Oslo

Boligbygg vil snart vurdere å kjøpe boliger igjen - granskingen av tidligere kjøp for 1,4 milliarder fortsetter

Boligbygg vil vurdere å begynne med boligkjøp igjen ved «utgangen av kvartalet».

I denne bygården kjøpte Boligbygg 14 leiligheter, ifølge Dagens Næringsliv. Kjøpet er et av dem som nå granskes av Kommunerevisjonen og Deloitte.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Det kommunale foretaket er ansvarlig for kjøp og drift av hovedstadens kommunale boliger.

Det er bydelene som bestemmer hvem som har rett på en kommunal bolig, og Boligbygg som har ansvaret for å skaffe dem. Etter Dagens Næringslivs avsløringer i 2017 stanset Boligbygg alle boligkjøp.

Snart vil de vurdere å kjøpe boliger igjen, muligens før rapporten fra Deloitte er klar. Rapporten vil blant annet foreslå flere tiltak som skal hindre at noe lignende skjer igjen.

– Vi vil ønske å sette i gang så snart som mulig, for å oppfylle det oppdrag vi har fått av bystyret. Om vi setter i gang før eller etter at granskningsrapporten fra Deloitte er klar, er et spørsmål om hvorvidt vi er trygge på at vi har en modell for kjøpene, herunder internkontroll, som er slik den skal være. Eksakt når det vil skje er ikke godt å si, men skal jeg tippe så må det være at vi kommer i gang rundt utgangen av første kvartal sier styreleder Stig Lorentz Bech i Boligbygg.

Han understreker at dette ikke er behandlet av styret enda.

– Hvordan påvirker stansen i kjøp av leiligheter ventelistene for å få en kommunal bolig?

– Vi håndterer forespørslene fra bydelene på vanlig måte, innenfor rammen av eksisterende portefølje. Kjøpsstoppen omfatter en relativt sett kort periode fra i fjor høst, sier Bech.

  • Vedlikeholdsetterslep i Oslos kommunale boliger: Vil ta 14 år og 3,3 milliarder å hente det inn igjen. Samtidig har kommunen tatt utbytte på 1,9 milliarder.

Kjøpte boliger av «konkursgjengangere»

13. oktober avdekket Dagens Næringsliv at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av to selgere som har en historie som såkalte konkursgjengangere. Ifølge avisen tjente selgerne 60 millioner kroner på handelen med kommunen.

To personer er siktet av Økokrim for grov korrupsjon. Saken etterforskes fremdeles. Den undersøkes også av Kommunerevisjonen og Deloitte.

Direktør Jon Carlsen i Boligbygg trakk seg med umiddelbar virkning i midten av desember. Det samme gjorde styret i Boligbygg. Ansvarlig byråd Geir Lippestad (Ap) gikk av kort tid etter lederen i Boligbygg, men avviste overfor Aftenposten at Boligbygg-saken var årsaken til at han gikk av.

Direktør Jon Carlsen i Boligbygg trakk seg i desember.

Gransker kjøp mellom 2015 og 2017

Som DN skrev tidligere i februar, er det boligkjøp mellom 2015 til 2017 som granskes. Det inkluderer også boliger det kommunale foretaket har kjøpt i det åpne markedet. Totalt er det over 500 boligkjøp som granskes, ifølge styreleder Bech.

– Vil dere vurdere å granske kjøp før 2015?

– Foreløpig er vi ikke kjent med forhold som tilsier at vi bør utvide perioden som omfattes av granskningen. Men skulle det vise seg å være ønskelig å utvide mandatet, så vil vi gjøre vil vi gjøre det. Vi skal snu alle stener, og være trygge på at granskningen er dekkende både i kvalitet og omfang.

Les mer om

  1. Korrupsjon
  2. Oslo kommune
  3. Eiendom
  4. Bolig