Oslo

Mutert koronavirus påvist på Smestadhjemmet i Oslo – syv tilfeller funnet

Smestadhjemmet i Oslo har 111 langtidsplasser.

Det er funnet syv tilfeller av mutert koronavirus på Smestadhjemmet i Oslo, opplyser Oslo kommune.

 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist

Utbruddet skal ha direkte sammenheng til utbruddet i Nordre Follo, sier Henrik Mevold. Han er direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten.

22. januar ble Folkehelseinstituttet (FHI) bedt om å analysere ti covid-19-positive prøvesvar fra Smestadhjemmet. Nå viser svarene at syv av prøvene har den engelske covid-19 mutasjonen, opplyser kommunen i en pressemelding tirsdag.

– Vi ba fredag om at prøver fra Smestadhjemmet skulle analyseres for den engelske mutasjonen. Den dagen ble vi ble kjent med at en covid-19-syk medarbeider har en direkte link inn mot utbruddet som pågår i Nordre Follo, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Medarbeideren testet positivt for covid-19 6. januar.

– I etterkant har fem beboere og to andre medarbeidere testet positivt for covid-19 på samme avdeling. Vi har fått bekreftet mutert virus på syv av de smittede, men antar nå at alle åtte ble smittet med det muterte viruset. Det tyder ikke på at det er spredning til andre beboere eller medarbeidere utover den ene avdelingen, sier Jagmann.

Helge Jagmann er direktør i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Den britiske virusmutasjonen anses å være langt mer smittsom enn variantene som har spredt seg i Norge så langt. Sykehjemsetaten opplyser at de mistenkte mutasjonssmitte da de i begynnelsen av januar så eksempler på at smitten spredte seg raskere enn de hadde sett tidligere.

Den samme bekymringen har kommuneoverlege Bjørg Dysthe i Bærum. 36 beboere og ansatte ved Stabæktunet sykehjem er blitt smittet de siste to ukene. I morgen kommer FHI med svar på hvilket virus de 36 beboerne er smittet av.

Ifølge Sykehjemsetaten er det innført omfattende smitteverntiltak ved Smestadhjemmet. Etaten opplyser at det er gjennomført mer enn 1500 tester på Smestadhjemmet siden 6. januar. Etaten skriver i pressemeldingen at det «ser ut til at man har klart å stoppe videre spredning av viruset».

Sykehjem og helsehus er stengt for besøkende til og med 31. januar, men det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at det viktige nå er å finne ut om det muterte viruset har spredt seg utenfor sykehjemmet.

Nakstad: Avgjørende å finne ut om smitten har spredt seg ut fra sykehjemmet

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er ikke overrasket over at smitten har spredt seg til Oslo på grunn av bevegelsesmønsteret. Han sier det nå blir viktig å finne ut av når beboerne på Smestadhjemmet ble smittet.

– Hvor langt tilbake går smitten, og har smitten spredt seg ut fra sykehjemmet blir avgjørende å finne ut av, sa Nakstad til NRK like etter at utbruddet ble kjent.

Han sier det kan være risiko for tilsvarende utbrudd i kommunene rundt, og at det er grunnen til de strenge restriksjonene i de 25 kommunene.

– Vi antar at risikoen er stor både for de nærmeste nabokommunene og de i kretsen rundt.

Helseminister Bent Høie sa etter dagens pressekonferansen at det dessverre var ventet at grupper av det muterte viruset ville spre seg fra Follo og til kommunene i nærheten.

Han sier det er viktig å finne ut om man har oversikt og kontroll over smitteveiene til utbruddet på Smestadhjemmet, eller om viruset er i spredning i regionen og ikke mulig å slå ned

– Dette er viktig å få informasjon vanskelig å slå ned. Dette er avgjørende for å finne ut hvilke tiltak som er nødvendig videre, sa han.

Henrik Mevold sier det er gjort en stor innsats ved Smestadhjemmet.

– Man har klart å avgrense smitten til en avdeling, det har ikke spredt seg videre, sier han til Aftenposten.

Mevold opplyser at det er en av de ansatte som er smittelinken til utbruddet ved et sykehjem i Nordre Follo, men han vil ikke si hvordan vedkommende er blitt smittet i nabokommunen, om det er gjennom jobb eller privat.

Les også

 1. – Dette er ikke ment som langvarige tiltak, sier Bent Høie

 2. Utbruddene i Nordre Follo har forgreninger til minst seks andre kommuner

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Oslo
 4. Eldreomsorg
 5. Oslo-korona