Oslo

Skal bruke én million kroner på å sikre gravlund

Men gravlundssjefen håper på ytterligere bevilgninger til sikring av gravminner på Vår Frelsers gravlund.

afp000480436-_HKEprIzwu.jpg Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

 • Christine Spersrud Haug

Gravferdsetaten i Oslo kommune inviterer denne måneden til anbudskonkurranse for å sikre gravminner på Vår Frelsers gravlund mot veltefare.

Etaten ønsker pristilbud innenfor en kostnadsramme på 1 million kroner, og leverandør skal i løpet av våren 2013 utføre nødvendig arbeid for å sikre gravminnene mot «veltefare» heter det i dokumentet fra kommunen.

Blant annet vil arbeidet bestå i å sikre alle deler av gravminnet med montering av stålbolter.

afp000480414-hC55GkMExS.jpg Foto: NTB Scanpix

På gravplassen, som ligger sentralt midt i Oslo, ligger celebriteter som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Munch, Martin Tranmæl, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

— Ikke på grunn av hærverk

Gravlundssjef på Vår Frelsers gravlund, Jan Tharaldsen, sier til Aftenposten at sikringen av gravminnene ikke er satt i gang som følge av hærverk.

- Dette er for å sikre de eldre gravminnnene som vi har ansvar for. Det er festers ansvar at monumentene skal være sikret. På Vår Frelsers gravlund er det mange bevaringsverdige gravminner, og mange av gravene som ikke tidligere har vært festet med stålbolter skal nå festes, forteller han.

- Gjelder dette alle gravplassene?

— Nå har vi fått en million kroner til dette prosjektet, så foreløpig skal vi sikre for en million, men så håper vi kanskje at dette kan fortsette, sier Tharaldsen.

Ingen hærverk de to siste årene

Han forsikrer om at gravminnene per i dag ikke vurderes som farlige for publikum, i den forstand at de ikke vil automatisk velte over noen.

- Nå tar vi felt for felt og kartlegger de som mangler bolter, men de utgjør ikke noe fare slik de står nå. Dette gjøres bare for å være på den sikre siden, forsikrer han.

- Har dere hatt problemer med hærverk og velting av graver tidligere?

— Det går litt opp og ned. Vi har vært skånet for dette de to siste årene, men det har hendt at noen har vært veltet. Det er mest i weekenden på sommeren om natten, forteller han.

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  I fremtiden kan man få tre nye måter å gravlegges på

 2. OSLO
  Publisert:

  1100 nye muslimske gravplasser på Alfaset

 3. OSLO
  Publisert:

  Alle vet hvem Wergeland var – men hva med de andre vi legger ned krans på graven til 17. mai?

 4. OSLO
  Publisert:

  Sigøynerdronningen Lola Karolis grav utsatt for hærverk

 5. NORGE
  Publisert:

  Ni av ti norske kirker mangler automatisk brannslukkingsanlegg

 6. OSLO
  Publisert:

  Nesten 100 kommunale eiendommer står tomme i Oslo. Kommunen har ingen plan for 74 av dem.