Oslo

Fire elever samlet inn 180 underskrifter: Ber skolebyråden droppe leksene

Fire 5.-klassinger ved Majorstuen skole vil ha slutt på lekser og sendte brev til skolebyråden med 180 underskrifter. Inga Marte Thorkildsen (SV) er enig med elevene, men kan likevel ikke love leksefrie skoler med det første.

Nina Dordevic, Erle Aakerøy, Sophia Trevisan Rasador og Enxhi Hoxha møtte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for å overrekke 180 underskrifter og fire argumenter for å kutte ut lekser.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

– Ideen om å skrive et brev om at vi vil ha leksefri og heller lengre skoledager, fikk vi på vei hjem fra skolen en dag. Vi var så slitne og snakket om at vi hadde så mange andre ting å gjøre, forteller Enxhi Hoxha (10).

Sammen med Nina Dordevic, Erle Aakerøy og Sophia Trevisan Rasador møtte hun skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for å overrekke underskriftene de har samlet inn.

De fire jentene har regnet ut at de bruker i snitt én time og 40 minutter på lekser per uke. Tiden de må bruke på lekser, kan erstattes med 25 minutter ekstra undervisning per skoledag, bortsett fra fredager, mener de.

Byråden synes det er bra at elevene har samlet inn underskrifter og skrevet brev.

– Jeg synes det er veldig viktig at elevene får være med og si sin mening. I Oslo er vi enige om at alle skolene skal bli bevisst på hva slags lekser de gir elevene. De skal ikke gi lekser som ikke virker motiverende, som øker forskjellene mellom barn, eller som gjør at du er avhengig av foreldrene for å få hjelp, sier Thorkildsen.

Les også

Tønsberg kommune kutter ut ordet lekser og innfører maksgrense for arbeid etter skoletid

Går ut over fysisk aktivitet og skaper press

Nina Dordevic (10) forteller at mange elever var enige og ville underskrive brevet.

– Da vi samlet inn underskriftene, var det veldig mange som var enige med oss i at det ville vært bra å kutte ut lekser. Noen vil ikke ha lengre skoledager, men det vil vi. Vi vil lære like mye som før, sier Dordevic.

I brevet til Thorkildsen lister de fire 5.-klassingene opp fire argumenter for å kutte ut lekser.

I brevet skriver jentene at de mener lekser både går ut over fysisk aktivitet, og at det gjør elevene slitne og stresset.

– Det ville vært mye bedre å gjøre seg ferdig med skole på skolen og så ha helt fri i fritiden, sier Erle Aakerøy (10).

Tester ut leksefri

Leksefrie skoler har skapt mye debatt de siste årene. Mange har påpekt at lekser er demotiverende, og at de skaper forskjeller mellom elever som får hjelp til lekser fra foreldrene og de som ikke har mulighet til å få det.

Flere skoler har også testet ut leksefri. To barneskoler og én ungdomsskole i Moss har testet ut leksefri. I Tønsberg har kommunen besluttet å sette klare, sentrale rammer for bruken av lekser. Det er blant annet innført førende prinsipper for omfang av lekser, både når det gjelder tidsbruk, antall innleveringer og prøver.

Bakgrunnen for initiativet var en elevkonferanse hvor kommunen fikk en tydelig tilbakemelding fra elevene om at for mye lekser, oppgaver, prøver og innleveringer på samme tid, skaper psykisk stress.

Les også

Lekser har ødelagt skolelysten min

– Skolene må bestemme selv

Inga Marte Thorkildsen og SV er for leksefrie skoler, og byråden sier at hun vil arrangere en lignende konferanse i Oslo der elevene skal få si sin mening.

Thorkildsen vil imidlertid ikke innføre tilsvarende sentrale rammer for bruken av lekser som Tønsberg kommune har gjort.

– Jeg ønsker ikke å tre ting ned over skolene. Lærerne har metodefrihet og -ansvar, og skolene bør gjøre sin egen vurdering med det kunnskapsgrunnlaget og de målsettingene vi har. Akkurat hvordan de skal bli leksebevisste, må skolene finne ut av selv. Men det er sikkert at elevene må involveres i det, sier Thorkildsen.

– Mange vil nok mene at skolene allerede er ganske leksebevisste?

– Ja, men det varierer nok fra skole til skole. Det er derfor vi nå har skrevet en strategi for økt motivasjon og læringsglede, som nylig ble vedtatt. I denne strategien stiller vi krav til skolene om å bli mer bevisste, og det er etaten som må finne ut hvilke kriterier skolene må innfri, sier Thorkildsen.

Les også

Mange elever klager på lekser. Jeg skjønner ikke hvorfor. | Storm Andersen Syverud

Lengre skoledager

Hun mener det de nærmeste årene vil bli en endring i hvordan skolene gir lekser, om de gir lekser i det hele tatt eller om de legger opp til et annet alternativ.

– Lakkegata skole er et godt eksempel på skoler som tester ut alternativer. I stedet for lekser, har elevene fått en liste med hjemmeoppgaver de kan velge mellom. Det interessante var at mange gjorde alle oppgavene samme dag fordi de syntes alt var gøy og hadde vært involvert i planleggingen, forteller Thorkildsen.

Stoltenberg-utvalget foreslo i sin rapport å innføre lengre skoledager for 1.-4.-klasse. Thorkildsen mener det er en god idé, men understreker at det må skje gjennom en nasjonal reform.

– I Oslo vil vi derfor satse på gratis AKS (skolefritidsordning) for 1.-3.-klasse. Ved å gi alle barn mulighet til å gå på AKS, vil de også få mulighet til å gjøre lekser eller annet øvingsarbeid der, sier Thorkildsen.

Les mer om

  1. Leksefri
  2. Skole og utdanning
  3. Undervisning