Oslo

Så dyr må bomringen være for å få alle til å skifte til elbil

Over 200 kroner i bompenger for å kjøre inn til Oslo sentrum? Det er et av forslagene som er utredet etter bestilling fra det rødgrønne byrådet. Tirsdag starter reforhandlingen av bompengeavtalen.

Elbiler har store fordeler i bomringen. De bør beholdes og forsterkes hvis målet er størst mulig utslippskutt, anbefaler Klimaetaten i Oslo kommune.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Er det mulig å få omtrent nær samtlige bilister i Oslo-området over i elbiler innen 2030?

Ja, mener Norconsult. På vegne av Klimaetaten i Oslo kommune har de regnet på hva som skal til for å kutte klimagassutslippene i veitrafikken mest mulig kun ved bruk av bompenger.

Utredningen (les rapporten her) ble bestilt av det rødgrønne byrådet i fjor høst.

Et av svarene fra Norconsult er at det er mulig å få så godt som fullstendig elbil-overgang blant små kjøretøy i løpet av bare 10 år. Prisen er imidlertid stiv for dem som ikke skifter over.

Les også

Kommunen vil utestenge firmaer som ikke går over til elbil eller biogass

230 kroner for å kjøre til sentrum?

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Bompengeprisene for bensin- og dieselbiler må gradvis økes fra dagens nivåer helt til differansen mellom disse og elbiler er på minst 100 kroner.

Fra 1. mars 2020 vil det koste 15 kroner å kjøre fra Viken og over kommunegrensen til Oslo med elbil i rushtidene og 10 kroner ellers. Holdes det stabilt, betyr det et prisnivå på 115/110 kroner for personbiler i 2030. Skal man helt til indre by, må du gjennom enda en bom og må betale totalt 230/220 kr.

Heidi Sørensen, som leder Klimaetaten, påpeker at formålet er å få til en overgang hvor flest mulig skifter fra bensin-/dieselbil til elbil.

– Det er ikke sikkert at det blir særlig mange som skal betale 110 kroner i 2030 med en gradvis økning av prisforskjellene, sier hun.

I løpet av et tiår skiftes en betydelig del av bilparken ut, og Sørensen viser til at klimavennlig transport i tillegg innebærer at vi går, sykler eller reise kollektivt mer enn i dag.

– Men det vil bli kostbart for dem som velger å kjøpe seg en ny fossil bil i årene fremover. Det skal alltid lønne seg å ikke forurense, sier Sørensen.

Les også

Dette blir det bråk om: E18, bompenger og utsettelse av milliardprosjekter

Reforhandling av bompengeavtalen starter nå

Denne våren skal Oslopakke 3, som er det store bompenge- og samferdselsforliket i hovedstadsområdet, reforhandles.

Tirsdag avholdes det første forhandlingsmøtet. Der vil den nye rapporten bli lagt frem. Både rødgrønn og borgerlig side, vil være representert.

Nettopp bompengenivået og hvor mye elbiler skal betale blir blant stridsspørsmålene. Anette Solli, Høyre-topp i Viken, tok mandag til orde hos NRK for å begynne å fase ut elbil-fordelene.

De rødgrønne i Oslo har på sin side har på sin side motsatt utgangspunkt. «Vi vil at bompengesamarbeidet skal bidra til å (...) gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030», slår de fast i byrådsplattformen sin.

Les også

Nå starter bompenge-reforhandlingene. Ingen vet om det er mulig å komme i mål.

Så mye har prisen å si

Rapporten fra Norconsult inneholder flere ulike modeller:

 • Holdes alt som i dag, vil elbilandelen blant lette kjøretøy være 63 prosent i 2030.
 • Med en økning på 20 kroner pr. passering for fossilt drivstoff, blir elbilandelen 75 prosent i 2030.
 • Med en økning på 100 kroner pr. passering for fossilt drivstoff, vil 85 prosent av bilene være elbiler, men de vil stå for 94 prosent av trafikken.

Heidi Sørensen mener det viktigste funnet er at en overgang til utslippsfri bilpark ikke skjer automatisk.

– Jeg er redd folk tror at dette vil gå av seg selv, sier hun.

For tungtransport ser det dårligere ut. Der regner man med at en stor del fortsatt vil skje med fossilt drivstoff også i 2030.

Motsetning mellom klima og trafikkreduksjon

Imidlertid skisserer rapporten også noen store humper i veien.

Blir det for dyrt å kjøre gjennom Oslo, kan en større del av gjennomfartstrafikken begynne å kjøre rundt i stedet, altså via Oslofjord-tunnelen eller rundt Nordmarka (E16/RV4 over Roa) for å spare penger.

Slik mener Norconsult at trafikken med fossilt drevne kjøretøy vil utvikle seg med 100 kroner økning pr. bompassering. Men hele Stor-Oslo får mindre trafikkbelastning, vil omveien rundt hovedstaden få en betydelig økning.

I tillegg er det en politisk side, som rapporten ikke tar opp. Forrige gang bomprisene ble økt, førte det til et bompengeopprør. Vil ytterligere prisøkning ha legitimitet?

Det finnes dessuten andre målsetninger enn utslippsmål. Oslo og nabofylket er forpliktet til nullvekst i personbiltrafikken i 2015–2030. I tillegg har byrådet et eget mål om å kutte biltrafikken med én tredjedel.

Men elbil er rimelig i bruk. Så øker man elbilandelen mest mulig, blir det vanskeligere å begrense trafikkveksten.

Norconsult påpeker at dette teoretisk sett lar seg bompenge-regulere. Hvis du for eksempel setter prisen pr. bompassering på 250 kr for diesel-/bensinbil og 150 kr for elbil, oppnår du samme effekt som om forskjellen er 110 og 10 kr.

Klimaetaten anbefaler ikke en slik løsning, men mener heller at andre virkemidler bør brukes for å få til en trafikkreduksjon.

– Vår anbefaling er at man prioriterer klimamålet i når trafikantbetalingssystemet for de neste 10 årene skal utformes, sier Sørensen.

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Oslo
 3. Bompenger
 4. Klima
 5. Oslopakke 3