Oslo

Byrådslederen: – Jeg tror man har tenkt litt for mye at i Norge har man romslig med plass hjemme

Nå skal koronasmittede få tilbud om isolasjon utenfor hjemmet. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, her fotografert på pressekonferansen han holdt 8. april, etterlyser nasjonale retninglinjer for trangboddhet i kampen mot koronaviruset. Foto: Morten Uglum

Hjemmeisolering er regelen, sa norske helsemyndigheter. Samtidig spredte viruset seg raskt mellom Oslos bydeler. Mye av smitten har skjedd internt i familier.

  • Daniel Røed-Johansen
    Journalist
  • Odd Inge Aas
    Journalist

Tallenes tale er klar: Det er Oslo og omegn som er blitt truffet hardest av koronaviruset i Norge.

Tallene forteller også mer: Det som startet som en vestkantepidemi da skiturister kom hjem fra alpene, spredte seg de neste ukene raskt i resten av hovedstaden.

Nå er det bydelene Stovner, Gamle Oslo, Alna og Grorud som har flest bekreftet smittede i forhold til antallet innbyggere.

Dette er blant bydelene i Oslo der flest bor trangt. Ingen fylker er heller i nærheten av å ha så høy andel som bor trangt som Oslo.

– Jeg tror man har tenkt litt for mye at i Norge har man romslig med plass hjemme, og at det er forsvarlig med isolasjon der. Men jeg ser at det er annerledes i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten.

Hjemmeisolering var regelen

Frem til nå har rådet fra norske helsemyndigheter vært dette: Får du symptomer på sykdom, skal du isolere deg hjemme.

Dette til tross for tydelige anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Verdens helsetopper har hele tiden ment at den beste måten å isolere pasienter med milde symptomer på, er å innkvartere dem i egne sykehuslokaler. Alternativt kan man bruke andre kommunale lokaler.

I land som Kina og Sør-Korea er for eksempel messehaller gjort om til egne isolasjonssentre.

Les også

Island massetester befolkningen. Funnene gir et innblikk i barns rolle som smittespredere.

– WHO har vært veldig tydelige på at det ikke bør skje hjemme, men det er nok et råd som er tilpasset områder av verden hvor folk bor tettere og i mindre leiligheter enn hva som er vanlig i Norge, sa helseminister Bent Høie til Aftenposten tirsdag.

– Men så er det jo sånn at i deler av Norge, vil noen familier ha behov for en isolasjon- eller karanteneplass utenfor hjemmet. Nå er vi tydelige på at det er viktig at kommunene tilbyr det, la han til.

Da hadde han akkurat gjennomført en pressekonferanse der kursen for Norge etter påske ble presentert.

For første gang under koronautbruddet ble det tydelig kommunisert i offentligheten at isolering utenfor eget hjem må være et alternativ.

Effektiv isolasjon er et av tre områder som må fungere om samfunnet skal åpnes opp igjen. Det er kommunene som må tilby dette.

Oslo nærmest epidemi

Tirsdag 7. april ble veien videre for Norge presentert. Foto: Dan P. Neegaard

Høie fastslo denne uken at koronaepidemien foreløpig er under kontroll.

Selv om utviklingen er lovende også i Oslo, tør ikke hovedstadspolitikerne å senke skuldrene. Mørketallene er trolig store.

Det er sykehusene i Oslo-området som har merket klart størst pågang fra koronapasienter. I den riste risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) påpekes det at «Oslo og omegn» er langt nærmere en epidemi enn resten av landet.

I Oslo har beslutningstagerne merket seg at mye av smittespredningen skjer i familien.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) peker på at kommunen «vil trenge hoteller, egne leiligheter og andre effektive isoleringstiltak for å stanse voksende klynger i en tettbebodd by».

Bydelene som nå er aller hardest rammet av koronaviruset, er dem med flest beboere med innvandrerbakgrunn.

Mange norsksomaliere er smittet

Blant de bekreftede smittetilfellene i Norge der fødeland er kjent, er 21 prosent født utenfor Norge, ifølge FHI. I en rapport publisert tirsdag skriver de at klart flest av disse (304) er født i Somalia. Det utgjør drøyt drøyt fem prosent av smittetilfeller med kjent fødeland.

Denne problemstillingen var noe politikerne for alvor ble klar over da det kom rapporter fra Sverige i slutten av mars. I Stockholm skal minst seks av de 15 som hadde dødd av koronaviruset 24. mars ha vært svensksomaliere.

De siste ukene er det blitt jobbet med flere tiltak for å nå ut med informasjon til flere deler av den norske befolkningen.

Les også

Forskerne gjorde et eksperiment i en norsk by med 75.000 mennesker. Det gir viktige svar om hvordan Norge kan bekjempe koronaviruset.

Norsksomaliske Ubah Ismail tror mange ikke tok viruset på alvor i starten. – Og så liker jo vi å omgås hverandre, sa hun da Aftenposten møtte henne i starten av april. Foto: Siri Øverland Eriksen

Helsebyråd Steen mener det handler mer om trangboddhet enn om fødeland.

Også Raymond Johansen er skeptisk til stigmatisering av grupper. Byrådslederen påpeker også at 32 prosent av Oslo-befolkningen ikke er etnisk norske. Samtidig kan det være verdt å merke seg den høye smitteandelen her «for å kunne sette inn målrettede tiltak».

– Den høyere andelen kan bety at vi ikke har vært flinke nok til å nå frem og forklare alvoret, og det kan bety at de selv ikke har erkjent alvoret, sier Johansen.

Byrådslederens oppfatning er at alvoret nå har nådd frem i langt større grad. Særlig har det hatt en effekt at intensivpasienter har vendt tilbake til miljøet og fortalt, tror han.

To utfordringer

Oslo kommune har nå inngått en avtale med Nordic Choice-kjeden om beredskapsplasser for karantene eller isolasjon, opplyser byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid til Aftenposten.

Dette kommer i tillegg til kommunens eget tilbud.

Tiltaket vil først være frivillig, men myndighetene har mulighet til å bruke tvang om det kreves. Byrådsleder Johansen påpeker at det kan oppstå praktiske problemer: Hva gjør man for eksempel med en familie på åtte, der mor og far er smittet og ingen kan passe på barna?

På Grønland er det satt opp skilter med beskjed om å holde avstand på flere språk. Her fra forrige uke. Foto: Siri Øverland Eriksen

En annen risiko er at frykten for isolasjon i seg selv.

– Umiddelbart er isolering det absolutt beste fordi så mye av smitten skjer internt i familier. Men hvis signalene blir for inngripende, kan det være vi skyver noen fra oss og dermed ikke fanger opp grupper vi burde fanget opp, sier Johansen.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Raymond Johansen