil bruke fritidsklubber for ordne opp i det som beskrives som en «ekstraordinær situasjon» i noen av ungdomsmiljøene: Ønsker å holde fritidsklubber åpne hver eneste dag

Forslaget er sendt til byrådslederen, som lover å starte en dialog med Utdanningsetaten for å se på muligheten for å innfri skolens ønske.

– Jeg vil ta dette videre. Kort sagt kan jeg si at jeg er positiv til at skolene setter inn tiltak for å bringe inn fagkompetente folk i skolen, forteller Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (AP) berømmer rektoren for å være initiativrik i møte med gjengsituasjonen ved Romsås.

Sett behovet i flere år

Ifølge rektoren er ikke behovet for miljøterapeuter noe nytt, men et som har vært der hele tiden.

– Behovet har vi sett i flere år, og prøvd kreative løsninger for å få det til, men det går for mye utover ressurser til pedagogisk personell. Det er heller ikke noe nytt for Utdanningsetaten at vi ønsker dette, forteller rektoren.

Store levekårsforskjeller

Det er imidlertid ikke bare gjengmiljøet som bekymrer rektoren.

– 44 prosent dropper ut av skolen på Romsås, 30 prosent lever på overføringer, 50 prosent av kvinner med innvandrerbakgrunn er ikke i jobb, ifølge levekårsundersøkelsen. Det er dette vi må ta tak i for fikse problemet, forteller rektoren.

Johansen sier han ser problemene rektoren presenterer, og lover å jobbe for bedring.

– Det er store levekårsforskjeller i Oslo, ikke bare på Romsås. Jeg vil være forsiktig med å trekke parallell fra fattigdom til kriminalitet, men det har det til felles at det skaper utrygghet for folk. Det er noe vi skal ta tak i, forteller Johansen.

På spørsmål om hvordan dette skal «bli tatt tak i», svarer byrådslederen med tiltak som allerede er satt i verk:

– Det er blant annet innført kjernetid i barnehagene, flere lærere i grunnskolen og språkopplæring. Vi har gitt foreldre mulighet til å komme i arbeid, vi har rekruttert flere barn til å gå i barnehage. Vi har også ressursfordelingsmodellen i skolen, hvor de med størst problemer får mest ressurser. Mange av disse tiltakene er finansiert gjennom den moderate eiendomsskatten vi har innført, opplyser byrådslederen.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Raymond Johansen
  3. Romsås
  4. Gjengkriminalitet