Oslo

«Nå er presangen til kongeparet ferdig»

Kongelig gaveoverrekkelse. Og sterkt skuffende kaffekopper. Jo, stortingspresident Olaf Michael Thommessen har litt å svare for.

Siden 2013 har juristen fra Lillehammer vært nasjonalforsamlingens fremste tillitsvalgte. Foto: Sturle Scholz Nærø

  • Sturle Scholz Nærø

Pent & pregløst: President-serviset. Foto: Sturle Scholz Nærø

Nederst i parken, ved den såkalte Kavalér- bygningen, ligger gaven fra våre folkevalgte. Foto: Storfjell Ingar / Fuglehaug Wenche

- Så hyggelig. Velkommen! Hvis du setter deg på den stolen der, ved møtebordet, får du ambassadørenes plass. Statsoverhoder sitter alltid i midten, med ansiktet rett mot Slottet. Alle konger, dronninger og presidenter kommer til Stortinget når de er på statsbesøk.

- Og dagens tema, her på sistesiden, er nettopp kongelig. Kunne man, ved en slik spesialanledning, få si Deres Eksellense til herr presidenten?

- Den tituleringen brukes internasjonalt, ikke i Norge. Bare av og til sier jeg «Your Excellency» til ambassadørene. Når utlendinger gjester huset her, er det ikke én person som ikke gisper: Norge har en sjeldent vakker nasjonalforsamling. At bygningen vender ut mot offentligheten, er også en kvalitet. Og et tydelig symbol.

- Langt mer enn symbolsk er presangen som presidentskapet, om kun fire dager, skal overrekke til vårt kongepar?

- Ja, dette er en gave som vi i Stortinget er meget glade for å gi. Og jeg har skjønt at mottagerne er glade for å få den. I anledning av regentjubileet var valget klart: Vi ønsker å bidra med noe som både kongeparet og folk flest kan ha glede av. Kongen og dronningen er svært opptatte av å bruke de kongelige eiendommer utadrettet.

- Hvor bærer dette? Gaven er vel hemmelig?

- Nei, den fortalte vi om i januar, da det på dagen var 25 år siden Harald V ble regent. Nå er presangen ferdig: Nedenfor Oscarshall, lystslottet på Bygdøy, er det bygget en permanent intimscene. Rent praktisk kan den brukes til en lang rekke formål. På tirsdag, den 7. juni, overrekkes anlegget til kongeparet. Rett etterpå åpner det for publikum. Det er også veldig hyggelig.

- Så å si en oversett perle, Oscarshall?

- Mitt inntrykk er at flere og flere mennesker oppsøker dette nydelige området. Parken er åpen hele sommeren. I 2013 innviet dronningen et lite galleri; der er kafé, og i slottet holdes faste omvisninger. Forhåpentlig vil scenen gjøre Oscarshall til et enda mer attraktivt sted. Anlegget ligger nederst i parken, ved sjøen. Rekreasjon og grønne områder en viktig del av fjordbyen Oslo.

- Hvilke ønsker har giveren for landets ferskeste scene?

- Kongehuset er ikke bare en statsmakt, det er en sentral kultur- og tradisjonsbærer i vårt samfunn. Hvordan scenen skal brukes, er opp til dem som får den. Og det er opp til publikum. Presidentskapets ønske er at gaven styrker båndene mellom Slottet, de folkevalgte og oss alle. Stortingets bidrag er 2 millioner kroner. Beløpets størrelse henger sammen med at formålet er i allmennhetens interesse.

- Mange takk for orienteringen. En rent praktisk sak, her i kaffespalten: Presidentens kopper bærer ikke ett eneste offisielt symbol?

- Jeg synes de er fine, jeg. Men i forhold til Riksdagen, svenskenes nasjonalforsamling, har vi noe å ta igjen. Saken står på min agenda. Langt nede.